سه شنبه - ۱۲ مرداد ۱۴۰۰ | Tuesday - 03 August 2021لیست محصولات
کد کالا شرح کالا قیمت واحد (ریال)
1713602 سراه تبدیل 21/2*"5 رده 40 3,600,000 اضافه به لیست
1713604 سراه تبدیل "3*"5 رده 40 3,600,000 اضافه به لیست
1713606 سراه تبدیل "4*"5 رده 40 3,600,000 اضافه به لیست
1713608 سراه تبدیل "1*"6 رده 40 6,000,000 اضافه به لیست
1713610 سراه تبدیل 11/4*"6 رده 40 6,000,000 اضافه به لیست
1713612 سراه تبدیل 11/2*"6 رده 40 5,500,000 اضافه به لیست
1713614 سراه تبدیل "2*"6 رده 40 5,200,000 اضافه به لیست
1713616 سراه تبدیل 21/2*"6 رده 40 4,800,000 اضافه به لیست
1713618 سراه تبدیل "3*"6 رده 40 4,800,000 اضافه به لیست
1713620 سراه تبدیل "4*"6 رده 40 4,800,000 اضافه به لیست
1713622 سراه تبدیل "5*"6 رده 40 4,800,000 اضافه به لیست
1713624 سراه تبدیل "2*"8 رده 40 11,000,000 اضافه به لیست
1713626 سراه تبدیل 21/2*"8 رده 40 11,000,000 اضافه به لیست
1713628 سراه تبدیل "3*"8 رده 40 9,500,000 اضافه به لیست
1713630 سراه تبدیل "4*"8 رده 40 9,500,000 اضافه به لیست
1713632 سراه تبدیل "5*"8 رده 40 9,500,000 اضافه به لیست
1713634 سراه تبدیل "6*"8 رده 40 9,500,000 اضافه به لیست
1713636 سراه تبدیل "2*"10 رده 40 19,000,000 اضافه به لیست
1713638 سراه تبدیل 21/2*"10 رده 40 19,000,000 اضافه به لیست
1713640 سراه تبدیل "3*"10 رده 40 19,000,000 اضافه به لیست
1713642 سراه تبدیل "4*"10 رده 40 18,000,000 اضافه به لیست
1713644 سراه تبدیل "5*"10 رده 40 18,000,000 اضافه به لیست
1713646 سراه تبدیل "6*"10 رده 40 18,000,000 اضافه به لیست
1713648 سراه تبدیل "8*"10 رده 40 18,000,000 اضافه به لیست
پیش فاکتور
نام کالا تعداد فی جمع حذف
{{cartItem.name}}
{{cartItem.options.pack*cartItem.options.qty_second}} {{cartItem.options.unit_first}}
{{cartItem.options.price_orginal | number}} ریال {{cartItem.options.price_orginal_p | number}} ریال
جمع کل {{totalPriceOrginal | number}} ریال
تخفیف کل {{totalOff | number}} ریال
اضافات 0 ریال
مبلغ قابل پرداخت (جمع خالص) {{totalPriceWithOff | number}} ریال