سه شنبه - ۱۲ مرداد ۱۴۰۰ | Tuesday - 03 August 2021لیست محصولات
کد کالا شرح کالا قیمت واحد (ریال)
1618011 مهره ماسوره سیاه گالوانیزه مک 21/2 3,650,000 اضافه به لیست
1618013 مهره ماسوره سیاه گالوانیزه مک 3" 4,050,000 اضافه به لیست
1621001 روپیچ مک 1/2 77,000 اضافه به لیست
1621002 روپیچ مک 3/4 145,000 اضافه به لیست
1621003 روپیچ مک "1 195,000 اضافه به لیست
1621004 روپیچ مک 11/4 320,000 اضافه به لیست
1621005 روپیچ مک 11/2 420,000 اضافه به لیست
1621006 روپیچ مک "2 720,000 اضافه به لیست
1621007 روپیچ مک 21/2 950,000 اضافه به لیست
1621008 روپیچ مک "3 1,600,000 اضافه به لیست
1621009 روپیچ مک "4 2,400,000 اضافه به لیست
1612508 زانو 45 درجه گالوانیزه مک 1/2 77,000 اضافه به لیست
1612510 زانو 45 درجه گالوانیزه مک 3/4 195,000 اضافه به لیست
1612512 زانو 45 درجه گالوانیزه مک 1" 320,000 اضافه به لیست
1612514 زانو 45 درجه گالوانیزه مک 11/4 440,000 اضافه به لیست
1612516 زانو 45 درجه گالوانیزه مک 11/2 550,000 اضافه به لیست
1612518 زانو 45 درجه گالوانیزه مک "2 1,200,000 اضافه به لیست
1612520 زانو 45 درجه گالوانیزه مک 21/2 1,700,000 اضافه به لیست
1612522 زانو 45 درجه گالوانیزه مک "3 2,070,000 اضافه به لیست
1612524 زانو 45 درجه گالوانیزه مک "4 3,550,000 اضافه به لیست
1612226 چپقی 45 درجه گالوانیزه مک 1/2 86,000 اضافه به لیست
1612228 چپقی 45 درجه گالوانیزه مک 3/4 220,000 اضافه به لیست
1612230 چپقی 45 درجه گالوانیزه مک 1" 330,000 اضافه به لیست
1612232 چپقی 45 درجه گالوانیزه مک 11/4 440,000 اضافه به لیست
پیش فاکتور
نام کالا تعداد فی جمع حذف
{{cartItem.name}}
{{cartItem.options.pack*cartItem.options.qty_second}} {{cartItem.options.unit_first}}
{{cartItem.options.price_orginal | number}} ریال {{cartItem.options.price_orginal_p | number}} ریال
جمع کل {{totalPriceOrginal | number}} ریال
تخفیف کل {{totalOff | number}} ریال
اضافات 0 ریال
مبلغ قابل پرداخت (جمع خالص) {{totalPriceWithOff | number}} ریال