شنبه - ۲۷ دی ۱۳۹۹ | Saturday - 16 January 2021لیست محصولات
کد کالا شرح کالا قیمت واحد (ریال)
310600 لوله پوشفیت 110 - 150 292,000 اضافه به لیست
310610 لوله پوشفیت 110 - 250 388,000 اضافه به لیست
310620 لوله پوشفیت 110 - 500 636,000 اضافه به لیست
310640 لوله پوشفیت 110 - 1000 1,148,000 اضافه به لیست
310660 لوله پوشفیت 110 - 2000 2,072,000 اضافه به لیست
310680 لوله پوشفیت 110 - 3000 2,990,000 اضافه به لیست
310710 لوله پوشفیت 125 - 250 540,000 اضافه به لیست
310720 لوله پوشفیت 125 - 500 877,000 اضافه به لیست
310740 لوله پوشفیت 125 - 1000 1,612,000 اضافه به لیست
310760 لوله پوشفیت 125 - 2000 2,816,000 اضافه به لیست
310780 لوله پوشفیت 125 - 3000 4,021,000 اضافه به لیست
310810 لوله پوشفیت 160 - 250 846,000 اضافه به لیست
310820 لوله پوشفیت 160 - 500 1,372,000 اضافه به لیست
310840 لوله پوشفیت 160 - 1000 2,474,000 اضافه به لیست
310860 لوله پوشفیت 160 - 2000 4,336,000 اضافه به لیست
310880 لوله پوشفیت 160 - 3000 6,198,000 اضافه به لیست
312220 لوله دوسر سوکت پوشفیت 50 - 500 193,000 اضافه به لیست
312240 لوله دوسر سوکت پوشفیت 50 - 1000 338,000 اضافه به لیست
312260 لوله دوسر سوکت پوشفیت 50 - 2000 591,000 اضافه به لیست
312280 لوله دوسر سوکت پوشفیت 50 - 3000 841,000 اضافه به لیست
312320 لوله دوسر سوکت پوشفیت 63 - 500 283,000 اضافه به لیست
312340 لوله دوسر سوکت پوشفیت 63 - 1000 493,000 اضافه به لیست
312160 لوله دوسر سوکت پوشفیت 63 - 2000 846,000 اضافه به لیست
312080 لوله دوسر سوکت پوشفیت 63 - 3000 1,198,000 اضافه به لیست
پیش فاکتور
نام کالا تعداد فی جمع حذف
{{cartItem.name}}
{{cartItem.options.pack*cartItem.options.qty_second}} {{cartItem.options.unit_first}}
{{cartItem.options.price_orginal | number}} ریال {{cartItem.options.price_orginal_p | number}} ریال
جمع کل {{totalPriceOrginal | number}} ریال
تخفیف کل {{totalOff | number}} ریال
اضافات 0 ریال
مبلغ قابل پرداخت (جمع خالص) {{totalPriceWithOff | number}} ریال