شنبه - ۱۰ آبان ۱۳۹۹ | Saturday - 31 October 2020لیست محصولات
ردیف کد کالا شرح کالا واحد تعداد در بسته قیمت واحد (ریال)
1 310600 لوله پوشفیت 110 - 150 عدد 1 329,000 اضافه به لیست
2 310610 لوله پوشفیت 110 - 250 عدد 1 441,000 اضافه به لیست
3 310620 لوله پوشفیت 110 - 500 عدد 1 727,000 اضافه به لیست
4 310640 لوله پوشفیت 110 - 1000 عدد 1 1,336,000 اضافه به لیست
5 310660 لوله پوشفیت 110 - 2000 عدد 1 2,392,000 اضافه به لیست
6 310680 لوله پوشفیت 110 - 3000 عدد 1 3,464,000 اضافه به لیست
7 310710 لوله پوشفیت 125 - 250 عدد 1 611,000 اضافه به لیست
8 310720 لوله پوشفیت 125 - 500 عدد 1 1,000,000 اضافه به لیست
9 310740 لوله پوشفیت 125 - 1000 عدد 1 1,837,000 اضافه به لیست
10 310760 لوله پوشفیت 125 - 2000 عدد 1 3,246,000 اضافه به لیست
11 310780 لوله پوشفیت 125 - 3000 عدد 1 4,655,000 اضافه به لیست
12 310810 لوله پوشفیت 160 - 250 عدد 1 959,000 اضافه به لیست
13 310820 لوله پوشفیت 160 - 500 عدد 1 1,564,000 اضافه به لیست
14 310840 لوله پوشفیت 160 - 1000 عدد 1 2,823,000 اضافه به لیست
15 310860 لوله پوشفیت 160 - 2000 عدد 1 5,002,000 اضافه به لیست
16 310880 لوله پوشفیت 160 - 3000 عدد 1 7,180,000 اضافه به لیست
17 312220 لوله دوسر سوکت پوشفیت 50 - 500 عدد 1 217,000 اضافه به لیست
18 312240 لوله دوسر سوکت پوشفیت 50 - 1000 عدد 1 382,000 اضافه به لیست
19 312260 لوله دوسر سوکت پوشفیت 50 - 2000 عدد 1 678,000 اضافه به لیست
20 312280 لوله دوسر سوکت پوشفیت 50 - 3000 عدد 1 969,000 اضافه به لیست
21 312320 لوله دوسر سوکت پوشفیت 63 - 500 عدد 1 317,000 اضافه به لیست
22 312340 لوله دوسر سوکت پوشفیت 63 - 1000 عدد 1 556,000 اضافه به لیست
23 312160 لوله دوسر سوکت پوشفیت 63 - 2000 عدد 1 967,000 اضافه به لیست
24 312080 لوله دوسر سوکت پوشفیت 63 - 3000 عدد 1 1,378,000 اضافه به لیست
پیش فاکتور
ردیف کد نام کالا برند تعداد واحد فی جمع درصد تخفیف جمع خالص (ریال) حذف
{{$index + 1}} {{cartItem.options.code}} {{cartItem.name}} {{cartItem.options.brand}}
{{cartItem.options.pack*cartItem.options.qty_second}} {{cartItem.options.unit_first}}
{{cartItem.options.unit}}
{{cartItem.options.price_orginal | number}} ریال {{cartItem.options.price_orginal_p | number}} ریال {{cartItem.options.offProduct | number}} % {{cartItem.options.price_p | number}}
جمع کل {{totalPriceOrginal | number}} ریال
تخفیف کل {{totalOff | number}} ریال
اضافات 0 ریال
مبلغ قابل پرداخت (جمع خالص) {{totalPriceWithOff | number}} ریال