پنجشنبه - ۰۶ آذر ۱۳۹۹ | Thursday - 26 November 2020لیست محصولات
ردیف کد کالا شرح کالا واحد تعداد در بسته قیمت واحد (ریال)
1 1613564 سه راه تبدیل گالوانیزه مک 1*3 مک MECH عدد 1 2,889,600 اضافه به لیست
2 1613566 سه راه تبدیل گالوانیزه مک 11/4*3 مک MECH عدد 1 2,889,600 اضافه به لیست
3 1613568 سه راه تبدیل گالوانیزه مک 11/2*3 مک MECH عدد 1 2,889,600 اضافه به لیست
4 1613570 سه راه تبدیل گالوانیزه مک 2*3 مک MECH عدد 1 2,889,600 اضافه به لیست
5 1613572 سه راه تبدیل گالوانیزه مک 21/2*3 مک MECH عدد 1 2,889,600 اضافه به لیست
6 1613578 سه راه تبدیل گالوانیزه مک "2*4 مک MECH عدد 1 4,480,000 اضافه به لیست
7 1613580 سه راه تبدیل گالوانیزه مک 21/2*4 مک MECH عدد 1 1,848,000 اضافه به لیست
8 1613582 سه راه تبدیل گالوانیزه مک "3*4 مک MECH عدد 1 1,848,000 اضافه به لیست
9 1613552 سه راه تبدیل گالوانیزه مک 3/4*21/2 مک MECH عدد 1 2,128,000 اضافه به لیست
10 1613562 سه راه تبدیل گالوانیزه مک 3/4*3 مک MECH عدد 1 2,889,600 اضافه به لیست
11 1613574 سه راه تبدیل گالوانیزه مک 11/4*4 مک MECH عدد 1 4,480,000 اضافه به لیست
12 1613576 سه راه تبدیل گالوانیزه مک 11/2*4 مک MECH عدد 1 4,480,000 اضافه به لیست
13 1611112 تبدیل گالوانیزه مک 3/4*1/2 مک MECH عدد 1 91,840 اضافه به لیست
14 1611114 تبدیل گالوانیزه مک 1/2*"1 مک MECH عدد 1 173,600 اضافه به لیست
15 1611116 تبدیل گالوانیزه مک 3/4*"1 مک MECH عدد 1 173,600 اضافه به لیست
16 1611118 تبدیل گالوانیزه مک 1/2*11/4 مک MECH عدد 1 308,000 اضافه به لیست
17 1611120 تبدیل گالوانیزه مک 3/4*11/4 مک MECH عدد 1 308,000 اضافه به لیست
18 1611122 تبدیل گالوانیزه مک "1*11/4 مک MECH عدد 1 308,000 اضافه به لیست
19 1611124 تبدیل گالوانیزه مک 1/2*11/2 مک MECH عدد 1 324,800 اضافه به لیست
20 1611126 تبدیل گالوانیزه مک 3/4*11/2 مک MECH عدد 1 324,800 اضافه به لیست
21 1611128 تبدیل گالوانیزه مک "1*11/2 مک MECH عدد 1 324,800 اضافه به لیست
22 1611130 تبدیل گالوانیزه مک 11/4*11/2 مک MECH عدد 1 324,800 اضافه به لیست
23 1611132 تبدیل گالوانیزه مک 1/2*"2 مک MECH عدد 1 481,600 اضافه به لیست
24 1611134 تبدیل گالوانیزه مک 3/4*"2 مک MECH عدد 1 481,600 اضافه به لیست
پیش فاکتور
ردیف کد نام کالا برند تعداد واحد فی جمع درصد تخفیف جمع خالص (ریال) حذف
{{$index + 1}} {{cartItem.options.code}} {{cartItem.name}} {{cartItem.options.brand}}
{{cartItem.options.pack*cartItem.options.qty_second}} {{cartItem.options.unit_first}}
{{cartItem.options.unit}}
{{cartItem.options.price_orginal | number}} ریال {{cartItem.options.price_orginal_p | number}} ریال {{cartItem.options.offProduct | number}} % {{cartItem.options.price_p | number}}
جمع کل {{totalPriceOrginal | number}} ریال
تخفیف کل {{totalOff | number}} ریال
اضافات 0 ریال
مبلغ قابل پرداخت (جمع خالص) {{totalPriceWithOff | number}} ریال