پنجشنبه - ۰۶ آذر ۱۳۹۹ | Thursday - 26 November 2020لیست محصولات
ردیف کد کالا شرح کالا واحد تعداد در بسته قیمت واحد (ریال)
1 1712108 زانو 1/2 رده 40 بنکن عدد 1 59,000 اضافه به لیست
2 1712110 زانو 3/4 رده 40 بنکن عدد 1 70,000 اضافه به لیست
3 1712112 زانو "1 رده 40 بنکن عدد 1 95,000 اضافه به لیست
4 1712114 زانو 11/4 رده 40 بنکن عدد 1 145,000 اضافه به لیست
5 1712116 زانو 11/2 رده 40 بنکن عدد 1 180,000 اضافه به لیست
6 1712118 زانو "2 رده 40 بنکن عدد 1 285,000 اضافه به لیست
7 1712120 زانو 21/2 رده 40 بنکن عدد 1 550,000 اضافه به لیست
8 1712122 زانو "3 رده 40 بنکن عدد 1 800,000 اضافه به لیست
9 1712124 زانو "4 رده 40 بنکن عدد 1 1,450,000 اضافه به لیست
10 1712126 زانو "5 رده 40 بنکن عدد 1 2,400,000 اضافه به لیست
11 1712128 زانو "6 رده 40 بنکن عدد 1 3,500,000 اضافه به لیست
12 1712130 زانو "8 رده 40 بنکن عدد 1 7,500,000 اضافه به لیست
13 1712132 زانو "10 رده 40 بنکن عدد 1 15,000,000 اضافه به لیست
14 1712134 زانو "12 رده 40 بنکن عدد 1 21,000,000 اضافه به لیست
15 1712508 زانو 45 درجه 1/2 رده 40 بنکن عدد 1 42,000 اضافه به لیست
16 1712510 زانو 45 درجه 3/4 رده 40 بنکن عدد 1 66,000 اضافه به لیست
17 1712512 زانو 45 درجه "1 رده 40 بنکن عدد 1 70,000 اضافه به لیست
18 1712514 زانو 45 درجه 11/4 رده 40 بنکن عدد 1 105,000 اضافه به لیست
19 1712516 زانو 45 درجه 11/2 رده 40 بنکن عدد 1 135,000 اضافه به لیست
20 1712518 زانو 45 درجه "2 رده 40 بنکن عدد 1 210,000 اضافه به لیست
21 1712520 زانو 45 درجه 21/2 رده 40 بنکن عدد 1 400,000 اضافه به لیست
22 1712522 زانو 45 درجه "3 رده 40 بنکن عدد 1 580,000 اضافه به لیست
23 1712524 زانو 45 درجه "4 رده 40 بنکن عدد 1 1,000,000 اضافه به لیست
24 1712526 زانو 45 درجه "5 رده 40 بنکن عدد 1 1,650,000 اضافه به لیست
پیش فاکتور
ردیف کد نام کالا برند تعداد واحد فی جمع درصد تخفیف جمع خالص (ریال) حذف
{{$index + 1}} {{cartItem.options.code}} {{cartItem.name}} {{cartItem.options.brand}}
{{cartItem.options.pack*cartItem.options.qty_second}} {{cartItem.options.unit_first}}
{{cartItem.options.unit}}
{{cartItem.options.price_orginal | number}} ریال {{cartItem.options.price_orginal_p | number}} ریال {{cartItem.options.offProduct | number}} % {{cartItem.options.price_p | number}}
جمع کل {{totalPriceOrginal | number}} ریال
تخفیف کل {{totalOff | number}} ریال
اضافات 0 ریال
مبلغ قابل پرداخت (جمع خالص) {{totalPriceWithOff | number}} ریال