شنبه - ۱۰ آبان ۱۳۹۹ | Saturday - 31 October 2020لیست محصولات
ردیف کد کالا شرح کالا واحد تعداد در بسته قیمت واحد (ریال)
1 385600 بست آویز لوله 110 طرح جدید عدد 1 231,500 اضافه به لیست
2 385700 بست آویز لوله 125 طرح جدید عدد 1 257,800 اضافه به لیست
3 386200 بست رایزر لوله 50 طرح جدید عدد 1 122,000 اضافه به لیست
4 386300 بست رایزر لوله 63 طرح جدید عدد 1 135,700 اضافه به لیست
5 386400 بست رایزر لوله 75 طرح جدید عدد 1 144,900 اضافه به لیست
6 386500 بست رایزر لوله 90 طرح جدید عدد 1 163,700 اضافه به لیست
7 386600 بست رایزر لوله 110 طرح جدید عدد 1 204,000 اضافه به لیست
8 386700 بست رایزر لوله 125 طرح جدید عدد 1 232,500 اضافه به لیست
9 380230 مایع روان کننده پوش فیت (125 cc) عدد 1 71,400 اضافه به لیست
10 15200 لوله پوشفیت 50 - 150 (سایلنت) عدد 1 115,000 اضافه به لیست
11 15210 لوله پوشفیت 50 - 250 (سایلنت) عدد 1 166,000 اضافه به لیست
12 15220 لوله پوشفیت 50 - 500 (سایلنت) عدد 1 233,000 اضافه به لیست
13 15240 لوله پوشفیت 50 - 1000 (سایلنت) عدد 1 427,000 اضافه به لیست
14 15260 لوله پوشفیت 50 - 2000 (سایلنت) عدد 1 786,000 اضافه به لیست
15 15280 لوله پوشفیت 50 - 3000 (سایلنت) عدد 1 1,140,000 اضافه به لیست
16 15400 لوله پوشفیت 75 - 150 (سایلنت) عدد 1 175,000 اضافه به لیست
17 15410 لوله پوشفیت 75 - 250 (سایلنت) عدد 1 222,000 اضافه به لیست
18 15420 لوله پوشفیت 75 - 500 (سایلنت) عدد 1 367,000 اضافه به لیست
19 15440 لوله پوشفیت 75 - 1000 (سایلنت) عدد 1 683,000 اضافه به لیست
20 15460 لوله پوشفیت 75 - 2000 (سایلنت) عدد 1 1,227,000 اضافه به لیست
21 15480 لوله پوشفیت 75 - 3000 (سایلنت) عدد 1 1,772,000 اضافه به لیست
22 15600 لوله پوشفیت 110 - 150 (سایلنت) عدد 1 356,000 اضافه به لیست
23 15610 لوله پوشفیت 110 - 250 (سایلنت) عدد 1 479,000 اضافه به لیست
24 15620 لوله پوشفیت 110 - 500 (سایلنت) عدد 1 794,000 اضافه به لیست
پیش فاکتور
ردیف کد نام کالا برند تعداد واحد فی جمع درصد تخفیف جمع خالص (ریال) حذف
{{$index + 1}} {{cartItem.options.code}} {{cartItem.name}} {{cartItem.options.brand}}
{{cartItem.options.pack*cartItem.options.qty_second}} {{cartItem.options.unit_first}}
{{cartItem.options.unit}}
{{cartItem.options.price_orginal | number}} ریال {{cartItem.options.price_orginal_p | number}} ریال {{cartItem.options.offProduct | number}} % {{cartItem.options.price_p | number}}
جمع کل {{totalPriceOrginal | number}} ریال
تخفیف کل {{totalOff | number}} ریال
اضافات 0 ریال
مبلغ قابل پرداخت (جمع خالص) {{totalPriceWithOff | number}} ریال