سه شنبه - ۲۹ مهر ۱۳۹۹ | Tuesday - 20 October 2020لیست محصولات
ردیف کد کالا شرح کالا واحد تعداد در بسته قیمت واحد (ریال)
1 920510 زانو گالوانیزه 1/2 عدد 1 175,000 اضافه به لیست
2 920512 زانو گالوانیزه 3/4 عدد 1 235,000 اضافه به لیست
3 920514 زانو گالوانیزه 1" عدد 1 360,000 اضافه به لیست
4 920516 زانو گالوانیزه 11/4 عدد 1 500,000 اضافه به لیست
5 920518 زانو گالوانیزه 11/2 عدد 1 660,000 اضافه به لیست
6 920520 زانو گالوانیزه 2" عدد 1 1,600,000 اضافه به لیست
7 920522 زانو گالوانیزه 21/2 عدد 1 2,400,000 اضافه به لیست
8 920524 زانو گالوانیزه 3" عدد 1 2,700,000 اضافه به لیست
9 920526 زانو گالوانیزه 4" عدد 1 3,800,000 اضافه به لیست
10 920528 زانو گالوانیزه 5" عدد 1 7,200,000 اضافه به لیست
11 920530 زانو گالوانیزه 6" عدد 1 9,000,000 اضافه به لیست
12 930610 چپقی گالوانیزه 1/2 عدد 1 180,000 اضافه به لیست
13 930612 چپقی گالوانیزه 3/4 عدد 1 245,000 اضافه به لیست
14 930614 چپقی گالوانیزه 1" عدد 1 370,000 اضافه به لیست
15 930616 چپقی گالوانیزه 11/4 عدد 1 530,000 اضافه به لیست
16 930618 چپقی گالوانیزه 11/2 عدد 1 700,000 اضافه به لیست
17 930620 چپقی گالوانیزه 2" عدد 1 1,700,000 اضافه به لیست
18 930622 چپقی گالوانیزه 21/2 عدد 1 2,500,000 اضافه به لیست
19 930624 چپقی گالوانیزه 3" عدد 1 2,800,000 اضافه به لیست
20 930626 چپقی گالوانیزه 4" عدد 1 4,400,000 اضافه به لیست
21 920710 سه راه گالوانیزه 1/2 عدد 1 190,000 اضافه به لیست
22 920712 سه راه گالوانیزه 3/4 عدد 1 270,000 اضافه به لیست
23 920714 سه راه گالوانیزه 1" عدد 1 380,000 اضافه به لیست
24 920716 سه راه گالوانیزه 11/4 عدد 1 600,000 اضافه به لیست
پیش فاکتور
ردیف کد نام کالا برند تعداد واحد فی جمع درصد تخفیف جمع خالص (ریال) حذف
{{$index + 1}} {{cartItem.options.code}} {{cartItem.name}} {{cartItem.options.brand}}
{{cartItem.options.pack*cartItem.options.qty_second}} {{cartItem.options.unit_first}}
{{cartItem.options.unit}}
{{cartItem.options.price_orginal | number}} ریال {{cartItem.options.price_orginal_p | number}} ریال {{cartItem.options.offProduct | number}} % {{cartItem.options.price_p | number}}
جمع کل {{totalPriceOrginal | number}} ریال
تخفیف کل {{totalOff | number}} ریال
اضافات 0 ریال
مبلغ قابل پرداخت (جمع خالص) {{totalPriceWithOff | number}} ریال