سه شنبه - ۱۲ مرداد ۱۴۰۰ | Tuesday - 03 August 2021لیست محصولات
کد کالا شرح کالا قیمت واحد (ریال)
77040 سیفون 50 یک تکه با درپوش (با لوله 75 و طول) 75 cm(سایلنت) 805,100 اضافه به لیست
77060 سیفون 50 یک تکه با درپوش (با لوله 75 و طول) 90 cm(سایلنت) 872,500 اضافه به لیست
77400 سیفون 75 یک تکه با درپوش (با لوله 75 و طول) 60 cm(سایلنت) 857,300 اضافه به لیست
77420 سیفون 75 یک تکه با درپوش (با لوله 75 و طول) 20 cm(سایلنت) 672,600 اضافه به لیست
77440 سیفون 75 یک تکه با درپوش (با لوله 75 و طول) 75 cm(سایلنت) 898,900 اضافه به لیست
77460 سیفون 75 یک تکه با درپوش (با لوله 75 و طول) 90 cm(سایلنت) 976,700 اضافه به لیست
77600 سیفون 110 یک تکه با درپوش (با لوله 125 و طول)60 cm(سایلنت) 2,201,300 اضافه به لیست
77620 سیفون 110 یک تکه با درپوش (با لوله 125 و طول)20 cm(سایلنت) 1,617,700 اضافه به لیست
77640 سیفون 110 یک تکه با درپوش (با لوله 125 و طول)75 cm(سایلنت) 2,323,400 اضافه به لیست
77660 سیفون 110 یک تکه با درپوش (با لوله 125 و طول)90 cm(سایلنت) 2,512,900 اضافه به لیست
80230 مایع روان کننده پوش فیت (125 cc) 132,100 اضافه به لیست
پیش فاکتور
نام کالا تعداد فی جمع حذف
{{cartItem.name}}
{{cartItem.options.pack*cartItem.options.qty_second}} {{cartItem.options.unit_first}}
{{cartItem.options.price_orginal | number}} ریال {{cartItem.options.price_orginal_p | number}} ریال
جمع کل {{totalPriceOrginal | number}} ریال
تخفیف کل {{totalOff | number}} ریال
اضافات 0 ریال
مبلغ قابل پرداخت (جمع خالص) {{totalPriceWithOff | number}} ریال