پنجشنبه - ۰۶ آذر ۱۳۹۹ | Thursday - 26 November 2020لیست محصولات
ردیف کد کالا شرح کالا واحد تعداد در بسته قیمت واحد (ریال)
1 1713602 سراه تبدیل 21/2*"5 رده 40 بنکن عدد 1 3,500,000 اضافه به لیست
2 1713604 سراه تبدیل "3*"5 رده 40 بنکن عدد 1 3,500,000 اضافه به لیست
3 1713606 سراه تبدیل "4*"5 رده 40 بنکن عدد 1 3,500,000 اضافه به لیست
4 1713608 سراه تبدیل "1*"6 رده 40 بنکن عدد 1 5,000,000 اضافه به لیست
5 1713610 سراه تبدیل 11/4*"6 رده 40 بنکن عدد 1 4,800,000 اضافه به لیست
6 1713612 سراه تبدیل 11/2*"6 رده 40 بنکن عدد 1 4,800,000 اضافه به لیست
7 1713614 سراه تبدیل "2*"6 رده 40 بنکن عدد 1 4,800,000 اضافه به لیست
8 1713616 سراه تبدیل 21/2*"6 رده 40 بنکن عدد 1 4,800,000 اضافه به لیست
9 1713618 سراه تبدیل "3*"6 رده 40 بنکن عدد 1 4,800,000 اضافه به لیست
10 1713620 سراه تبدیل "4*"6 رده 40 بنکن عدد 1 4,800,000 اضافه به لیست
11 1713622 سراه تبدیل "5*"6 رده 40 بنکن عدد 1 4,800,000 اضافه به لیست
12 1713624 سراه تبدیل "2*"8 رده 40 بنکن عدد 1 9,000,000 اضافه به لیست
13 1713626 سراه تبدیل 21/2*"8 رده 40 بنکن عدد 1 9,000,000 اضافه به لیست
14 1713628 سراه تبدیل "3*"8 رده 40 بنکن عدد 1 9,000,000 اضافه به لیست
15 1713630 سراه تبدیل "4*"8 رده 40 بنکن عدد 1 9,000,000 اضافه به لیست
16 1713632 سراه تبدیل "5*"8 رده 40 بنکن عدد 1 9,000,000 اضافه به لیست
17 1713634 سراه تبدیل "6*"8 رده 40 بنکن عدد 1 9,000,000 اضافه به لیست
18 1713636 سراه تبدیل "2*"10 رده 40 بنکن عدد 1 18,500,000 اضافه به لیست
19 1713638 سراه تبدیل 21/2*"10 رده 40 بنکن عدد 1 18,500,000 اضافه به لیست
20 1713640 سراه تبدیل "3*"10 رده 40 بنکن عدد 1 18,500,000 اضافه به لیست
21 1713642 سراه تبدیل "4*"10 رده 40 بنکن عدد 1 17,500,000 اضافه به لیست
22 1713644 سراه تبدیل "5*"10 رده 40 بنکن عدد 1 17,500,000 اضافه به لیست
23 1713646 سراه تبدیل "6*"10 رده 40 بنکن عدد 1 17,500,000 اضافه به لیست
24 1713648 سراه تبدیل "8*"10 رده 40 بنکن عدد 1 17,500,000 اضافه به لیست
پیش فاکتور
ردیف کد نام کالا برند تعداد واحد فی جمع درصد تخفیف جمع خالص (ریال) حذف
{{$index + 1}} {{cartItem.options.code}} {{cartItem.name}} {{cartItem.options.brand}}
{{cartItem.options.pack*cartItem.options.qty_second}} {{cartItem.options.unit_first}}
{{cartItem.options.unit}}
{{cartItem.options.price_orginal | number}} ریال {{cartItem.options.price_orginal_p | number}} ریال {{cartItem.options.offProduct | number}} % {{cartItem.options.price_p | number}}
جمع کل {{totalPriceOrginal | number}} ریال
تخفیف کل {{totalOff | number}} ریال
اضافات 0 ریال
مبلغ قابل پرداخت (جمع خالص) {{totalPriceWithOff | number}} ریال