سه شنبه - ۱۲ مرداد ۱۴۰۰ | Tuesday - 03 August 2021لیست محصولات
کد کالا شرح کالا قیمت واحد (ریال)
165720 محرک الکتریکی ترموستات رادیاتوری tf 6 2,255,000 اضافه به لیست
165721 محرک الکتریکی ترموستات رادیاتوری tf 9 2,132,000 اضافه به لیست
165722 محرک الکتریکی ترموستات رادیاتوری tf 34 2,132,000 اضافه به لیست
165723 والو ترموستاتیک رادیاتوری رفت 1/2 2,542,000 اضافه به لیست
165724 محرک الکتریکی ترموستاتیک رادیاتوری دیجیتال 10,643,600 اضافه به لیست
165726 ترموستا تیک اتاقی مکانیکی 220 ولت (cwt) 10,660,000 اضافه به لیست
130255 جعبه تقسیم برق سیستم گرمایش از کف 1 اضافه به لیست
112723 کلکتوررفت ترموستاتیک و کلکتور برگشت همراه با والو پرسی (1/2*1)3b 22,260,100 اضافه به لیست
112724 کلکتوررفت ترموستاتیک و کلکتور برگشت همراه با والو پرسی (1/2*1)4b 29,378,600 اضافه به لیست
112725 کلکتوررفت ترموستاتیک و کلکتور برگشت همراه با والو پرسی (1/2*1)5b 35,975,100 اضافه به لیست
112726 کلکتوررفت ترموستاتیک و کلکتور برگشت همراه با والو پرسی (1/2*1)6b 43,002,400 اضافه به لیست
112727 کلکتوررفت ترموستاتیک و کلکتور برگشت همراه با والو پرسی (1/2*1)7b 50,769,300 اضافه به لیست
112728 کلکتوررفت ترموستاتیک و کلکتور برگشت همراه با والو پرسی (1/2*1)8b 57,734,900 اضافه به لیست
112823 کلکتوررفت ترموستاتیک و کلکتور برگشت همراه با والو کوپلی (1/2*1)3b 19,613,300 اضافه به لیست
112824 کلکتوررفت ترموستاتیک و کلکتور برگشت همراه با والو کوپلی (1/2*1)4b 26,016,600 اضافه به لیست
112825 کلکتوررفت ترموستاتیک و کلکتور برگشت همراه با والو کوپلی (1/2*1)5b 32,359,500 اضافه به لیست
112826 کلکتوررفت ترموستاتیک و کلکتور برگشت همراه با والو کوپلی (1/2*1)6b 38,633,600 اضافه به لیست
112827 کلکتوررفت ترموستاتیک و کلکتور برگشت همراه با والو کوپلی (1/2*1)7b 44,204,200 اضافه به لیست
112828 کلکتوررفت ترموستاتیک و کلکتور برگشت همراه با والو کوپلی (1/2*1)8b 51,552,900 اضافه به لیست
113222 نیو کلکتور 2bهمراه با شیر تنظیم دبی (1/2*16) 2,238,700 اضافه به لیست
113223 نیو کلکتور 3bهمراه با شیر تنظیم دبی (1/2*16) 3,351,700 اضافه به لیست
113224 نیو کلکتور 4bهمراه با شیر تنظیم دبی (1/2*16) 4,470,400 اضافه به لیست
113225 نیو کلکتور 5bهمراه با شیر تنظیم دبی (1/2*16) 5,586,300 اضافه به لیست
113226 نیو کلکتور 6bهمراه با شیر تنظیم دبی (1/2*16) 6,692,300 اضافه به لیست
پیش فاکتور
نام کالا تعداد فی جمع حذف
{{cartItem.name}}
{{cartItem.options.pack*cartItem.options.qty_second}} {{cartItem.options.unit_first}}
{{cartItem.options.price_orginal | number}} ریال {{cartItem.options.price_orginal_p | number}} ریال
جمع کل {{totalPriceOrginal | number}} ریال
تخفیف کل {{totalOff | number}} ریال
اضافات 0 ریال
مبلغ قابل پرداخت (جمع خالص) {{totalPriceWithOff | number}} ریال