دوشنبه - ۰۸ خرداد ۱۴۰۲ | Monday - 29 May 2023لیست محصولات
کد کالا شرح کالا قیمت واحد (ریال)
1920012 لوله پلیکا 32 2,707,290 اضافه به لیست
1920014 لوله پلیکا 40 3,469,600 اضافه به لیست
1920016 لوله پلیکا 50 4,328,150 اضافه به لیست
1920018 لوله پلیکا 63 5,638,590 اضافه به لیست
1920020 لوله پلیکا 75 6,712,800 اضافه به لیست
1920022 لوله پلیکا 90 8,129,600 اضافه به لیست
1920024 لوله پلیکا 110 10,632,570 اضافه به لیست
1920026 لوله پلیکا 125 12,135,310 اضافه به لیست
1920028 لوله پلیکا 160 15,679,200 اضافه به لیست
1920030 لوله پلیکا 160 نیمه قوی 19,491,790 اضافه به لیست
1920032 لوله پلیکا 200 23,841,290 اضافه به لیست
1920034 لوله پلیکا 200 نیمه قوی 29,746,990 اضافه به لیست
1920036 لوله پلیکا 250 37,372,180 اضافه به لیست
1920038 لوله پلیکا 250 نیمه قوی 47,037,300 اضافه به لیست
1920040 لوله پلیکا 315 62,472,560 اضافه به لیست
1920042 لوله پلیکا 315 نیمه قوی 76,681,180 اضافه به لیست
1920044 لوله پلیکا 400 100,362,170 اضافه به لیست
1920046 لوله پلیکا 400 نیمه قوی 118,291,920 اضافه به لیست
1920048 لوله پلیکا 450 126,073,170 اضافه به لیست
1920050 لوله پلیکا 450 نیمه قوی 149,415,760 اضافه به لیست
1920052 لوله پلیکا 500 155,843,520 اضافه به لیست
1920512 زانو 45 درجه پلیکا 40 90,610 اضافه به لیست
1920514 زانو 45 درجه پلیکا 50 130,760 اضافه به لیست
1920516 زانو 45 درجه پلیکا 63 195,570 اضافه به لیست
پیش فاکتور
نام کالا تعداد فی جمع حذف
{{cartItem.name}}
{{cartItem.options.pack*cartItem.options.qty_second}} {{cartItem.options.unit_first}}
{{cartItem.options.price_orginal | number}} ریال {{cartItem.options.price_orginal_p | number}} ریال
جمع کل {{totalPriceOrginal | number}} ریال
تخفیف کل {{totalOff | number}} ریال
اضافات 0 ریال
مبلغ قابل پرداخت (جمع خالص) {{totalPriceWithOff | number}} ریال