شنبه - ۱۰ آبان ۱۳۹۹ | Saturday - 31 October 2020لیست محصولات
ردیف کد کالا شرح کالا واحد تعداد در بسته قیمت واحد (ریال)
1 165720 محرک الکتریکی ترموستات رادیاتوری tf 6 عدد 1 2,710,000 اضافه به لیست
2 165721 محرک الکتریکی ترموستات رادیاتوری tf 9 عدد 1 2,560,000 اضافه به لیست
3 165722 محرک الکتریکی ترموستات رادیاتوری tf 34 عدد 1 2,560,000 اضافه به لیست
4 165723 والو ترموستاتیک رادیاتوری رفت 1/2 عدد 1 3,060,000 اضافه به لیست
5 165724 محرک الکتریکی ترموستاتیک رادیاتوری دیجیتال عدد 1 12,534,000 اضافه به لیست
6 165726 ترموستا تیک اتاقی مکانیکی 220 ولت (cwt) عدد 1 8,320,000 اضافه به لیست
7 130255 جعبه تقسیم برق سیستم گرمایش از کف عدد 1 1 اضافه به لیست
8 112723 کلکتوررفت ترموستاتیک و کلکتور برگشت همراه با والو پرسی (1/2*1)3b عدد 1 16,846,830 اضافه به لیست
9 112724 کلکتوررفت ترموستاتیک و کلکتور برگشت همراه با والو پرسی (1/2*1)4b عدد 1 22,234,310 اضافه به لیست
10 112725 کلکتوررفت ترموستاتیک و کلکتور برگشت همراه با والو پرسی (1/2*1)5b عدد 1 27,226,650 اضافه به لیست
11 112726 کلکتوررفت ترموستاتیک و کلکتور برگشت همراه با والو پرسی (1/2*1)6b عدد 1 32,545,100 اضافه به لیست
12 112727 کلکتوررفت ترموستاتیک و کلکتور برگشت همراه با والو پرسی (1/2*1)7b عدد 1 38,423,200 اضافه به لیست
13 112728 کلکتوررفت ترموستاتیک و کلکتور برگشت همراه با والو پرسی (1/2*1)8b عدد 1 43,694,970 اضافه به لیست
14 112823 کلکتوررفت ترموستاتیک و کلکتور برگشت همراه با والو کوپلی (1/2*1)3b عدد 1 15,697,940 اضافه به لیست
15 112824 کلکتوررفت ترموستاتیک و کلکتور برگشت همراه با والو کوپلی (1/2*1)4b عدد 1 20,825,650 اضافه به لیست
16 112825 کلکتوررفت ترموستاتیک و کلکتور برگشت همراه با والو کوپلی (1/2*1)5b عدد 1 25,906,350 اضافه به لیست
17 112826 کلکتوررفت ترموستاتیک و کلکتور برگشت همراه با والو کوپلی (1/2*1)6b عدد 1 30,933,530 اضافه به لیست
18 112827 کلکتوررفت ترموستاتیک و کلکتور برگشت همراه با والو کوپلی (1/2*1)7b عدد 1 35,412,240 اضافه به لیست
19 112828 کلکتوررفت ترموستاتیک و کلکتور برگشت همراه با والو کوپلی (1/2*1)8b عدد 1 41,277,040 اضافه به لیست
20 113222 نیو کلکتور 2bهمراه با شیر تنظیم دبی (1/2*16) عدد 1 1,777,160 اضافه به لیست
21 113223 نیو کلکتور 3bهمراه با شیر تنظیم دبی (1/2*16) عدد 1 2,660,880 اضافه به لیست
22 113224 نیو کلکتور 4bهمراه با شیر تنظیم دبی (1/2*16) عدد 1 3,548,980 اضافه به لیست
23 113225 نیو کلکتور 5bهمراه با شیر تنظیم دبی (1/2*16) عدد 1 4,435,010 اضافه به لیست
24 113226 نیو کلکتور 6bهمراه با شیر تنظیم دبی (1/2*16) عدد 1 5,312,960 اضافه به لیست
پیش فاکتور
ردیف کد نام کالا برند تعداد واحد فی جمع درصد تخفیف جمع خالص (ریال) حذف
{{$index + 1}} {{cartItem.options.code}} {{cartItem.name}} {{cartItem.options.brand}}
{{cartItem.options.pack*cartItem.options.qty_second}} {{cartItem.options.unit_first}}
{{cartItem.options.unit}}
{{cartItem.options.price_orginal | number}} ریال {{cartItem.options.price_orginal_p | number}} ریال {{cartItem.options.offProduct | number}} % {{cartItem.options.price_p | number}}
جمع کل {{totalPriceOrginal | number}} ریال
تخفیف کل {{totalOff | number}} ریال
اضافات 0 ریال
مبلغ قابل پرداخت (جمع خالص) {{totalPriceWithOff | number}} ریال