پنجشنبه - ۰۶ آذر ۱۳۹۹ | Thursday - 26 November 2020لیست محصولات
ردیف کد کالا شرح کالا واحد تعداد در بسته قیمت واحد (ریال)
1 1711150 تبدیل 11/2*21/2 رده 40 بنکن عدد 1 420,000 اضافه به لیست
2 1711152 تبدیل "2*21/2 رده 40 بنکن عدد 1 400,000 اضافه به لیست
3 1711154 تبدیل 1/2*"3 رده 40 بنکن عدد 1 1,450,000 اضافه به لیست
4 1711156 تبدیل 3/4*"3 رده 40 بنکن عدد 1 1,300,000 اضافه به لیست
5 1711158 تبدیل "1*"3 رده 40 بنکن عدد 1 800,000 اضافه به لیست
6 1711160 تبدیل 11/4*"3 رده 40 بنکن عدد 1 660,000 اضافه به لیست
7 1711162 تبدیل 11/2*"3 رده 40 بنکن عدد 1 600,000 اضافه به لیست
8 1711164 تبدیل "2*"3 رده 40 بنکن عدد 1 520,000 اضافه به لیست
9 1711166 تبدیل 21/2*"3 رده 40 بنکن عدد 1 480,000 اضافه به لیست
10 1711168 تبدیل 1/2*"4 رده 40 بنکن عدد 1 2,000,000 اضافه به لیست
11 1711170 تبدیل 3/4*"4 رده 40 بنکن عدد 1 1,800,000 اضافه به لیست
12 1711172 تبدیل "1*"4 رده 40 بنکن عدد 1 1,300,000 اضافه به لیست
13 1711174 تبدیل 11/4*"4 رده 40 بنکن عدد 1 1,100,000 اضافه به لیست
14 1711176 تبدیل 11/2*"4 رده 40 بنکن عدد 1 1,000,000 اضافه به لیست
15 1711178 تبدیل "2*"4 رده 40 بنکن عدد 1 900,000 اضافه به لیست
16 1711180 تبدیل 21/2*"4 رده 40 بنکن عدد 1 800,000 اضافه به لیست
17 1711182 تبدیل "3*"4 رده 40 بنکن عدد 1 720,000 اضافه به لیست
18 1711184 تبدیل "1*"5 رده 40 بنکن عدد 1 3,000,000 اضافه به لیست
19 1711186 تبدیل 11/4*"5 رده 40 بنکن عدد 1 2,500,000 اضافه به لیست
20 1711188 تبدیل 11/2*"5 رده 40 بنکن عدد 1 2,200,000 اضافه به لیست
21 1711190 تبدیل "2*"5 رده 40 بنکن عدد 1 1,650,000 اضافه به لیست
22 1711192 تبدیل 21/2*"5 رده 40 بنکن عدد 1 1,600,000 اضافه به لیست
23 1711194 تبدیل "3*"5 رده 40 بنکن عدد 1 1,350,000 اضافه به لیست
24 1711196 تبدیل "4*"5 رده 40 بنکن عدد 1 1,350,000 اضافه به لیست
پیش فاکتور
ردیف کد نام کالا برند تعداد واحد فی جمع درصد تخفیف جمع خالص (ریال) حذف
{{$index + 1}} {{cartItem.options.code}} {{cartItem.name}} {{cartItem.options.brand}}
{{cartItem.options.pack*cartItem.options.qty_second}} {{cartItem.options.unit_first}}
{{cartItem.options.unit}}
{{cartItem.options.price_orginal | number}} ریال {{cartItem.options.price_orginal_p | number}} ریال {{cartItem.options.offProduct | number}} % {{cartItem.options.price_p | number}}
جمع کل {{totalPriceOrginal | number}} ریال
تخفیف کل {{totalOff | number}} ریال
اضافات 0 ریال
مبلغ قابل پرداخت (جمع خالص) {{totalPriceWithOff | number}} ریال