یکشنبه - ۲۲ فروردین ۱۴۰۰ | Sunday - 11 April 2021لیست محصولات
کد کالا شرح کالا قیمت واحد (ریال)
112552 کلکتور b12 (11/4*1/2) 9,788,968 اضافه به لیست
112553 کلکتور b3 (11/4*3/4) 3,866,783 اضافه به لیست
112554 کلکتور b4 (11/4*3/4) 5,047,499 اضافه به لیست
112555 کلکتور b5 (11/4*3/4) 6,231,086 اضافه به لیست
112556 کلکتور b6 (11/4*3/4) 7,427,190 اضافه به لیست
112564 کلکتور b4 (1/2 1*1/2) 6,821,559 اضافه به لیست
112565 کلکتور b5 (1/2 1*1/2) 9,058,857 اضافه به لیست
112566 کلکتور b6 (1/2 1*1/2) 10,869,434 اضافه به لیست
112567 کلکتور b7 (1/2 1*1/2) 12,679,323 اضافه به لیست
112568 کلکتور b8 (1/2 1*1/2) 14,490,015 اضافه به لیست
112569 کلکتور b9(1/2 1*1/2) 16,299,673 اضافه به لیست
112573 کلکتور b3 (1/2 1*3/4) 5,176,457 اضافه به لیست
112574 کلکتور b4 (1/2 1*3/4) 7,425,353 اضافه به لیست
112575 کلکتور b5 (1/2 1*3/4) 9,279,567 اضافه به لیست
112576 کلکتور b6 (1/2 1*3/4) 10,872,076 اضافه به لیست
112577 کلکتور b7 (1/2 1*3/4) 12,682,882 اضافه به لیست
112578 کلکتور b8 (1/2 1*3/4) 14,493,574 اضافه به لیست
112579 کلکتور b9 (1/2 1*3/4) 16,303,348 اضافه به لیست
112432 کلکتور مدولار رفت و برگشت با شیر کوپلی (16*1)2b 1 اضافه به لیست
112433 کلکتور مدولار رفت و برگشت با شیر کوپلی (16*1)3b 1 اضافه به لیست
112434 کلکتور مدولار رفت و برگشت با شیر کوپلی (16*1)4b 1 اضافه به لیست
112435 کلکتور مدولار رفت و برگشت با شیر کوپلی (16*1)5b 1 اضافه به لیست
112436 کلکتور مدولار رفت و برگشت با شیر کوپلی (16*1)6b 1 اضافه به لیست
112437 کلکتور مدولار رفت و برگشت با شیر کوپلی (16*1)7b 1 اضافه به لیست
پیش فاکتور
نام کالا تعداد فی جمع حذف
{{cartItem.name}}
{{cartItem.options.pack*cartItem.options.qty_second}} {{cartItem.options.unit_first}}
{{cartItem.options.price_orginal | number}} ریال {{cartItem.options.price_orginal_p | number}} ریال
جمع کل {{totalPriceOrginal | number}} ریال
تخفیف کل {{totalOff | number}} ریال
اضافات 0 ریال
مبلغ قابل پرداخت (جمع خالص) {{totalPriceWithOff | number}} ریال