سه شنبه - ۱۲ مرداد ۱۴۰۰ | Tuesday - 03 August 2021لیست محصولات
کد کالا شرح کالا قیمت واحد (ریال)
44660 سه راه 45 درجه 110- 110 (سایلنت) 841,000 اضافه به لیست
44760 سه راه 45 درجه 125- 110 (سایلنت) 997,700 اضافه به لیست
44770 سه راه 45 درجه 125- 125 (سایلنت) 1,182,500 اضافه به لیست
44860 سه راه 45 درجه 160- 110(سایلنت) 1,626,800 اضافه به لیست
44870 سه راه 45 درجه 160- 125(سایلنت) 1,786,300 اضافه به لیست
44880 سه راه 45 درجه 160- 160(سایلنت) 2,198,500 اضافه به لیست
62200 درپوش 50(سایلنت) 34,400 اضافه به لیست
62400 درپوش 75(سایلنت) 63,200 اضافه به لیست
62600 درپوش 110(سایلنت) 126,300 اضافه به لیست
62700 درپوش 125(سایلنت) 172,200 اضافه به لیست
62800 درپوش 160(سایلنت) 378,900 اضافه به لیست
68400 دریچه بازدید 75(سایلنت) 352,500 اضافه به لیست
68600 دریچه بازدید 110(سایلنت) 725,100 اضافه به لیست
68700 دریچه بازدید 125(سایلنت) 889,700 اضافه به لیست
68800 دریچه بازدید 160(سایلنت) 1,304,200 اضافه به لیست
69400 دریچه بازدید انتهایی 75(سایلنت) 323,800 اضافه به لیست
69600 دریچه بازدید انتهایی110(سایلنت) 568,300 اضافه به لیست
74460 سیفون 75 یک تکه (با لوله سوکت دار) 60 cm (سایلنت) 977,500 اضافه به لیست
74480 سیفون 75 یک تکه (با لوله سوکت دار) 90 cm (سایلنت) 1,126,200 اضافه به لیست
74600 سیفون 110 یک تکه (با لوله سوکت دار)25 cm (سایلنت) 1,861,300 اضافه به لیست
74620 سیفون 110 یک تکه (با لوله سوکت دار)35 cm (سایلنت) 2,000,400 اضافه به لیست
74660 سیفون 110 یک تکه (با لوله سوکت دار)60 cm (سایلنت) 2,234,400 اضافه به لیست
77000 سیفون 50 یک تکه با درپوش (با لوله 75و طول) 60 cm(سایلنت) 753,100 اضافه به لیست
77020 سیفون 50 یک تکه با درپوش (با لوله75 و طول) 20 cm(سایلنت) 562,700 اضافه به لیست
پیش فاکتور
نام کالا تعداد فی جمع حذف
{{cartItem.name}}
{{cartItem.options.pack*cartItem.options.qty_second}} {{cartItem.options.unit_first}}
{{cartItem.options.price_orginal | number}} ریال {{cartItem.options.price_orginal_p | number}} ریال
جمع کل {{totalPriceOrginal | number}} ریال
تخفیف کل {{totalOff | number}} ریال
اضافات 0 ریال
مبلغ قابل پرداخت (جمع خالص) {{totalPriceWithOff | number}} ریال