یکشنبه - ۰۴ آبان ۱۳۹۹ | Sunday - 25 October 2020لیست محصولات
ردیف کد کالا شرح کالا واحد تعداد در بسته قیمت واحد (ریال)
1 112552 کلکتور b12 (11/4*1/2) عدد 1 9,347,010 اضافه به لیست
2 112553 کلکتور b3 (11/4*3/4) عدد 1 3,692,260 اضافه به لیست
3 112554 کلکتور b4 (11/4*3/4) عدد 1 4,819,640 اضافه به لیست
4 112555 کلکتور b5 (11/4*3/4) عدد 1 5,949,810 اضافه به لیست
5 112556 کلکتور b6 (11/4*3/4) عدد 1 7,091,900 اضافه به لیست
6 112564 کلکتور b4 (1/2 1*1/2) عدد 1 6,513,600 اضافه به لیست
7 112565 کلکتور b5 (1/2 1*1/2) عدد 1 8,649,880 اضافه به لیست
8 112566 کلکتور b6 (1/2 1*1/2) عدد 1 10,378,750 اضافه به لیست
9 112567 کلکتور b7 (1/2 1*1/2) عدد 1 12,106,910 اضافه به لیست
10 112568 کلکتور b8 (1/2 1*1/2) عدد 1 13,835,880 اضافه به لیست
11 112569 کلکتور b9(1/2 1*1/2) عدد 1 15,563,810 اضافه به لیست
12 112573 کلکتور b3 (1/2 1*3/4) عدد 1 4,942,730 اضافه به لیست
13 112574 کلکتور b4 (1/2 1*3/4) عدد 1 7,090,100 اضافه به لیست
14 112575 کلکتور b5 (1/2 1*3/4) عدد 1 8,860,610 اضافه به لیست
15 112576 کلکتور b6 (1/2 1*3/4) عدد 1 10,381,280 اضافه به لیست
16 112577 کلکتور b7 (1/2 1*3/4) عدد 1 12,110,330 اضافه به لیست
17 112578 کلکتور b8 (1/2 1*3/4) عدد 1 13,839,250 اضافه به لیست
18 112579 کلکتور b9 (1/2 1*3/4) عدد 1 15,567,320 اضافه به لیست
19 112432 کلکتور مدولار رفت و برگشت با شیر کوپلی (16*1)2b عدد 1 1,816,080 اضافه به لیست
20 112433 کلکتور مدولار رفت و برگشت با شیر کوپلی (16*1)3b عدد 1 2,724,080 اضافه به لیست
21 112434 کلکتور مدولار رفت و برگشت با شیر کوپلی (16*1)4b عدد 1 3,632,110 اضافه به لیست
22 112435 کلکتور مدولار رفت و برگشت با شیر کوپلی (16*1)5b عدد 1 4,540,160 اضافه به لیست
23 112436 کلکتور مدولار رفت و برگشت با شیر کوپلی (16*1)6b عدد 1 5,448,150 اضافه به لیست
24 112437 کلکتور مدولار رفت و برگشت با شیر کوپلی (16*1)7b عدد 1 6,356,160 اضافه به لیست
پیش فاکتور
ردیف کد نام کالا برند تعداد واحد فی جمع درصد تخفیف جمع خالص (ریال) حذف
{{$index + 1}} {{cartItem.options.code}} {{cartItem.name}} {{cartItem.options.brand}}
{{cartItem.options.pack*cartItem.options.qty_second}} {{cartItem.options.unit_first}}
{{cartItem.options.unit}}
{{cartItem.options.price_orginal | number}} ریال {{cartItem.options.price_orginal_p | number}} ریال {{cartItem.options.offProduct | number}} % {{cartItem.options.price_p | number}}
جمع کل {{totalPriceOrginal | number}} ریال
تخفیف کل {{totalOff | number}} ریال
اضافات 0 ریال
مبلغ قابل پرداخت (جمع خالص) {{totalPriceWithOff | number}} ریال