سه شنبه - ۱۲ مرداد ۱۴۰۰ | Tuesday - 03 August 2021لیست محصولات
کد کالا شرح کالا قیمت واحد (ریال)
1621226 مغزی گالوانیزه مک 5" 3,450,000 اضافه به لیست
1641100 درپوش گالوانیزه مک 1/2 63,000 اضافه به لیست
1641102 درپوش گالوانیزه مک 3/4 80,000 اضافه به لیست
1641104 درپوش گالوانیزه مک 1" 115,000 اضافه به لیست
1641106 درپوش گالوانیزه مک 11/4 195,000 اضافه به لیست
1641108 درپوش گالوانیزه مک 11/2 280,000 اضافه به لیست
1641110 درپوش گالوانیزه مک 2" 320,000 اضافه به لیست
1641112 درپوش گالوانیزه مک 21/2 920,000 اضافه به لیست
1641114 درپوش گالوانیزه مک 3" 1,050,000 اضافه به لیست
1641116 درپوش گالوانیزه مک 4" 1,950,000 اضافه به لیست
1623508 مهره ماسوره سفید گالوانیزه مک 1/2 320,000 اضافه به لیست
1623510 مهره ماسوره سفید گالوانیزه مک 3/4 520,000 اضافه به لیست
1623512 مهره ماسوره سفید گالوانیزه مک 1" 630,000 اضافه به لیست
1623514 مهره ماسوره سفید گالوانیزه مک 11/4 1,150,000 اضافه به لیست
1623516 مهره ماسوره سفید گالوانیزه مک 11/2 1,300,000 اضافه به لیست
1623518 مهره ماسوره سفید گالوانیزه مک 2" 2,050,000 اضافه به لیست
1623520 مهره ماسوره سفید گالوانیزه مک 21/2 3,950,000 اضافه به لیست
1623522 مهره ماسوره سفید گالوانیزه مک 3" 4,350,000 اضافه به لیست
1623524 مهره ماسوره سفید گالوانیزه مک 4" 4,850,000 اضافه به لیست
1618001 مهره ماسوره سیاه گالوانیزه مک 3/4 460,000 اضافه به لیست
1618003 مهره ماسوره سیاه گالوانیزه مک 1" 570,000 اضافه به لیست
1618005 مهره ماسوره سیاه گالوانیزه مک 11/4 1,000,000 اضافه به لیست
1618007 مهره ماسوره سیاه گالوانیزه مک 11/2 1,150,000 اضافه به لیست
1618009 مهره ماسوره سیاه گالوانیزه مک 2" 2,000,000 اضافه به لیست
پیش فاکتور
نام کالا تعداد فی جمع حذف
{{cartItem.name}}
{{cartItem.options.pack*cartItem.options.qty_second}} {{cartItem.options.unit_first}}
{{cartItem.options.price_orginal | number}} ریال {{cartItem.options.price_orginal_p | number}} ریال
جمع کل {{totalPriceOrginal | number}} ریال
تخفیف کل {{totalOff | number}} ریال
اضافات 0 ریال
مبلغ قابل پرداخت (جمع خالص) {{totalPriceWithOff | number}} ریال