یکشنبه - ۲۲ فروردین ۱۴۰۰ | Sunday - 11 April 2021لیست محصولات
کد کالا شرح کالا قیمت واحد (ریال)
112515 کلکتور b5 (3/4*1/2) 2,392,093 اضافه به لیست
112522 کلکتور b2 (1*1/2) 1,162,688 اضافه به لیست
112523 کلکتور b3 (1*1/2) 1,697,811 اضافه به لیست
112524 کلکتور b4 (1*1/2) 2,273,011 اضافه به لیست
112525 کلکتور b5 (1*1/2) 2,815,943 اضافه به لیست
112526 کلکتور b6 (1*1/2) 3,378,626 اضافه به لیست
112527 کلکتور b7 (1*1/2) 3,940,047 اضافه به لیست
112528 کلکتور b8 (1*1/2) 4,501,811 اضافه به لیست
112529 کلکتور b9 (1*1/2) 4,952,991 اضافه به لیست
112530 کلکتور b10 (1*1/2) 5,751,083 اضافه به لیست
112531 کلکتور b11 (1*1/2) 5,990,740 اضافه به لیست
112532 کلکتور b12 (1*1/2) 6,534,706 اضافه به لیست
112533 کلکتور b3 (1*3/4) 3,013,686 اضافه به لیست
112534 کلکتور b4 (1*3/4) 3,839,338 اضافه به لیست
112535 کلکتور b5 (1*3/4) 5,143,500 اضافه به لیست
112536 کلکتور b6 (1*3/4) 5,240,993 اضافه به لیست
112544 کلکتور b4 (1/4 1*1/2) 3,266,205 اضافه به لیست
112545 کلکتور b5 (1/4 1*1/2) 4,080,947 اضافه به لیست
112546 کلکتور b6 (1/4 1*1/2) 4,788,320 اضافه به لیست
112547 کلکتور b7 (11/4*1/2) 5,585,034 اضافه به لیست
112548 کلکتور b8 (11/4*1/2) 6,524,715 اضافه به لیست
112549 کلکتور b9 (11/4*1/2) 7,179,265 اضافه به لیست
112550 کلکتور b10 (11/4*1/2) 7,978,505 اضافه به لیست
112551 کلکتور b11(11/4*1/2) 8,777,860 اضافه به لیست
پیش فاکتور
نام کالا تعداد فی جمع حذف
{{cartItem.name}}
{{cartItem.options.pack*cartItem.options.qty_second}} {{cartItem.options.unit_first}}
{{cartItem.options.price_orginal | number}} ریال {{cartItem.options.price_orginal_p | number}} ریال
جمع کل {{totalPriceOrginal | number}} ریال
تخفیف کل {{totalOff | number}} ریال
اضافات 0 ریال
مبلغ قابل پرداخت (جمع خالص) {{totalPriceWithOff | number}} ریال