شنبه - ۱۰ آبان ۱۳۹۹ | Saturday - 31 October 2020لیست محصولات
ردیف کد کالا شرح کالا واحد تعداد در بسته قیمت واحد (ریال)
1 44660 سه راه 45 درجه 110- 110 (سایلنت) عدد 1 791,000 اضافه به لیست
2 44760 سه راه 45 درجه 125- 110 (سایلنت) عدد 1 936,000 اضافه به لیست
3 44770 سه راه 45 درجه 125- 125 (سایلنت) عدد 1 1,116,000 اضافه به لیست
4 44860 سه راه 45 درجه 160- 110(سایلنت) عدد 1 1,553,000 اضافه به لیست
5 44870 سه راه 45 درجه 160- 125(سایلنت) عدد 1 1,703,000 اضافه به لیست
6 44880 سه راه 45 درجه 160- 160(سایلنت) عدد 1 2,105,000 اضافه به لیست
7 62200 درپوش 50(سایلنت) عدد 1 31,000 اضافه به لیست
8 62400 درپوش 75(سایلنت) عدد 1 57,000 اضافه به لیست
9 62600 درپوش 110(سایلنت) عدد 1 114,000 اضافه به لیست
10 62700 درپوش 125(سایلنت) عدد 1 158,000 اضافه به لیست
11 62800 درپوش 160(سایلنت) عدد 1 358,000 اضافه به لیست
12 68400 دریچه بازدید 75(سایلنت) عدد 1 317,000 اضافه به لیست
13 68600 دریچه بازدید 110(سایلنت) عدد 1 686,000 اضافه به لیست
14 68700 دریچه بازدید 125(سایلنت) عدد 1 827,000 اضافه به لیست
15 68800 دریچه بازدید 160(سایلنت) عدد 1 1,222,000 اضافه به لیست
16 69400 دریچه بازدید انتهایی 75(سایلنت) عدد 1 278,000 اضافه به لیست
17 69600 دریچه بازدید انتهایی110(سایلنت) عدد 1 499,000 اضافه به لیست
18 74460 سیفون 75 یک تکه (با لوله سوکت دار) 60 cm (سایلنت) عدد 1 1,005,000 اضافه به لیست
19 74480 سیفون 75 یک تکه (با لوله سوکت دار) 90 cm (سایلنت) عدد 1 1,158,000 اضافه به لیست
20 74600 سیفون 110 یک تکه (با لوله سوکت دار)25 cm (سایلنت) عدد 1 1,914,000 اضافه به لیست
21 74620 سیفون 110 یک تکه (با لوله سوکت دار)35 cm (سایلنت) عدد 1 2,058,000 اضافه به لیست
22 74660 سیفون 110 یک تکه (با لوله سوکت دار)60 cm (سایلنت) عدد 1 2,298,000 اضافه به لیست
23 77000 سیفون 50 یک تکه با درپوش (با لوله 75و طول) 60 cm(سایلنت) عدد 1 774,000 اضافه به لیست
24 77020 سیفون 50 یک تکه با درپوش (با لوله75 و طول) 20 cm(سایلنت) عدد 1 577,000 اضافه به لیست
پیش فاکتور
ردیف کد نام کالا برند تعداد واحد فی جمع درصد تخفیف جمع خالص (ریال) حذف
{{$index + 1}} {{cartItem.options.code}} {{cartItem.name}} {{cartItem.options.brand}}
{{cartItem.options.pack*cartItem.options.qty_second}} {{cartItem.options.unit_first}}
{{cartItem.options.unit}}
{{cartItem.options.price_orginal | number}} ریال {{cartItem.options.price_orginal_p | number}} ریال {{cartItem.options.offProduct | number}} % {{cartItem.options.price_p | number}}
جمع کل {{totalPriceOrginal | number}} ریال
تخفیف کل {{totalOff | number}} ریال
اضافات 0 ریال
مبلغ قابل پرداخت (جمع خالص) {{totalPriceWithOff | number}} ریال