سه شنبه - ۱۲ مرداد ۱۴۰۰ | Tuesday - 03 August 2021لیست محصولات
کد کالا شرح کالا قیمت واحد (ریال)
112515 کلکتور b5 (3/4*1/2) 3,018,200 اضافه به لیست
112522 کلکتور b2 (1*1/2) 1,569,800 اضافه به لیست
112523 کلکتور b3 (1*1/2) 2,292,200 اضافه به لیست
112524 کلکتور b4 (1*1/2) 3,068,600 اضافه به لیست
112525 کلکتور b5 (1*1/2) 3,801,600 اضافه به لیست
112526 کلکتور b6 (1*1/2) 4,561,200 اضافه به لیست
112527 کلکتور b7 (1*1/2) 5,319,200 اضافه به لیست
112528 کلکتور b8 (1*1/2) 6,077,500 اضافه به لیست
112529 کلکتور b9 (1*1/2) 6,686,600 اضافه به لیست
112530 کلکتور b10 (1*1/2) 7,764,000 اضافه به لیست
112531 کلکتور b11 (1*1/2) 8,087,500 اضافه به لیست
112532 کلکتور b12 (1*1/2) 8,821,800 اضافه به لیست
112533 کلکتور b3 (1*3/4) 3,802,400 اضافه به لیست
112534 کلکتور b4 (1*3/4) 4,844,200 اضافه به لیست
112535 کلکتور b5 (1*3/4) 6,489,500 اضافه به لیست
112536 کلکتور b6 (1*3/4) 6,612,500 اضافه به لیست
112544 کلکتور b4 (1/4 1*1/2) 4,409,500 اضافه به لیست
112545 کلکتور b5 (1/4 1*1/2) 5,509,400 اضافه به لیست
112546 کلکتور b6 (1/4 1*1/2) 6,464,300 اضافه به لیست
112547 کلکتور b7 (11/4*1/2) 7,540,000 اضافه به لیست
112548 کلکتور b8 (11/4*1/2) 8,808,300 اضافه به لیست
112549 کلکتور b9 (11/4*1/2) 9,692,100 اضافه به لیست
112550 کلکتور b10 (11/4*1/2) 10,770,900 اضافه به لیست
112551 کلکتور b11(11/4*1/2) 11,850,200 اضافه به لیست
پیش فاکتور
نام کالا تعداد فی جمع حذف
{{cartItem.name}}
{{cartItem.options.pack*cartItem.options.qty_second}} {{cartItem.options.unit_first}}
{{cartItem.options.price_orginal | number}} ریال {{cartItem.options.price_orginal_p | number}} ریال
جمع کل {{totalPriceOrginal | number}} ریال
تخفیف کل {{totalOff | number}} ریال
اضافات 0 ریال
مبلغ قابل پرداخت (جمع خالص) {{totalPriceWithOff | number}} ریال