سه شنبه - ۱۲ مرداد ۱۴۰۰ | Tuesday - 03 August 2021لیست محصولات
کد کالا شرح کالا قیمت واحد (ریال)
1713554 سراه تبدیل 3/4*21/2 رده 40 1,100,000 اضافه به لیست
1713556 سراه تبدیل "1*21/2 رده 40 1,100,000 اضافه به لیست
1713558 سراه تبدیل 11/4*21/2 رده 40 1,100,000 اضافه به لیست
1713560 سراه تبدیل 11/2*21/2 رده 40 1,100,000 اضافه به لیست
1713562 سراه تبدیل "2*21/2 رده 40 1,100,000 اضافه به لیست
1713564 سراه تبدیل 1/2*"3 رده 40 1,600,000 اضافه به لیست
1713566 سراه تبدیل 3/4*"3 رده 40 1,600,000 اضافه به لیست
1713568 سراه تبدیل "1*"3 رده 40 1,500,000 اضافه به لیست
1713570 سراه تبدیل 11/4*"3 رده 40 1,500,000 اضافه به لیست
1713572 سراه تبدیل 11/2*"3 رده 40 1,500,000 اضافه به لیست
1713574 سراه تبدیل "2*"3 رده 40 1,500,000 اضافه به لیست
1713576 سراه تبدیل 21/2*"3 رده 40 1,500,000 اضافه به لیست
1713578 سراه تبدیل 1/2*"4 رده 40 2,700,000 اضافه به لیست
1713580 سراه تبدیل 3/4*"4 رده 40 2,600,000 اضافه به لیست
1713582 سراه تبدیل "1*"4 رده 40 2,400,000 اضافه به لیست
1713584 سراه تبدیل 11/4*"4 رده 40 2,400,000 اضافه به لیست
1713586 سراه تبدیل 11/2*"4 رده 40 2,400,000 اضافه به لیست
1713588 سراه تبدیل "2*"4 رده 40 2,400,000 اضافه به لیست
1713590 سراه تبدیل 21/2*"4 رده 40 2,400,000 اضافه به لیست
1713592 سراه تبدیل "3*"4 رده 40 2,400,000 اضافه به لیست
1713594 سراه تبدیل "1*"5 رده 40 4,500,000 اضافه به لیست
1713596 سراه تبدیل 11/4*"5 رده 40 4,000,000 اضافه به لیست
1713598 سراه تبدیل 11/2*"5 رده 40 3,600,000 اضافه به لیست
1713600 سراه تبدیل "2*"5 رده 40 3,600,000 اضافه به لیست
پیش فاکتور
نام کالا تعداد فی جمع حذف
{{cartItem.name}}
{{cartItem.options.pack*cartItem.options.qty_second}} {{cartItem.options.unit_first}}
{{cartItem.options.price_orginal | number}} ریال {{cartItem.options.price_orginal_p | number}} ریال
جمع کل {{totalPriceOrginal | number}} ریال
تخفیف کل {{totalOff | number}} ریال
اضافات 0 ریال
مبلغ قابل پرداخت (جمع خالص) {{totalPriceWithOff | number}} ریال