جمعه - ۰۲ آبان ۱۳۹۹ | Friday - 23 October 2020لیست محصولات
ردیف کد کالا شرح کالا واحد تعداد در بسته قیمت واحد (ریال)
1 920790 سه راه تبدیل گالوانیزه 21/2*4 عدد 1 5,000,000 اضافه به لیست
2 920792 سه راه تبدیل گالوانیزه 3*4 عدد 1 5,000,000 اضافه به لیست
3 920210 تبدیل گالوانیزه 3/4*1/2 عدد 1 130,000 اضافه به لیست
4 920212 تبدیل گالوانیزه 1/2*1 عدد 1 240,000 اضافه به لیست
5 920214 تبدیل گالوانیزه 3/4*1 عدد 1 240,000 اضافه به لیست
6 920216 تبدیل گالوانیزه 1/2*11/4 عدد 1 330,000 اضافه به لیست
7 920218 تبدیل گالوانیزه 3/4*11/4 عدد 1 330,000 اضافه به لیست
8 920220 تبدیل گالوانیزه 1*11/4 عدد 1 330,000 اضافه به لیست
9 920222 تبدیل گالوانیزه 1/2*11/2 عدد 1 360,000 اضافه به لیست
10 920224 تبدیل گالوانیزه 3/4*11/2 عدد 1 360,000 اضافه به لیست
11 920226 تبدیل گالوانیزه 1*11/2 عدد 1 360,000 اضافه به لیست
12 920228 تبدیل گالوانیزه 11/4*11/2 عدد 1 360,000 اضافه به لیست
13 920230 تبدیل گالوانیزه 1/2*2 عدد 1 500,000 اضافه به لیست
14 920232 تبدیل گالوانیزه 3/4*2 عدد 1 500,000 اضافه به لیست
15 920234 تبدیل گالوانیزه 1*2 عدد 1 500,000 اضافه به لیست
16 920236 تبدیل گالوانیزه 11/4*2 عدد 1 500,000 اضافه به لیست
17 920238 تبدیل گالوانیزه 11/2*2 عدد 1 500,000 اضافه به لیست
18 920240 تبدیل گالوانیزه 1*21/2 عدد 1 950,000 اضافه به لیست
19 920242 تبدیل گالوانیزه 11/4*21/2 عدد 1 950,000 اضافه به لیست
20 920244 تبدیل گالوانیزه 11/2*21/2 عدد 1 950,000 اضافه به لیست
21 920246 تبدیل گالوانیزه 2*21/2 عدد 1 950,000 اضافه به لیست
22 920248 تبدیل گالوانیزه 11/2*3 عدد 1 1,400,000 اضافه به لیست
23 920250 تبدیل گالوانیزه 2*3 عدد 1 1,400,000 اضافه به لیست
24 920252 تبدیل گالوانیزه 21/2*3 عدد 1 1,400,000 اضافه به لیست
پیش فاکتور
ردیف کد نام کالا برند تعداد واحد فی جمع درصد تخفیف جمع خالص (ریال) حذف
{{$index + 1}} {{cartItem.options.code}} {{cartItem.name}} {{cartItem.options.brand}}
{{cartItem.options.pack*cartItem.options.qty_second}} {{cartItem.options.unit_first}}
{{cartItem.options.unit}}
{{cartItem.options.price_orginal | number}} ریال {{cartItem.options.price_orginal_p | number}} ریال {{cartItem.options.offProduct | number}} % {{cartItem.options.price_p | number}}
جمع کل {{totalPriceOrginal | number}} ریال
تخفیف کل {{totalOff | number}} ریال
اضافات 0 ریال
مبلغ قابل پرداخت (جمع خالص) {{totalPriceWithOff | number}} ریال