دوشنبه - ۲۷ دی ۱۴۰۰ | Monday - 17 January 2022لیست محصولات
کد کالا شرح کالا قیمت واحد (ریال)
1920012 لوله پلیکا 32 1,942,880 اضافه به لیست
1920014 لوله پلیکا 40 2,486,570 اضافه به لیست
1920016 لوله پلیکا 50 3,107,640 اضافه به لیست
1920018 لوله پلیکا 63 4,040,070 اضافه به لیست
1920020 لوله پلیکا 75 4,817,130 اضافه به لیست
1920022 لوله پلیکا 90 5,826,510 اضافه به لیست
1920024 لوله پلیکا 110 7,613,820 اضافه به لیست
1920026 لوله پلیکا 125 8,700,910 اضافه به لیست
1920028 لوله پلیکا 160 11,264,520 اضافه به لیست
1920030 لوله پلیکا 160 نیمه قوی 13,983,690 اضافه به لیست
1920032 لوله پلیکا 200 17,091,230 اضافه به لیست
1920034 لوله پلیکا 200 نیمه قوی 21,363,370 اضافه به لیست
1920036 لوله پلیکا 250 26,879,380 اضافه به لیست
1920038 لوله پلیکا 250 نیمه قوی 33,793,370 اضافه به لیست
1920040 لوله پلیکا 315 44,865,890 اضافه به لیست
1920042 لوله پلیکا 315 نیمه قوی 55,470,560 اضافه به لیست
1920044 لوله پلیکا 400 72,601,220 اضافه به لیست
1920046 لوله پلیکا 400 نیمه قوی 85,571,450 اضافه به لیست
1920048 لوله پلیکا 450 91,200,360 اضافه به لیست
1920050 لوله پلیکا 450 نیمه قوی 108,086,220 اضافه به لیست
1920052 لوله پلیکا 500 112,736,000 اضافه به لیست
1920512 زانو 45 درجه پلیکا 40 62,340 اضافه به لیست
1920514 زانو 45 درجه پلیکا 50 89,970 اضافه به لیست
1920516 زانو 45 درجه پلیکا 63 134,550 اضافه به لیست
پیش فاکتور
نام کالا تعداد فی جمع حذف
{{cartItem.name}}
{{cartItem.options.pack*cartItem.options.qty_second}} {{cartItem.options.unit_first}}
{{cartItem.options.price_orginal | number}} ریال {{cartItem.options.price_orginal_p | number}} ریال
جمع کل {{totalPriceOrginal | number}} ریال
تخفیف کل {{totalOff | number}} ریال
اضافات 0 ریال
مبلغ قابل پرداخت (جمع خالص) {{totalPriceWithOff | number}} ریال