سه شنبه - ۱۲ مرداد ۱۴۰۰ | Tuesday - 03 August 2021لیست محصولات
کد کالا شرح کالا قیمت واحد (ریال)
1712528 زانو 45 درجه "6 رده 40 3,000,000 اضافه به لیست
1712530 زانو 45 درجه "8 رده 40 5,700,000 اضافه به لیست
1712532 زانو 45 درجه "10 رده 40 10,500,000 اضافه به لیست
1712534 زانو 45 درجه "12 رده 40 16,000,000 اضافه به لیست
1713108 سراه 1/2 رده 40 165,000 اضافه به لیست
1713110 سراه 3/4 رده 40 190,000 اضافه به لیست
1713112 سراه "1 رده 40 260,000 اضافه به لیست
1713114 سراه 11/4 رده 40 345,000 اضافه به لیست
1713116 سراه 11/2 رده 40 480,000 اضافه به لیست
1713118 سراه "2 رده 40 590,000 اضافه به لیست
1713120 سراه 21/2 رده 40 1,100,000 اضافه به لیست
1713122 سراه "3 رده 40 1,470,000 اضافه به لیست
1713124 سراه "4 رده 40 2,400,000 اضافه به لیست
1713126 سراه "5 رده 40 3,600,000 اضافه به لیست
1713128 سراه "6 رده 40 5,200,000 اضافه به لیست
1713130 سراه "8 رده 40 9,700,000 اضافه به لیست
1713132 سراه "10 رده 40 17,000,000 اضافه به لیست
1713134 سراه "12 رده 40 27,000,000 اضافه به لیست
1714108 کپ 1/2 رده 40 80,000 اضافه به لیست
1714110 کپ 3/4 رده 40 100,000 اضافه به لیست
1714112 کپ "1 رده 40 130,000 اضافه به لیست
1714114 کپ 11/4 رده 40 140,000 اضافه به لیست
1714116 کپ 11/2 رده 40 160,000 اضافه به لیست
1714118 کپ "2 رده 40 180,000 اضافه به لیست
پیش فاکتور
نام کالا تعداد فی جمع حذف
{{cartItem.name}}
{{cartItem.options.pack*cartItem.options.qty_second}} {{cartItem.options.unit_first}}
{{cartItem.options.price_orginal | number}} ریال {{cartItem.options.price_orginal_p | number}} ریال
جمع کل {{totalPriceOrginal | number}} ریال
تخفیف کل {{totalOff | number}} ریال
اضافات 0 ریال
مبلغ قابل پرداخت (جمع خالص) {{totalPriceWithOff | number}} ریال