پنجشنبه - ۰۶ آذر ۱۳۹۹ | Thursday - 26 November 2020لیست محصولات
ردیف کد کالا شرح کالا واحد تعداد در بسته قیمت واحد (ریال)
1 1612234 چپقی 45 درجه گالوانیزه مک 11/2 مک MECH عدد 1 616,000 اضافه به لیست
2 1612236 چپقی 45 درجه گالوانیزه مک "2 مک MECH عدد 1 1,456,000 اضافه به لیست
3 1612238 چپقی 45 درجه گالوانیزه مک 21/2 مک MECH عدد 1 2,072,000 اضافه به لیست
4 1612240 چپقی 45 درجه گالوانیزه مک "3 مک MECH عدد 1 2,520,000 اضافه به لیست
5 1612242 چپقی 45 درجه گالوانیزه مک "4 مک MECH عدد 1 4,032,000 اضافه به لیست
6 1613522 سه راه تبدیل گالوانیزه مک 1/2*3/4 مک MECH عدد 1 257,600 اضافه به لیست
7 1613524 سه راه تبدیل گالوانیزه مک 1/2*1 مک MECH عدد 1 408,800 اضافه به لیست
8 1613526 سه راه تبدیل گالوانیزه مک 3/4*1 مک MECH عدد 1 408,800 اضافه به لیست
9 1613528 سه راه تبدیل گالوانیزه مک 1/2*11/4 مک MECH عدد 1 582,400 اضافه به لیست
10 1613530 سه راه تبدیل گالوانیزه مک 3/4*11/4 مک MECH عدد 1 582,400 اضافه به لیست
11 1613532 سه راه تبدیل گالوانیزه مک 1*11/4 مک MECH عدد 1 582,400 اضافه به لیست
12 1613534 سه راه تبدیل گالوانیزه مک 1/2*11/2 مک MECH عدد 1 705,600 اضافه به لیست
13 1613536 سه راه تبدیل گالوانیزه مک 3/4*11/2 مک MECH عدد 1 705,600 اضافه به لیست
14 1613538 سه راه تبدیل گالوانیزه مک 1*11/2 مک MECH عدد 1 705,600 اضافه به لیست
15 1613540 سه راه تبدیل گالوانیزه مک 11/4*11/2 مک MECH عدد 1 705,600 اضافه به لیست
16 1613542 سه راه تبدیل گالوانیزه مک 1/2*2 مک MECH عدد 1 1,545,600 اضافه به لیست
17 1613544 سه راه تبدیل گالوانیزه مک 3/4*2 مک MECH عدد 1 1,545,600 اضافه به لیست
18 1613546 سه راه تبدیل گالوانیزه مک 1*2 مک MECH عدد 1 1,545,600 اضافه به لیست
19 1613548 سه راه تبدیل گالوانیزه مک 11/4*2 مک MECH عدد 1 1,545,600 اضافه به لیست
20 1613550 سه راه تبدیل گالوانیزه مک 11/2*2 مک MECH عدد 1 1,545,600 اضافه به لیست
21 1613554 سه راه تبدیل گالوانیزه مک "1*21/2 مک MECH عدد 1 2,128,000 اضافه به لیست
22 1613556 سه راه تبدیل گالوانیزه مک 11/4*21/2 مک MECH عدد 1 2,128,000 اضافه به لیست
23 1613558 سه راه تبدیل گالوانیزه مک 11/2*21/2 مک MECH عدد 1 2,128,000 اضافه به لیست
24 1613560 سه راه تبدیل گالوانیزه مک "2*21/2 مک MECH عدد 1 2,128,000 اضافه به لیست
پیش فاکتور
ردیف کد نام کالا برند تعداد واحد فی جمع درصد تخفیف جمع خالص (ریال) حذف
{{$index + 1}} {{cartItem.options.code}} {{cartItem.name}} {{cartItem.options.brand}}
{{cartItem.options.pack*cartItem.options.qty_second}} {{cartItem.options.unit_first}}
{{cartItem.options.unit}}
{{cartItem.options.price_orginal | number}} ریال {{cartItem.options.price_orginal_p | number}} ریال {{cartItem.options.offProduct | number}} % {{cartItem.options.price_p | number}}
جمع کل {{totalPriceOrginal | number}} ریال
تخفیف کل {{totalOff | number}} ریال
اضافات 0 ریال
مبلغ قابل پرداخت (جمع خالص) {{totalPriceWithOff | number}} ریال