یکشنبه - ۰۴ آبان ۱۳۹۹ | Sunday - 25 October 2020لیست محصولات
ردیف کد کالا شرح کالا واحد تعداد در بسته قیمت واحد (ریال)
1 17680 لوله دوسر سوکت پوشفیت 110 - 3000 (سایلنت) عدد 1 3,851,000 اضافه به لیست
2 17720 لوله دوسر سوکت پوشفیت 125 - 500 (سایلنت) عدد 1 1,048,000 اضافه به لیست
3 17740 لوله دوسر سوکت پوشفیت 125- 1000 (سایلنت) عدد 1 1,867,000 اضافه به لیست
4 17760 لوله دوسر سوکت پوشفیت 125 - 2000 (سایلنت) عدد 1 3,249,000 اضافه به لیست
5 17780 لوله دوسر سوکت پوشفیت 125- 3000 (سایلنت) عدد 1 4,631,000 اضافه به لیست
6 17820 لوله دوسر سوکت پوشفیت 160 - 500 (سایلنت) عدد 1 1,418,000 اضافه به لیست
7 17840 لوله دوسر سوکت پوشفیت 160 - 1000 (سایلنت) عدد 1 2,472,000 اضافه به لیست
8 17860 لوله دوسر سوکت پوشفیت 160 - 2000 (سایلنت) عدد 1 4,254,000 اضافه به لیست
9 17880 لوله دوسر سوکت پوشفیت 160 - 3000 (سایلنت) عدد 1 6,036,000 اضافه به لیست
10 22200 بوشن 50 (سایلنت) عدد 1 132,000 اضافه به لیست
11 22400 بوشن 75 (سایلنت) عدد 1 181,000 اضافه به لیست
12 22600 بوشن 110 (سایلنت) عدد 1 367,000 اضافه به لیست
13 22700 بوشن 125 (سایلنت) عدد 1 533,000 اضافه به لیست
14 22800 بوشن 160 (سایلنت) عدد 1 870,000 اضافه به لیست
15 28420 تبدیل خارج از مرکز 75 - 50 (سایلنت) عدد 1 131,000 اضافه به لیست
16 28620 تبدیل خارج از مرکز 110 - 50 (سایلنت) عدد 1 245,000 اضافه به لیست
17 28640 تبدیل خارج از مرکز 110 - 75 (سایلنت) عدد 1 285,000 اضافه به لیست
18 28760 تبدیل خارج از مرکز 125 - 110 (سایلنت) عدد 1 372,000 اضافه به لیست
19 28860 تبدیل خارج از مرکز 160 - 110 (سایلنت) عدد 1 592,000 اضافه به لیست
20 28870 تبدیل خارج از مرکز 160 - 125 (سایلنت) عدد 1 626,000 اضافه به لیست
21 32245 زانو 45 درجه 50 (سایلنت) عدد 1 100,000 اضافه به لیست
22 32287 زانو 87 درجه 50 (سایلنت) عدد 1 113,000 اضافه به لیست
23 32445 زانو 45 درجه 75 (سایلنت) عدد 1 193,000 اضافه به لیست
24 32487 زانو 87 درجه 75 (سایلنت) عدد 1 206,000 اضافه به لیست
پیش فاکتور
ردیف کد نام کالا برند تعداد واحد فی جمع درصد تخفیف جمع خالص (ریال) حذف
{{$index + 1}} {{cartItem.options.code}} {{cartItem.name}} {{cartItem.options.brand}}
{{cartItem.options.pack*cartItem.options.qty_second}} {{cartItem.options.unit_first}}
{{cartItem.options.unit}}
{{cartItem.options.price_orginal | number}} ریال {{cartItem.options.price_orginal_p | number}} ریال {{cartItem.options.offProduct | number}} % {{cartItem.options.price_p | number}}
جمع کل {{totalPriceOrginal | number}} ریال
تخفیف کل {{totalOff | number}} ریال
اضافات 0 ریال
مبلغ قابل پرداخت (جمع خالص) {{totalPriceWithOff | number}} ریال