پنجشنبه - ۰۶ آذر ۱۳۹۹ | Thursday - 26 November 2020لیست محصولات
ردیف کد کالا شرح کالا واحد تعداد در بسته قیمت واحد (ریال)
1 1611015 زانو گالوانیزه مک سیاه 1/2 مک MECH عدد 1 97,440 اضافه به لیست
2 1611017 زانو گالوانیزه مک سیاه 3/4 مک MECH عدد 1 207,200 اضافه به لیست
3 1611019 زانو گالوانیزه مک سیاه 1" مک MECH عدد 1 336,000 اضافه به لیست
4 1611021 زانو گالوانیزه مک سیاه 11/4 مک MECH عدد 1 470,400 اضافه به لیست
5 1611023 زانو گالوانیزه مک سیاه 11/2 مک MECH عدد 1 582,400 اضافه به لیست
6 1611025 زانو گالوانیزه مک سیاه 2" مک MECH عدد 1 1,288,000 اضافه به لیست
7 1612001 زانو تبدیلی گالوانیزه مک سیاه 1/2*3/4 مک MECH عدد 1 168,000 اضافه به لیست
8 1613001 سه راه گالوانیزه مک سیاه 1/2 مک MECH عدد 1 140,000 اضافه به لیست
9 1613003 سه راه گالوانیزه مک سیاه 3/4 مک MECH عدد 1 235,200 اضافه به لیست
10 1613005 سه راه گالوانیزه مک سیاه 1" مک MECH عدد 1 358,400 اضافه به لیست
11 1614001 مغزی گالوانیزه مک سیاه 1/2 مک MECH عدد 1 84,000 اضافه به لیست
12 1614003 مغزی گالوانیزه مک سیاه 3/4 مک MECH عدد 1 151,200 اضافه به لیست
13 1614005 مغزی گالوانیزه مک سیاه 1" مک MECH عدد 1 218,400 اضافه به لیست
14 1614007 مغزی گالوانیزه مک سیاه 11/4 مک MECH عدد 1 336,000 اضافه به لیست
15 1614009 مغزی گالوانیزه مک سیاه 11/2 مک MECH عدد 1 386,400 اضافه به لیست
16 1614011 مغزی گالوانیزه مک سیاه 2" مک MECH عدد 1 840,000 اضافه به لیست
17 1614013 مغزی گالوانیزه مک سیاه 21/2 مک MECH عدد 1 1,120,000 اضافه به لیست
18 1614015 مغزی گالوانیزه مک سیاه 3" مک MECH عدد 1 1,344,000 اضافه به لیست
19 1615001 بوشن لبه دار گالوانیزه مک سیاه 1/2 مک MECH عدد 1 95,200 اضافه به لیست
20 1615003 بوشن لبه دار گالوانیزه مک سیاه 3/4 مک MECH عدد 1 179,200 اضافه به لیست
21 1615005 بوشن لبه دار گالوانیزه مک سیاه 1" مک MECH عدد 1 218,400 اضافه به لیست
22 1615007 بوشن لبه دار گالوانیزه مک سیاه 11/4 مک MECH عدد 1 347,200 اضافه به لیست
23 1615009 بوشن لبه دار گالوانیزه مک سیاه 11/2 مک MECH عدد 1 369,600 اضافه به لیست
24 1615011 بوشن لبه دار گالوانیزه مک سیاه 2" مک MECH عدد 1 840,000 اضافه به لیست
پیش فاکتور
ردیف کد نام کالا برند تعداد واحد فی جمع درصد تخفیف جمع خالص (ریال) حذف
{{$index + 1}} {{cartItem.options.code}} {{cartItem.name}} {{cartItem.options.brand}}
{{cartItem.options.pack*cartItem.options.qty_second}} {{cartItem.options.unit_first}}
{{cartItem.options.unit}}
{{cartItem.options.price_orginal | number}} ریال {{cartItem.options.price_orginal_p | number}} ریال {{cartItem.options.offProduct | number}} % {{cartItem.options.price_p | number}}
جمع کل {{totalPriceOrginal | number}} ریال
تخفیف کل {{totalOff | number}} ریال
اضافات 0 ریال
مبلغ قابل پرداخت (جمع خالص) {{totalPriceWithOff | number}} ریال