یکشنبه - ۰۴ آبان ۱۳۹۹ | Sunday - 25 October 2020لیست محصولات
ردیف کد کالا شرح کالا واحد تعداد در بسته قیمت واحد (ریال)
1 32645 زانو 45 درجه 110 (سایلنت) عدد 1 412,000 اضافه به لیست
2 32687 زانو 87 درجه 110 (سایلنت) عدد 1 519,000 اضافه به لیست
3 32745 زانو 45 درجه 125 (سایلنت) عدد 1 529,000 اضافه به لیست
4 32787 زانو 87 درجه 125 (سایلنت) عدد 1 629,000 اضافه به لیست
5 32845 زانو 45 درجه 160 (سایلنت) عدد 1 1,023,000 اضافه به لیست
6 32887 زانو 87 درجه 160 (سایلنت) عدد 1 1,208,000 اضافه به لیست
7 34645 زانو 45 درجه ونت دار 50-110-110 (سایلنت) عدد 1 530,000 اضافه به لیست
8 34687 زانو 87 درجه ونت دار 50-110-110 (سایلنت) عدد 1 537,000 اضافه به لیست
9 46220 سه راه 87 درجه 50- 50 (سایلنت) عدد 1 174,000 اضافه به لیست
10 46420 سه راه 87 درجه 75- 50 (سایلنت) عدد 1 234,000 اضافه به لیست
11 46440 سه راه 87 درجه 75- 75 (سایلنت) عدد 1 292,000 اضافه به لیست
12 46620 سه راه 87 درجه 110- 50 (سایلنت) عدد 1 464,000 اضافه به لیست
13 46640 سه راه 87 درجه 110- 75 (سایلنت) عدد 1 464,000 اضافه به لیست
14 46660 سه راه 87 درجه 110- 110 (سایلنت) عدد 1 717,000 اضافه به لیست
15 46760 سه راه 87 درجه 125- 110 (سایلنت) عدد 1 719,000 اضافه به لیست
16 46770 سه راه 87 درجه 125- 125 (سایلنت) عدد 1 927,000 اضافه به لیست
17 46860 سه راه 87 درجه 160- 110 (سایلنت) عدد 1 1,291,000 اضافه به لیست
18 46870 سه راه 87 درجه 160- 125 (سایلنت) عدد 1 1,401,000 اضافه به لیست
19 46880 سه راه 87 درجه 160- 160 (سایلنت) عدد 1 1,641,000 اضافه به لیست
20 44220 سه راه 45 درجه 50- 50 (سایلنت) عدد 1 183,000 اضافه به لیست
21 44420 سه راه 45 درجه 75- 50 (سایلنت) عدد 1 261,000 اضافه به لیست
22 44440 سه راه 45 درجه 75- 75 (سایلنت) عدد 1 349,000 اضافه به لیست
23 44620 سه راه 45 درجه 110- 50 (سایلنت) عدد 1 495,000 اضافه به لیست
24 44640 سه راه 45 درجه 110- 75 (سایلنت) عدد 1 607,000 اضافه به لیست
پیش فاکتور
ردیف کد نام کالا برند تعداد واحد فی جمع درصد تخفیف جمع خالص (ریال) حذف
{{$index + 1}} {{cartItem.options.code}} {{cartItem.name}} {{cartItem.options.brand}}
{{cartItem.options.pack*cartItem.options.qty_second}} {{cartItem.options.unit_first}}
{{cartItem.options.unit}}
{{cartItem.options.price_orginal | number}} ریال {{cartItem.options.price_orginal_p | number}} ریال {{cartItem.options.offProduct | number}} % {{cartItem.options.price_p | number}}
جمع کل {{totalPriceOrginal | number}} ریال
تخفیف کل {{totalOff | number}} ریال
اضافات 0 ریال
مبلغ قابل پرداخت (جمع خالص) {{totalPriceWithOff | number}} ریال