سه شنبه - ۱۲ مرداد ۱۴۰۰ | Tuesday - 03 August 2021لیست محصولات
کد کالا شرح کالا قیمت واحد (ریال)
1920012 لوله پلیکا 32 1,482,470 اضافه به لیست
1920014 لوله پلیکا 40 1,897,320 اضافه به لیست
1920016 لوله پلیکا 50 2,371,220 اضافه به لیست
1920018 لوله پلیکا 63 3,082,690 اضافه به لیست
1920020 لوله پلیکا 75 3,675,610 اضافه به لیست
1920022 لوله پلیکا 90 4,445,800 اضافه به لیست
1920024 لوله پلیکا 110 5,809,560 اضافه به لیست
1920026 لوله پلیکا 125 6,639,050 اضافه به لیست
1920028 لوله پلیکا 160 8,595,160 اضافه به لیست
1920030 لوله پلیکا 160 نیمه قوی 10,669,950 اضافه به لیست
1920032 لوله پلیکا 200 13,041,090 اضافه به لیست
1920034 لوله پلیکا 200 نیمه قوی 16,300,860 اضافه به لیست
1920036 لوله پلیکا 250 20,509,740 اضافه به لیست
1920038 لوله پلیکا 250 نیمه قوی 25,785,310 اضافه به لیست
1920040 لوله پلیکا 315 34,233,950 اضافه به لیست
1920042 لوله پلیکا 315 نیمه قوی 42,325,620 اضافه به لیست
1920044 لوله پلیکا 400 55,396,810 اضافه به لیست
1920046 لوله پلیکا 400 نیمه قوی 65,293,450 اضافه به لیست
1920048 لوله پلیکا 450 69,588,480 اضافه به لیست
1920050 لوله پلیکا 450 نیمه قوی 82,472,860 اضافه به لیست
1920052 لوله پلیکا 500 86,020,780 اضافه به لیست
1920512 زانو 45 درجه پلیکا 40 52,470 اضافه به لیست
1920514 زانو 45 درجه پلیکا 50 75,730 اضافه به لیست
1920516 زانو 45 درجه پلیکا 63 113,260 اضافه به لیست
پیش فاکتور
نام کالا تعداد فی جمع حذف
{{cartItem.name}}
{{cartItem.options.pack*cartItem.options.qty_second}} {{cartItem.options.unit_first}}
{{cartItem.options.price_orginal | number}} ریال {{cartItem.options.price_orginal_p | number}} ریال
جمع کل {{totalPriceOrginal | number}} ریال
تخفیف کل {{totalOff | number}} ریال
اضافات 0 ریال
مبلغ قابل پرداخت (جمع خالص) {{totalPriceWithOff | number}} ریال