دوشنبه - ۲۳ فروردین ۱۴۰۰ | Monday - 12 April 2021لیست محصولات
کد کالا شرح کالا قیمت واحد (ریال)
165720 محرک الکتریکی ترموستات رادیاتوری tf 6 2,202,200 اضافه به لیست
165721 محرک الکتریکی ترموستات رادیاتوری tf 9 2,082,100 اضافه به لیست
165722 محرک الکتریکی ترموستات رادیاتوری tf 34 2,082,100 اضافه به لیست
165723 والو ترموستاتیک رادیاتوری رفت 1/2 2,482,500 اضافه به لیست
165724 محرک الکتریکی ترموستاتیک رادیاتوری دیجیتال 10,164,000 اضافه به لیست
165726 ترموستا تیک اتاقی مکانیکی 220 ولت (cwt) 8,316,000 اضافه به لیست
130255 جعبه تقسیم برق سیستم گرمایش از کف 1 اضافه به لیست
112723 کلکتوررفت ترموستاتیک و کلکتور برگشت همراه با والو پرسی (1/2*1)3b 17,643,338 اضافه به لیست
112724 کلکتوررفت ترموستاتیک و کلکتور برگشت همراه با والو پرسی (1/2*1)4b 23,285,559 اضافه به لیست
112725 کلکتوررفت ترموستاتیک و کلکتور برگشت همراه با والو پرسی (1/2*1)5b 28,513,921 اضافه به لیست
112726 کلکتوررفت ترموستاتیک و کلکتور برگشت همراه با والو پرسی (1/2*1)6b 34,083,797 اضافه به لیست
112727 کلکتوررفت ترموستاتیک و کلکتور برگشت همراه با والو پرسی (1/2*1)7b 40,239,897 اضافه به لیست
112728 کلکتوررفت ترموستاتیک و کلکتور برگشت همراه با والو پرسی (1/2*1)8b 45,760,854 اضافه به لیست
112823 کلکتوررفت ترموستاتیک و کلکتور برگشت همراه با والو کوپلی (1/2*1)3b 16,440,114 اضافه به لیست
112824 کلکتوررفت ترموستاتیک و کلکتور برگشت همراه با والو کوپلی (1/2*1)4b 21,810,295 اضافه به لیست
112825 کلکتوررفت ترموستاتیک و کلکتور برگشت همراه با والو کوپلی (1/2*1)5b 27,131,212 اضافه به لیست
112826 کلکتوررفت ترموستاتیک و کلکتور برگشت همراه با والو کوپلی (1/2*1)6b 32,396,091 اضافه به لیست
112827 کلکتوررفت ترموستاتیک و کلکتور برگشت همراه با والو کوپلی (1/2*1)7b 37,086,573 اضافه به لیست
112828 کلکتوررفت ترموستاتیک و کلکتور برگشت همراه با والو کوپلی (1/2*1)8b 43,228,664 اضافه به لیست
113222 نیو کلکتور 2bهمراه با شیر تنظیم دبی (1/2*16) 1,861,219 اضافه به لیست
113223 نیو کلکتور 3bهمراه با شیر تنظیم دبی (1/2*16) 2,786,661 اضافه به لیست
113224 نیو کلکتور 4bهمراه با شیر تنظیم دبی (1/2*16) 3,716,811 اضافه به لیست
113225 نیو کلکتور 5bهمراه با شیر تنظیم دبی (1/2*16) 4,644,664 اضافه به لیست
113226 نیو کلکتور 6bهمراه با شیر تنظیم دبی (1/2*16) 5,564,134 اضافه به لیست
پیش فاکتور
نام کالا تعداد فی جمع حذف
{{cartItem.name}}
{{cartItem.options.pack*cartItem.options.qty_second}} {{cartItem.options.unit_first}}
{{cartItem.options.price_orginal | number}} ریال {{cartItem.options.price_orginal_p | number}} ریال
جمع کل {{totalPriceOrginal | number}} ریال
تخفیف کل {{totalOff | number}} ریال
اضافات 0 ریال
مبلغ قابل پرداخت (جمع خالص) {{totalPriceWithOff | number}} ریال