پنجشنبه - ۰۶ آذر ۱۳۹۹ | Thursday - 26 November 2020لیست محصولات
ردیف کد کالا شرح کالا واحد تعداد در بسته قیمت واحد (ریال)
1 1713650 سراه تبدیل "4*"12 رده 40 بنکن عدد 1 27,500,000 اضافه به لیست
2 1713652 سراه تبدیل "5*"12 رده 40 بنکن عدد 1 26,000,000 اضافه به لیست
3 1713654 سراه تبدیل "6*"12 رده 40 بنکن عدد 1 26,000,000 اضافه به لیست
4 1713656 سراه تبدیل "8*"12 رده 40 بنکن عدد 1 26,000,000 اضافه به لیست
5 1713658 سراه تبدیل "10*"12 رده 40 بنکن عدد 1 26,000,000 اضافه به لیست
6 1711112 تبدیل 1/2*3/4 رده 40 بنکن عدد 1 85,000 اضافه به لیست
7 1711114 تبدیل 1/2*"1 رده 40 بنکن عدد 1 120,000 اضافه به لیست
8 1711116 تبدیل 3/4*"1 رده 40 بنکن عدد 1 110,000 اضافه به لیست
9 1711118 تبدیل 1/2*11/4 رده 40 بنکن عدد 1 210,000 اضافه به لیست
10 1711120 تبدیل 3/4*11/4 رده 40 بنکن عدد 1 145,000 اضافه به لیست
11 1711122 تبدیل "1*11/4 رده 40 بنکن عدد 1 130,000 اضافه به لیست
12 1711124 تبدیل 1/2*11/2 رده 40 بنکن عدد 1 270,000 اضافه به لیست
13 1711126 تبدیل 3/4*11/2 رده 40 بنکن عدد 1 210,000 اضافه به لیست
14 1711128 تبدیل "1*11/2 رده 40 بنکن عدد 1 170,000 اضافه به لیست
15 1711130 تبدیل 11/4*11/2 رده 40 بنکن عدد 1 170,000 اضافه به لیست
16 1711132 تبدیل 1/2*"2 رده 40 بنکن عدد 1 450,000 اضافه به لیست
17 1711134 تبدیل 3/4*"2 رده 40 بنکن عدد 1 350,000 اضافه به لیست
18 1711136 تبدیل "1*"2 رده 40 بنکن عدد 1 280,000 اضافه به لیست
19 1711138 تبدیل 11/4*"2 رده 40 بنکن عدد 1 250,000 اضافه به لیست
20 1711140 تبدیل 21/1*"2 رده 40 بنکن عدد 1 250,000 اضافه به لیست
21 1711142 تبدیل 1/2*21/2 رده 40 بنکن عدد 1 1,200,000 اضافه به لیست
22 1711144 تبدیل 3/4*21/2 رده 40 بنکن عدد 1 950,000 اضافه به لیست
23 1711146 تبدیل "1*21/2 رده 40 بنکن عدد 1 550,000 اضافه به لیست
24 1711148 تبدیل 11/4*21/2 رده 40 بنکن عدد 1 480,000 اضافه به لیست
پیش فاکتور
ردیف کد نام کالا برند تعداد واحد فی جمع درصد تخفیف جمع خالص (ریال) حذف
{{$index + 1}} {{cartItem.options.code}} {{cartItem.name}} {{cartItem.options.brand}}
{{cartItem.options.pack*cartItem.options.qty_second}} {{cartItem.options.unit_first}}
{{cartItem.options.unit}}
{{cartItem.options.price_orginal | number}} ریال {{cartItem.options.price_orginal_p | number}} ریال {{cartItem.options.offProduct | number}} % {{cartItem.options.price_p | number}}
جمع کل {{totalPriceOrginal | number}} ریال
تخفیف کل {{totalOff | number}} ریال
اضافات 0 ریال
مبلغ قابل پرداخت (جمع خالص) {{totalPriceWithOff | number}} ریال