یکشنبه - ۲۲ فروردین ۱۴۰۰ | Sunday - 11 April 2021لیست محصولات
کد کالا شرح کالا قیمت واحد (ریال)
77040 سیفون 50 یک تکه با درپوش (با لوله 75 و طول) 75 cm(سایلنت) 965,000 اضافه به لیست
77060 سیفون 50 یک تکه با درپوش (با لوله 75 و طول) 90 cm(سایلنت) 1,046,000 اضافه به لیست
77400 سیفون 75 یک تکه با درپوش (با لوله 75 و طول) 60 cm(سایلنت) 1,028,000 اضافه به لیست
77420 سیفون 75 یک تکه با درپوش (با لوله 75 و طول) 20 cm(سایلنت) 806,000 اضافه به لیست
77440 سیفون 75 یک تکه با درپوش (با لوله 75 و طول) 75 cm(سایلنت) 1,078,000 اضافه به لیست
77460 سیفون 75 یک تکه با درپوش (با لوله 75 و طول) 90 cm(سایلنت) 1,171,000 اضافه به لیست
77600 سیفون 110 یک تکه با درپوش (با لوله 125 و طول)60 cm(سایلنت) 2,640,000 اضافه به لیست
77620 سیفون 110 یک تکه با درپوش (با لوله 125 و طول)20 cm(سایلنت) 1,940,000 اضافه به لیست
77640 سیفون 110 یک تکه با درپوش (با لوله 125 و طول)75 cm(سایلنت) 2,787,000 اضافه به لیست
77660 سیفون 110 یک تکه با درپوش (با لوله 125 و طول)90 cm(سایلنت) 3,014,000 اضافه به لیست
80230 مایع روان کننده پوش فیت (125 cc) 71,400 اضافه به لیست
پیش فاکتور
نام کالا تعداد فی جمع حذف
{{cartItem.name}}
{{cartItem.options.pack*cartItem.options.qty_second}} {{cartItem.options.unit_first}}
{{cartItem.options.price_orginal | number}} ریال {{cartItem.options.price_orginal_p | number}} ریال
جمع کل {{totalPriceOrginal | number}} ریال
تخفیف کل {{totalOff | number}} ریال
اضافات 0 ریال
مبلغ قابل پرداخت (جمع خالص) {{totalPriceWithOff | number}} ریال