دوشنبه - ۲۳ فروردین ۱۴۰۰ | Monday - 12 April 2021لیست محصولات
کد کالا شرح کالا قیمت واحد (ریال)
920790 سه راه تبدیل گالوانیزه 21/2*4 4,800,000 اضافه به لیست
920792 سه راه تبدیل گالوانیزه 3*4 4,800,000 اضافه به لیست
920210 تبدیل گالوانیزه 3/4*1/2 120,000 اضافه به لیست
920212 تبدیل گالوانیزه 1/2*1 230,000 اضافه به لیست
920214 تبدیل گالوانیزه 3/4*1 230,000 اضافه به لیست
920216 تبدیل گالوانیزه 1/2*11/4 320,000 اضافه به لیست
920218 تبدیل گالوانیزه 3/4*11/4 320,000 اضافه به لیست
920220 تبدیل گالوانیزه 1*11/4 320,000 اضافه به لیست
920222 تبدیل گالوانیزه 1/2*11/2 340,000 اضافه به لیست
920224 تبدیل گالوانیزه 3/4*11/2 340,000 اضافه به لیست
920226 تبدیل گالوانیزه 1*11/2 340,000 اضافه به لیست
920228 تبدیل گالوانیزه 11/4*11/2 340,000 اضافه به لیست
920230 تبدیل گالوانیزه 1/2*2 480,000 اضافه به لیست
920232 تبدیل گالوانیزه 3/4*2 480,000 اضافه به لیست
920234 تبدیل گالوانیزه 1*2 480,000 اضافه به لیست
920236 تبدیل گالوانیزه 11/4*2 480,000 اضافه به لیست
920238 تبدیل گالوانیزه 11/2*2 480,000 اضافه به لیست
920240 تبدیل گالوانیزه 1*21/2 900,000 اضافه به لیست
920242 تبدیل گالوانیزه 11/4*21/2 900,000 اضافه به لیست
920244 تبدیل گالوانیزه 11/2*21/2 900,000 اضافه به لیست
920246 تبدیل گالوانیزه 2*21/2 900,000 اضافه به لیست
920248 تبدیل گالوانیزه 11/2*3 1,300,000 اضافه به لیست
920250 تبدیل گالوانیزه 2*3 1,300,000 اضافه به لیست
920252 تبدیل گالوانیزه 21/2*3 1,300,000 اضافه به لیست
پیش فاکتور
نام کالا تعداد فی جمع حذف
{{cartItem.name}}
{{cartItem.options.pack*cartItem.options.qty_second}} {{cartItem.options.unit_first}}
{{cartItem.options.price_orginal | number}} ریال {{cartItem.options.price_orginal_p | number}} ریال
جمع کل {{totalPriceOrginal | number}} ریال
تخفیف کل {{totalOff | number}} ریال
اضافات 0 ریال
مبلغ قابل پرداخت (جمع خالص) {{totalPriceWithOff | number}} ریال