پنجشنبه - ۰۶ آذر ۱۳۹۹ | Thursday - 26 November 2020لیست محصولات
ردیف کد کالا شرح کالا واحد تعداد در بسته قیمت واحد (ریال)
1 1612108 زانو گالوانیزه مک 1/2 مک MECH عدد 1 86,240 اضافه به لیست
2 1612110 زانو گالوانیزه مک 3/4 مک MECH عدد 1 218,400 اضافه به لیست
3 1612112 زانو گالوانیزه مک 1" مک MECH عدد 1 358,400 اضافه به لیست
4 1612114 زانو گالوانیزه مک 11/4 مک MECH عدد 1 492,800 اضافه به لیست
5 1612116 زانو گالوانیزه مک 11/2 مک MECH عدد 1 616,000 اضافه به لیست
6 1612118 زانو گالوانیزه مک 2" مک MECH عدد 1 1,344,000 اضافه به لیست
7 1612120 زانو گالوانیزه مک 21/2 مک MECH عدد 1 1,904,000 اضافه به لیست
8 1612122 زانو گالوانیزه مک 3" مک MECH عدد 1 2,318,400 اضافه به لیست
9 1612124 زانو گالوانیزه مک 4" مک MECH عدد 1 3,976,000 اضافه به لیست
10 1612126 زانو گالوانیزه مک 5" مک MECH عدد 1 5,432,000 اضافه به لیست
11 1612208 چپقی گالوانیزه مک 1/2 مک MECH عدد 1 96,320 اضافه به لیست
12 1612210 چپقی گالوانیزه مک 3/4 مک MECH عدد 1 246,400 اضافه به لیست
13 1612212 چپقی گالوانیزه مک 1" مک MECH عدد 1 369,600 اضافه به لیست
14 1612214 چپقی گالوانیزه مک 11/4 مک MECH عدد 1 492,800 اضافه به لیست
15 1612216 چپقی گالوانیزه مک 11/2 مک MECH عدد 1 616,000 اضافه به لیست
16 1612218 چپقی گالوانیزه مک "2 مک MECH عدد 1 1,456,000 اضافه به لیست
17 1612220 چپقی گالوانیزه مک 21/2 مک MECH عدد 1 2,072,000 اضافه به لیست
18 1612222 چپقی گالوانیزه مک 3" مک MECH عدد 1 2,520,000 اضافه به لیست
19 1612224 چپقی گالوانیزه مک 4" مک MECH عدد 1 4,032,000 اضافه به لیست
20 1613108 سه راه گالوانیزه مک 1/2 مک MECH عدد 1 145,600 اضافه به لیست
21 1613110 سه راه گالوانیزه مک 3/4 مک MECH عدد 1 252,000 اضافه به لیست
22 1613112 سه راه گالوانیزه مک 1" مک MECH عدد 1 369,600 اضافه به لیست
23 1613114 سه راه گالوانیزه مک 11/4 مک MECH عدد 1 515,200 اضافه به لیست
24 1613116 سه راه گالوانیزه مک 11/2 مک MECH عدد 1 705,600 اضافه به لیست
پیش فاکتور
ردیف کد نام کالا برند تعداد واحد فی جمع درصد تخفیف جمع خالص (ریال) حذف
{{$index + 1}} {{cartItem.options.code}} {{cartItem.name}} {{cartItem.options.brand}}
{{cartItem.options.pack*cartItem.options.qty_second}} {{cartItem.options.unit_first}}
{{cartItem.options.unit}}
{{cartItem.options.price_orginal | number}} ریال {{cartItem.options.price_orginal_p | number}} ریال {{cartItem.options.offProduct | number}} % {{cartItem.options.price_p | number}}
جمع کل {{totalPriceOrginal | number}} ریال
تخفیف کل {{totalOff | number}} ریال
اضافات 0 ریال
مبلغ قابل پرداخت (جمع خالص) {{totalPriceWithOff | number}} ریال