پنجشنبه - ۰۶ آذر ۱۳۹۹ | Thursday - 26 November 2020لیست محصولات
ردیف کد کالا شرح کالا واحد تعداد در بسته قیمت واحد (ریال)
1 1618011 مهره ماسوره سیاه گالوانیزه مک 21/2 مک MECH عدد 1 4,088,000 اضافه به لیست
2 1618013 مهره ماسوره سیاه گالوانیزه مک 3" مک MECH عدد 1 4,536,000 اضافه به لیست
3 1621001 روپیچ مک 1/2 مک MECH عدد 1 72,800 اضافه به لیست
4 1621002 روپیچ مک 3/4 مک MECH عدد 1 162,400 اضافه به لیست
5 1621003 روپیچ مک "1 مک MECH عدد 1 218,400 اضافه به لیست
6 1621004 روپیچ مک 11/4 مک MECH عدد 1 358,400 اضافه به لیست
7 1621005 روپیچ مک 11/2 مک MECH عدد 1 470,400 اضافه به لیست
8 1621006 روپیچ مک "2 مک MECH عدد 1 806,400 اضافه به لیست
9 1621007 روپیچ مک 21/2 مک MECH عدد 1 1,064,000 اضافه به لیست
10 1621008 روپیچ مک "3 مک MECH عدد 1 1,792,000 اضافه به لیست
11 1621009 روپیچ مک "4 مک MECH عدد 1 2,688,000 اضافه به لیست
12 1612508 زانو 45 درجه گالوانیزه مک 1/2 مک MECH عدد 1 86,240 اضافه به لیست
13 1612510 زانو 45 درجه گالوانیزه مک 3/4 مک MECH عدد 1 218,400 اضافه به لیست
14 1612512 زانو 45 درجه گالوانیزه مک 1" مک MECH عدد 1 358,400 اضافه به لیست
15 1612514 زانو 45 درجه گالوانیزه مک 11/4 مک MECH عدد 1 492,800 اضافه به لیست
16 1612516 زانو 45 درجه گالوانیزه مک 11/2 مک MECH عدد 1 616,000 اضافه به لیست
17 1612518 زانو 45 درجه گالوانیزه مک "2 مک MECH عدد 1 1,344,000 اضافه به لیست
18 1612520 زانو 45 درجه گالوانیزه مک 21/2 مک MECH عدد 1 1,904,000 اضافه به لیست
19 1612522 زانو 45 درجه گالوانیزه مک "3 مک MECH عدد 1 2,318,400 اضافه به لیست
20 1612524 زانو 45 درجه گالوانیزه مک "4 مک MECH عدد 1 3,976,000 اضافه به لیست
21 1612226 چپقی 45 درجه گالوانیزه مک 1/2 مک MECH عدد 1 96,320 اضافه به لیست
22 1612228 چپقی 45 درجه گالوانیزه مک 3/4 مک MECH عدد 1 246,400 اضافه به لیست
23 1612230 چپقی 45 درجه گالوانیزه مک 1" مک MECH عدد 1 369,600 اضافه به لیست
24 1612232 چپقی 45 درجه گالوانیزه مک 11/4 مک MECH عدد 1 492,800 اضافه به لیست
پیش فاکتور
ردیف کد نام کالا برند تعداد واحد فی جمع درصد تخفیف جمع خالص (ریال) حذف
{{$index + 1}} {{cartItem.options.code}} {{cartItem.name}} {{cartItem.options.brand}}
{{cartItem.options.pack*cartItem.options.qty_second}} {{cartItem.options.unit_first}}
{{cartItem.options.unit}}
{{cartItem.options.price_orginal | number}} ریال {{cartItem.options.price_orginal_p | number}} ریال {{cartItem.options.offProduct | number}} % {{cartItem.options.price_p | number}}
جمع کل {{totalPriceOrginal | number}} ریال
تخفیف کل {{totalOff | number}} ریال
اضافات 0 ریال
مبلغ قابل پرداخت (جمع خالص) {{totalPriceWithOff | number}} ریال