یکشنبه - ۰۴ آبان ۱۳۹۹ | Sunday - 25 October 2020لیست محصولات
ردیف کد کالا شرح کالا واحد تعداد در بسته قیمت واحد (ریال)
1 15640 لوله پوشفیت 110 - 1000 (سایلنت) عدد 1 1,455,000 اضافه به لیست
2 15660 لوله پوشفیت 110 - 2000 (سایلنت) عدد 1 2,622,000 اضافه به لیست
3 15680 لوله پوشفیت 110 - 3000 (سایلنت) عدد 1 3,805,000 اضافه به لیست
4 15710 لوله پوشفیت 125 - 250 (سایلنت) عدد 1 604,000 اضافه به لیست
5 15720 لوله پوشفیت 125 - 500 (سایلنت) عدد 1 986,000 اضافه به لیست
6 15740 لوله پوشفیت 125 - 1000 (سایلنت) عدد 1 1,805,000 اضافه به لیست
7 15760 لوله پوشفیت 125 - 2000 (سایلنت) عدد 1 3,187,000 اضافه به لیست
8 15780 لوله پوشفیت 125 - 3000 (سایلنت) عدد 1 4,569,000 اضافه به لیست
9 15810 لوله پوشفیت 160 - 250 (سایلنت) عدد 1 979,000 اضافه به لیست
10 15820 لوله پوشفیت 160 - 500 (سایلنت) عدد 1 1,328,000 اضافه به لیست
11 15840 لوله پوشفیت 160 - 1000 (سایلنت) عدد 1 2,383,000 اضافه به لیست
12 15860 لوله پوشفیت 160 - 2000 (سایلنت) عدد 1 4,165,000 اضافه به لیست
13 15880 لوله پوشفیت 160 - 3000 (سایلنت) عدد 1 5,947,000 اضافه به لیست
14 17220 لوله دوسر سوکت پوشفیت 50 - 500 (سایلنت) عدد 1 253,000 اضافه به لیست
15 17240 لوله دوسر سوکت پوشفیت 50 - 1000 (سایلنت) عدد 1 447,000 اضافه به لیست
16 17260 لوله دوسر سوکت پوشفیت 50 - 2000 (سایلنت) عدد 1 805,000 اضافه به لیست
17 17280 لوله دوسر سوکت پوشفیت 50 - 3000 (سایلنت) عدد 1 1,160,000 اضافه به لیست
18 17420 لوله دوسر سوکت پوشفیت 75 - 500 (سایلنت) عدد 1 396,000 اضافه به لیست
19 17440 لوله دوسر سوکت پوشفیت 75 - 1000 (سایلنت) عدد 1 712,000 اضافه به لیست
20 17460 لوله دوسر سوکت پوشفیت 75 - 2000 (سایلنت) عدد 1 1,255,000 اضافه به لیست
21 17480 لوله دوسر سوکت پوشفیت 75 - 3000 (سایلنت) عدد 1 1,800,000 اضافه به لیست
22 17620 لوله دوسر سوکت پوشفیت 110 - 50 (سایلنت) عدد 1 839,000 اضافه به لیست
23 17640 لوله دوسر سوکت پوشفیت 110 - 1000 (سایلنت) عدد 1 1,500,000 اضافه به لیست
24 17660 لوله دوسر سوکت پوشفیت 110 - 2000 (سایلنت) عدد 1 2,668,000 اضافه به لیست
پیش فاکتور
ردیف کد نام کالا برند تعداد واحد فی جمع درصد تخفیف جمع خالص (ریال) حذف
{{$index + 1}} {{cartItem.options.code}} {{cartItem.name}} {{cartItem.options.brand}}
{{cartItem.options.pack*cartItem.options.qty_second}} {{cartItem.options.unit_first}}
{{cartItem.options.unit}}
{{cartItem.options.price_orginal | number}} ریال {{cartItem.options.price_orginal_p | number}} ریال {{cartItem.options.offProduct | number}} % {{cartItem.options.price_p | number}}
جمع کل {{totalPriceOrginal | number}} ریال
تخفیف کل {{totalOff | number}} ریال
اضافات 0 ریال
مبلغ قابل پرداخت (جمع خالص) {{totalPriceWithOff | number}} ریال