یکشنبه - ۰۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ | Sunday - 21 April 2024لیست محصولات
کد کالا شرح کالا قیمت واحد (ریال)
920510 زانو گالوانیزه 1/2 500,000 اضافه به لیست
920512 زانو گالوانیزه 3/4 700,000 اضافه به لیست
920514 زانو گالوانیزه 1" 1,050,000 اضافه به لیست
920516 زانو گالوانیزه 11/4 1,600,000 اضافه به لیست
920518 زانو گالوانیزه 11/2 2,000,000 اضافه به لیست
920520 زانو گالوانیزه 2" 5,000,000 اضافه به لیست
920522 زانو گالوانیزه 21/2 7,000,000 اضافه به لیست
920524 زانو گالوانیزه 3" 8,000,000 اضافه به لیست
920526 زانو گالوانیزه 4" 11,500,000 اضافه به لیست
920528 زانو گالوانیزه 5" 21,000,000 اضافه به لیست
920530 زانو گالوانیزه 6" 26,500,000 اضافه به لیست
930610 چپقی گالوانیزه 1/2 520,000 اضافه به لیست
930612 چپقی گالوانیزه 3/4 750,000 اضافه به لیست
930614 چپقی گالوانیزه 1" 1,150,000 اضافه به لیست
930616 چپقی گالوانیزه 11/4 1,700,000 اضافه به لیست
930618 چپقی گالوانیزه 11/2 2,100,000 اضافه به لیست
930620 چپقی گالوانیزه 2" 5,200,000 اضافه به لیست
930622 چپقی گالوانیزه 21/2 7,500,000 اضافه به لیست
930624 چپقی گالوانیزه 3" 8,500,000 اضافه به لیست
930626 چپقی گالوانیزه 4" 12,500,000 اضافه به لیست
920710 سه راه گالوانیزه 1/2 550,000 اضافه به لیست
920712 سه راه گالوانیزه 3/4 800,000 اضافه به لیست
920714 سه راه گالوانیزه 1" 1,250,000 اضافه به لیست
920716 سه راه گالوانیزه 11/4 1,800,000 اضافه به لیست
پیش فاکتور
نام کالا تعداد فی جمع حذف
{{cartItem.name}}
{{cartItem.options.pack*cartItem.options.qty_second}} {{cartItem.options.unit_first}}
{{cartItem.options.price_orginal | number}} ریال {{cartItem.options.price_orginal_p | number}} ریال
جمع کل {{totalPriceOrginal | number}} ریال
تخفیف کل {{totalOff | number}} ریال
اضافات 0 ریال
مبلغ قابل پرداخت (جمع خالص) {{totalPriceWithOff | number}} ریال