پنجشنبه - ۰۶ آذر ۱۳۹۹ | Thursday - 26 November 2020لیست محصولات
ردیف کد کالا شرح کالا واحد تعداد در بسته قیمت واحد (ریال)
1 1621226 مغزی گالوانیزه مک 5" مک MECH عدد 1 3,864,000 اضافه به لیست
2 1641100 درپوش گالوانیزه مک 1/2 مک MECH عدد 1 70,560 اضافه به لیست
3 1641102 درپوش گالوانیزه مک 3/4 مک MECH عدد 1 89,600 اضافه به لیست
4 1641104 درپوش گالوانیزه مک 1" مک MECH عدد 1 128,800 اضافه به لیست
5 1641106 درپوش گالوانیزه مک 11/4 مک MECH عدد 1 218,400 اضافه به لیست
6 1641108 درپوش گالوانیزه مک 11/2 مک MECH عدد 1 313,600 اضافه به لیست
7 1641110 درپوش گالوانیزه مک 2" مک MECH عدد 1 358,400 اضافه به لیست
8 1641112 درپوش گالوانیزه مک 21/2 مک MECH عدد 1 1,030,400 اضافه به لیست
9 1641114 درپوش گالوانیزه مک 3" مک MECH عدد 1 1,176,000 اضافه به لیست
10 1641116 درپوش گالوانیزه مک 4" مک MECH عدد 1 2,184,000 اضافه به لیست
11 1623508 مهره ماسوره سفید گالوانیزه مک 1/2 مک MECH عدد 1 358,400 اضافه به لیست
12 1623510 مهره ماسوره سفید گالوانیزه مک 3/4 مک MECH عدد 1 582,400 اضافه به لیست
13 1623512 مهره ماسوره سفید گالوانیزه مک 1" مک MECH عدد 1 705,600 اضافه به لیست
14 1623514 مهره ماسوره سفید گالوانیزه مک 11/4 مک MECH عدد 1 1,288,000 اضافه به لیست
15 1623516 مهره ماسوره سفید گالوانیزه مک 11/2 مک MECH عدد 1 1,456,000 اضافه به لیست
16 1623518 مهره ماسوره سفید گالوانیزه مک 2" مک MECH عدد 1 2,296,000 اضافه به لیست
17 1623520 مهره ماسوره سفید گالوانیزه مک 21/2 مک MECH عدد 1 4,424,000 اضافه به لیست
18 1623522 مهره ماسوره سفید گالوانیزه مک 3" مک MECH عدد 1 4,872,000 اضافه به لیست
19 1623524 مهره ماسوره سفید گالوانیزه مک 4" مک MECH عدد 1 5,432,000 اضافه به لیست
20 1618001 مهره ماسوره سیاه گالوانیزه مک 3/4 مک MECH عدد 1 515,200 اضافه به لیست
21 1618003 مهره ماسوره سیاه گالوانیزه مک 1" مک MECH عدد 1 638,400 اضافه به لیست
22 1618005 مهره ماسوره سیاه گالوانیزه مک 11/4 مک MECH عدد 1 1,120,000 اضافه به لیست
23 1618007 مهره ماسوره سیاه گالوانیزه مک 11/2 مک MECH عدد 1 1,288,000 اضافه به لیست
24 1618009 مهره ماسوره سیاه گالوانیزه مک 2" مک MECH عدد 1 2,240,000 اضافه به لیست
پیش فاکتور
ردیف کد نام کالا برند تعداد واحد فی جمع درصد تخفیف جمع خالص (ریال) حذف
{{$index + 1}} {{cartItem.options.code}} {{cartItem.name}} {{cartItem.options.brand}}
{{cartItem.options.pack*cartItem.options.qty_second}} {{cartItem.options.unit_first}}
{{cartItem.options.unit}}
{{cartItem.options.price_orginal | number}} ریال {{cartItem.options.price_orginal_p | number}} ریال {{cartItem.options.offProduct | number}} % {{cartItem.options.price_p | number}}
جمع کل {{totalPriceOrginal | number}} ریال
تخفیف کل {{totalOff | number}} ریال
اضافات 0 ریال
مبلغ قابل پرداخت (جمع خالص) {{totalPriceWithOff | number}} ریال