سه شنبه - ۱۲ مرداد ۱۴۰۰ | Tuesday - 03 August 2021لیست محصولات
کد کالا شرح کالا قیمت واحد (ریال)
112552 کلکتور b12 (11/4*1/2) 13,215,100 اضافه به لیست
112553 کلکتور b3 (11/4*3/4) 4,878,800 اضافه به لیست
112554 کلکتور b4 (11/4*3/4) 6,368,300 اضافه به لیست
112555 کلکتور b5 (11/4*3/4) 7,861,700 اضافه به لیست
112556 کلکتور b6 (11/4*3/4) 9,370,800 اضافه به لیست
112564 کلکتور b4 (1/2 1*1/2) 8,606,600 اضافه به لیست
112565 کلکتور b5 (1/2 1*1/2) 11,429,400 اضافه به لیست
112566 کلکتور b6 (1/2 1*1/2) 13,713,800 اضافه به لیست
112567 کلکتور b7 (1/2 1*1/2) 15,997,100 اضافه به لیست
112568 کلکتور b8 (1/2 1*1/2) 18,281,700 اضافه به لیست
112569 کلکتور b9(1/2 1*1/2) 20,564,900 اضافه به لیست
112573 کلکتور b3 (1/2 1*3/4) 6,531,200 اضافه به لیست
112574 کلکتور b4 (1/2 1*3/4) 9,368,500 اضافه به لیست
112575 کلکتور b5 (1/2 1*3/4) 11,707,900 اضافه به لیست
112576 کلکتور b6 (1/2 1*3/4) 13,717,000 اضافه به لیست
112577 کلکتور b7 (1/2 1*3/4) 16,001,800 اضافه به لیست
112578 کلکتور b8 (1/2 1*3/4) 18,286,200 اضافه به لیست
112579 کلکتور b9 (1/2 1*3/4) 20,569,500 اضافه به لیست
112432 کلکتور مدولار رفت و برگشت با شیر کوپلی (16*1)2b 1 اضافه به لیست
112433 کلکتور مدولار رفت و برگشت با شیر کوپلی (16*1)3b 1 اضافه به لیست
112434 کلکتور مدولار رفت و برگشت با شیر کوپلی (16*1)4b 1 اضافه به لیست
112435 کلکتور مدولار رفت و برگشت با شیر کوپلی (16*1)5b 1 اضافه به لیست
112436 کلکتور مدولار رفت و برگشت با شیر کوپلی (16*1)6b 1 اضافه به لیست
112437 کلکتور مدولار رفت و برگشت با شیر کوپلی (16*1)7b 1 اضافه به لیست
پیش فاکتور
نام کالا تعداد فی جمع حذف
{{cartItem.name}}
{{cartItem.options.pack*cartItem.options.qty_second}} {{cartItem.options.unit_first}}
{{cartItem.options.price_orginal | number}} ریال {{cartItem.options.price_orginal_p | number}} ریال
جمع کل {{totalPriceOrginal | number}} ریال
تخفیف کل {{totalOff | number}} ریال
اضافات 0 ریال
مبلغ قابل پرداخت (جمع خالص) {{totalPriceWithOff | number}} ریال