چهارشنبه - ۲۸ مهر ۱۴۰۰ | Wednesday - 20 October 2021لیست محصولات
کد کالا شرح کالا قیمت واحد (ریال)
1920012 لوله پلیکا 32 1,729,160 اضافه به لیست
1920014 لوله پلیکا 40 2,213,040 اضافه به لیست
1920016 لوله پلیکا 50 2,765,790 اضافه به لیست
1920018 لوله پلیکا 63 3,595,650 اضافه به لیست
1920020 لوله پلیکا 75 4,287,230 اضافه به لیست
1920022 لوله پلیکا 90 5,185,580 اضافه به لیست
1920024 لوله پلیکا 110 6,776,270 اضافه به لیست
1920026 لوله پلیکا 125 7,743,780 اضافه به لیست
1920028 لوله پلیکا 160 10,025,390 اضافه به لیست
1920030 لوله پلیکا 160 نیمه قوی 12,445,430 اضافه به لیست
1920032 لوله پلیکا 200 15,211,130 اضافه به لیست
1920034 لوله پلیکا 200 نیمه قوی 19,013,320 اضافه به لیست
1920036 لوله پلیکا 250 23,922,560 اضافه به لیست
1920038 لوله پلیکا 250 نیمه قوی 30,075,980 اضافه به لیست
1920040 لوله پلیکا 315 39,930,480 اضافه به لیست
1920042 لوله پلیکا 315 نیمه قوی 49,368,600 اضافه به لیست
1920044 لوله پلیکا 400 64,614,830 اضافه به لیست
1920046 لوله پلیکا 400 نیمه قوی 76,158,280 اضافه به لیست
1920048 لوله پلیکا 450 81,168,000 اضافه به لیست
1920050 لوله پلیکا 450 نیمه قوی 96,196,350 اضافه به لیست
1920052 لوله پلیکا 500 100,334,640 اضافه به لیست
1920512 زانو 45 درجه پلیکا 40 56,670 اضافه به لیست
1920514 زانو 45 درجه پلیکا 50 81,790 اضافه به لیست
1920516 زانو 45 درجه پلیکا 63 122,320 اضافه به لیست
پیش فاکتور
نام کالا تعداد فی جمع حذف
{{cartItem.name}}
{{cartItem.options.pack*cartItem.options.qty_second}} {{cartItem.options.unit_first}}
{{cartItem.options.price_orginal | number}} ریال {{cartItem.options.price_orginal_p | number}} ریال
جمع کل {{totalPriceOrginal | number}} ریال
تخفیف کل {{totalOff | number}} ریال
اضافات 0 ریال
مبلغ قابل پرداخت (جمع خالص) {{totalPriceWithOff | number}} ریال