یکشنبه - ۰۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ | Sunday - 21 April 2024لیست محصولات
کد کالا شرح کالا قیمت واحد (ریال)
1920012 لوله پلیکا 32 2,070,180 اضافه به لیست
1920014 لوله پلیکا 40 2,653,080 اضافه به لیست
1920016 لوله پلیکا 50 3,309,600 اضافه به لیست
1920018 لوله پلیکا 63 4,311,630 اضافه به لیست
1920020 لوله پلیکا 75 5,133,040 اضافه به لیست
1920022 لوله پلیکا 90 6,216,420 اضافه به لیست
1920024 لوله پلیکا 110 8,130,360 اضافه به لیست
1920026 لوله پلیکا 125 9,279,450 اضافه به لیست
1920028 لوله پلیکا 160 11,989,330 اضافه به لیست
1920030 لوله پلیکا 160 نیمه قوی 14,904,690 اضافه به لیست
1920032 لوله پلیکا 200 18,230,610 اضافه به لیست
1920034 لوله پلیکا 200 نیمه قوی 22,746,500 اضافه به لیست
1920036 لوله پلیکا 250 28,577,210 اضافه به لیست
1920038 لوله پلیکا 250 نیمه قوی 35,967,790 اضافه به لیست
1920040 لوله پلیکا 315 47,770,600 اضافه به لیست
1920042 لوله پلیکا 315 نیمه قوی 58,635,440 اضافه به لیست
1920044 لوله پلیکا 400 76,743,470 اضافه به لیست
1920046 لوله پلیکا 400 نیمه قوی 90,453,730 اضافه به لیست
1920048 لوله پلیکا 450 96,403,780 اضافه به لیست
1920050 لوله پلیکا 450 نیمه قوی 114,253,040 اضافه به لیست
1920052 لوله پلیکا 500 119,168,140 اضافه به لیست
1920512 زانو 45 درجه پلیکا 40 73,090 اضافه به لیست
1920514 زانو 45 درجه پلیکا 50 105,480 اضافه به لیست
1920516 زانو 45 درجه پلیکا 63 128,290 اضافه به لیست
پیش فاکتور
نام کالا تعداد فی جمع حذف
{{cartItem.name}}
{{cartItem.options.pack*cartItem.options.qty_second}} {{cartItem.options.unit_first}}
{{cartItem.options.price_orginal | number}} ریال {{cartItem.options.price_orginal_p | number}} ریال
جمع کل {{totalPriceOrginal | number}} ریال
تخفیف کل {{totalOff | number}} ریال
اضافات 0 ریال
مبلغ قابل پرداخت (جمع خالص) {{totalPriceWithOff | number}} ریال