شنبه - ۱۰ آبان ۱۳۹۹ | Saturday - 31 October 2020لیست محصولات
ردیف کد کالا شرح کالا واحد تعداد در بسته قیمت واحد (ریال)
1 112515 کلکتور b5 (3/4*1/2) عدد 1 2,284,160 اضافه به لیست
2 112522 کلکتور b2 (1*1/2) عدد 1 1,110,200 اضافه به لیست
3 112523 کلکتور b3 (1*1/2) عدد 1 1,621,160 اضافه به لیست
4 112524 کلکتور b4 (1*1/2) عدد 1 2,170,340 اضافه به لیست
5 112525 کلکتور b5 (1*1/2) عدد 1 2,688,860 اضافه به لیست
6 112526 کلکتور b6 (1*1/2) عدد 1 3,226,080 اضافه به لیست
7 112527 کلکتور b7 (1*1/2) عدد 1 3,762,120 اضافه به لیست
8 112528 کلکتور b8 (1*1/2) عدد 1 4,298,590 اضافه به لیست
9 112529 کلکتور b9 (1*1/2) عدد 1 4,729,380 اضافه به لیست
10 112530 کلکتور b10 (1*1/2) عدد 1 5,491,450 اضافه به لیست
11 112531 کلکتور b11 (1*1/2) عدد 1 5,720,250 اضافه به لیست
12 112532 کلکتور b12 (1*1/2) عدد 1 6,239,730 اضافه به لیست
13 112533 کلکتور b3 (1*3/4) عدد 1 2,877,640 اضافه به لیست
14 112534 کلکتور b4 (1*3/4) عدد 1 3,666,010 اضافه به لیست
15 112535 کلکتور b5 (1*3/4) عدد 1 4,911,250 اضافه به لیست
16 112536 کلکتور b6 (1*3/4) عدد 1 5,004,380 اضافه به لیست
17 112544 کلکتور b4 (1/4 1*1/2) عدد 1 3,118,770 اضافه به لیست
18 112545 کلکتور b5 (1/4 1*1/2) عدد 1 3,896,730 اضافه به لیست
19 112546 کلکتور b6 (1/4 1*1/2) عدد 1 4,572,120 اضافه به لیست
20 112547 کلکتور b7 (11/4*1/2) عدد 1 5,332,900 اضافه به لیست
21 112548 کلکتور b8 (11/4*1/2) عدد 1 6,230,170 اضافه به لیست
22 112549 کلکتور b9 (11/4*1/2) عدد 1 6,855,120 اضافه به لیست
23 112550 کلکتور b10 (11/4*1/2) عدد 1 7,618,360 اضافه به لیست
24 112551 کلکتور b11(11/4*1/2) عدد 1 8,381,610 اضافه به لیست
پیش فاکتور
ردیف کد نام کالا برند تعداد واحد فی جمع درصد تخفیف جمع خالص (ریال) حذف
{{$index + 1}} {{cartItem.options.code}} {{cartItem.name}} {{cartItem.options.brand}}
{{cartItem.options.pack*cartItem.options.qty_second}} {{cartItem.options.unit_first}}
{{cartItem.options.unit}}
{{cartItem.options.price_orginal | number}} ریال {{cartItem.options.price_orginal_p | number}} ریال {{cartItem.options.offProduct | number}} % {{cartItem.options.price_p | number}}
جمع کل {{totalPriceOrginal | number}} ریال
تخفیف کل {{totalOff | number}} ریال
اضافات 0 ریال
مبلغ قابل پرداخت (جمع خالص) {{totalPriceWithOff | number}} ریال