یکشنبه - ۲۲ فروردین ۱۴۰۰ | Sunday - 11 April 2021لیست محصولات
کد کالا شرح کالا قیمت واحد (ریال)
15640 لوله پوشفیت 110 - 1000 (سایلنت) 1,701,000 اضافه به لیست
15660 لوله پوشفیت 110 - 2000 (سایلنت) 3,095,000 اضافه به لیست
15680 لوله پوشفیت 110 - 3000 (سایلنت) 4,504,000 اضافه به لیست
15710 لوله پوشفیت 125 - 250 (سایلنت) 703,000 اضافه به لیست
15720 لوله پوشفیت 125 - 500 (سایلنت) 1,157,000 اضافه به لیست
15740 لوله پوشفیت 125 - 1000 (سایلنت) 2,109,000 اضافه به لیست
15760 لوله پوشفیت 125 - 2000 (سایلنت) 3,768,000 اضافه به لیست
15780 لوله پوشفیت 125 - 3000 (سایلنت) 5,426,000 اضافه به لیست
15810 لوله پوشفیت 160 - 250 (سایلنت) 1,142,000 اضافه به لیست
15820 لوله پوشفیت 160 - 500 (سایلنت) 1,560,000 اضافه به لیست
15840 لوله پوشفیت 160 - 1000 (سایلنت) 2,792,000 اضافه به لیست
15860 لوله پوشفیت 160 - 2000 (سایلنت) 4,945,000 اضافه به لیست
15880 لوله پوشفیت 160 - 3000 (سایلنت) 7,097,000 اضافه به لیست
17220 لوله دوسر سوکت پوشفیت 50 - 500 (سایلنت) 292,000 اضافه به لیست
17240 لوله دوسر سوکت پوشفیت 50 - 1000 (سایلنت) 519,000 اضافه به لیست
17260 لوله دوسر سوکت پوشفیت 50 - 2000 (سایلنت) 945,000 اضافه به لیست
17280 لوله دوسر سوکت پوشفیت 50 - 3000 (سایلنت) 1,367,000 اضافه به لیست
17420 لوله دوسر سوکت پوشفیت 75 - 500 (سایلنت) 457,000 اضافه به لیست
17440 لوله دوسر سوکت پوشفیت 75 - 1000 (سایلنت) 822,000 اضافه به لیست
17460 لوله دوسر سوکت پوشفیت 75 - 2000 (سایلنت) 1,468,000 اضافه به لیست
17480 لوله دوسر سوکت پوشفیت 75 - 3000 (سایلنت) 2,115,000 اضافه به لیست
17620 لوله دوسر سوکت پوشفیت 110 - 50 (سایلنت) 976,000 اضافه به لیست
17640 لوله دوسر سوکت پوشفیت 110 - 1000 (سایلنت) 1,747,000 اضافه به لیست
17660 لوله دوسر سوکت پوشفیت 110 - 2000 (سایلنت) 3,140,000 اضافه به لیست
پیش فاکتور
نام کالا تعداد فی جمع حذف
{{cartItem.name}}
{{cartItem.options.pack*cartItem.options.qty_second}} {{cartItem.options.unit_first}}
{{cartItem.options.price_orginal | number}} ریال {{cartItem.options.price_orginal_p | number}} ریال
جمع کل {{totalPriceOrginal | number}} ریال
تخفیف کل {{totalOff | number}} ریال
اضافات 0 ریال
مبلغ قابل پرداخت (جمع خالص) {{totalPriceWithOff | number}} ریال