شنبه - ۱۰ آبان ۱۳۹۹ | Saturday - 31 October 2020لیست محصولات
ردیف کد کالا شرح کالا واحد تعداد در بسته قیمت واحد (ریال)
1 130236 بوشن روپیچ پرسی 2*63 عدد 1 7,555,970 اضافه به لیست
2 130410 بوشن توپیچ پرسی 1/2*16 عدد 1 331,670 اضافه به لیست
3 130412 بوشن توپیچ پرسی 1/2*20 عدد 1 361,070 اضافه به لیست
4 130414 بوشن توپیچ پرسی 3/4*20 عدد 1 472,000 اضافه به لیست
5 130418 بوشن توپیچ پرسی 3/4*25 عدد 1 578,860 اضافه به لیست
6 130420 بوشن توپیچ پرسی 1*25 عدد 1 803,570 اضافه به لیست
7 130422 بوشن توپیچ پرسی 1*32 عدد 1 906,730 اضافه به لیست
8 130424 بوشن توپیچ پرسی 1/4 1*32 عدد 1 1,737,390 اضافه به لیست
9 130428 بوشن توپیچ پرسی 1/4 1 40 عدد 1 3,863,720 اضافه به لیست
10 130432 بوشن توپیچ پرسی 1/2 1*50 عدد 1 4,783,640 اضافه به لیست
11 130436 بوشن توپیچ پرسی 2*63 عدد 1 8,130,000 اضافه به لیست
12 120210 بوشن تبدیل پرسی 16*20 عدد 1 324,480 اضافه به لیست
13 120212 بوشن تبدیل پرسی 16*25 عدد 1 459,980 اضافه به لیست
14 120214 بوشن تبدیل پرسی 20*25 عدد 1 519,780 اضافه به لیست
15 120216 بوشن تبدیل پرسی 20*32 عدد 1 533,770 اضافه به لیست
16 120218 بوشن تبدیل پرسی 25*32 عدد 1 652,480 اضافه به لیست
17 120222 بوشن تبدیل پرسی 25*40 عدد 1 2,544,130 اضافه به لیست
18 120224 بوشن تبدیل پرسی 32*40 عدد 1 2,759,990 اضافه به لیست
19 120226 بوشن تبدیل پرسی 32*50 عدد 1 2,971,660 اضافه به لیست
20 120228 بوشن تبدیل پرسی 40*50 عدد 1 3,290,840 اضافه به لیست
21 120232 بوشن تبدیل پرسی 40*63 عدد 1 6,405,340 اضافه به لیست
22 120234 بوشن تبدیل پرسی 50*63 عدد 1 6,792,220 اضافه به لیست
23 120510 زانو پرسی 16 عدد 1 407,630 اضافه به لیست
24 120512 زانو پرسی 20 عدد 1 515,840 اضافه به لیست
پیش فاکتور
ردیف کد نام کالا برند تعداد واحد فی جمع درصد تخفیف جمع خالص (ریال) حذف
{{$index + 1}} {{cartItem.options.code}} {{cartItem.name}} {{cartItem.options.brand}}
{{cartItem.options.pack*cartItem.options.qty_second}} {{cartItem.options.unit_first}}
{{cartItem.options.unit}}
{{cartItem.options.price_orginal | number}} ریال {{cartItem.options.price_orginal_p | number}} ریال {{cartItem.options.offProduct | number}} % {{cartItem.options.price_p | number}}
جمع کل {{totalPriceOrginal | number}} ریال
تخفیف کل {{totalOff | number}} ریال
اضافات 0 ریال
مبلغ قابل پرداخت (جمع خالص) {{totalPriceWithOff | number}} ریال