سه شنبه - ۱۲ مرداد ۱۴۰۰ | Tuesday - 03 August 2021لیست محصولات
کد کالا شرح کالا قیمت واحد (ریال)
1613564 سه راه تبدیل گالوانیزه مک 1*3 2,580,000 اضافه به لیست
1613566 سه راه تبدیل گالوانیزه مک 11/4*3 2,580,000 اضافه به لیست
1613568 سه راه تبدیل گالوانیزه مک 11/2*3 2,580,000 اضافه به لیست
1613570 سه راه تبدیل گالوانیزه مک 2*3 2,580,000 اضافه به لیست
1613572 سه راه تبدیل گالوانیزه مک 21/2*3 2,580,000 اضافه به لیست
1613578 سه راه تبدیل گالوانیزه مک "2*4 4,000,000 اضافه به لیست
1613580 سه راه تبدیل گالوانیزه مک 21/2*4 4,000,000 اضافه به لیست
1613582 سه راه تبدیل گالوانیزه مک "3*4 4,000,000 اضافه به لیست
1613552 سه راه تبدیل گالوانیزه مک 3/4*21/2 1,900,000 اضافه به لیست
1613562 سه راه تبدیل گالوانیزه مک 3/4*3 2,580,000 اضافه به لیست
1613574 سه راه تبدیل گالوانیزه مک 11/4*4 4,000,000 اضافه به لیست
1613576 سه راه تبدیل گالوانیزه مک 11/2*4 4,000,000 اضافه به لیست
1611112 تبدیل گالوانیزه مک 3/4*1/2 82,000 اضافه به لیست
1611114 تبدیل گالوانیزه مک 1/2*"1 155,000 اضافه به لیست
1611116 تبدیل گالوانیزه مک 3/4*"1 155,000 اضافه به لیست
1611118 تبدیل گالوانیزه مک 1/2*11/4 275,000 اضافه به لیست
1611120 تبدیل گالوانیزه مک 3/4*11/4 275,000 اضافه به لیست
1611122 تبدیل گالوانیزه مک "1*11/4 275,000 اضافه به لیست
1611124 تبدیل گالوانیزه مک 1/2*11/2 290,000 اضافه به لیست
1611126 تبدیل گالوانیزه مک 3/4*11/2 290,000 اضافه به لیست
1611128 تبدیل گالوانیزه مک "1*11/2 290,000 اضافه به لیست
1611130 تبدیل گالوانیزه مک 11/4*11/2 290,000 اضافه به لیست
1611132 تبدیل گالوانیزه مک 1/2*"2 430,000 اضافه به لیست
1611134 تبدیل گالوانیزه مک 3/4*"2 430,000 اضافه به لیست
پیش فاکتور
نام کالا تعداد فی جمع حذف
{{cartItem.name}}
{{cartItem.options.pack*cartItem.options.qty_second}} {{cartItem.options.unit_first}}
{{cartItem.options.price_orginal | number}} ریال {{cartItem.options.price_orginal_p | number}} ریال
جمع کل {{totalPriceOrginal | number}} ریال
تخفیف کل {{totalOff | number}} ریال
اضافات 0 ریال
مبلغ قابل پرداخت (جمع خالص) {{totalPriceWithOff | number}} ریال