پنجشنبه - ۰۶ آذر ۱۳۹۹ | Thursday - 26 November 2020لیست محصولات
ردیف کد کالا شرح کالا واحد تعداد در بسته قیمت واحد (ریال)
1 1613118 سه راه گالوانیزه مک 2" مک MECH عدد 1 1,545,600 اضافه به لیست
2 1613120 سه راه گالوانیزه مک 21/2 مک MECH عدد 1 2,128,000 اضافه به لیست
3 1613122 سه راه گالوانیزه مک 3" مک MECH عدد 1 2,889,600 اضافه به لیست
4 1613124 سه راه گالوانیزه مک 4" مک MECH عدد 1 4,480,000 اضافه به لیست
5 1613126 سه راه گالوانیزه مک 5" مک MECH عدد 1 6,272,000 اضافه به لیست
6 1611008 بوشن لبه دار گالوانیزه مک 1/2 مک MECH عدد 1 86,240 اضافه به لیست
7 1611010 بوشن لبه دار گالوانیزه مک 3/4 مک MECH عدد 1 168,000 اضافه به لیست
8 1611012 بوشن لبه دار گالوانیزه مک 1" مک MECH عدد 1 212,800 اضافه به لیست
9 1611014 بوشن لبه دار گالوانیزه مک 11/4 مک MECH عدد 1 358,400 اضافه به لیست
10 1611016 بوشن لبه دار گالوانیزه مک 11/2 مک MECH عدد 1 403,200 اضافه به لیست
11 1611018 بوشن لبه دار گالوانیزه مک 2" مک MECH عدد 1 840,000 اضافه به لیست
12 1611020 بوشن لبه دار گالوانیزه مک 21/2 مک MECH عدد 1 1,344,000 اضافه به لیست
13 1611022 بوشن لبه دار گالوانیزه مک 3" مک MECH عدد 1 1,545,600 اضافه به لیست
14 1611024 بوشن لبه دار گالوانیزه مک 4" مک MECH عدد 1 2,184,000 اضافه به لیست
15 1611026 بوشن لبه دار گالوانیزه مک 5" مک MECH عدد 1 4,088,000 اضافه به لیست
16 1621208 مغزی گالوانیزه مک 1/2 مک MECH عدد 1 86,240 اضافه به لیست
17 1621210 مغزی گالوانیزه مک 3/4 مک MECH عدد 1 173,600 اضافه به لیست
18 1621212 مغزی گالوانیزه مک 1" مک MECH عدد 1 246,400 اضافه به لیست
19 1621214 مغزی گالوانیزه مک 11/4 مک MECH عدد 1 347,200 اضافه به لیست
20 1621216 مغزی گالوانیزه مک 11/2 مک MECH عدد 1 397,600 اضافه به لیست
21 1621218 مغزی گالوانیزه مک 2" مک MECH عدد 1 896,000 اضافه به لیست
22 1621220 مغزی گالوانیزه مک 21/2 مک MECH عدد 1 1,344,000 اضافه به لیست
23 1621222 مغزی گالوانیزه مک 3" مک MECH عدد 1 1,668,800 اضافه به لیست
24 1621224 مغزی گالوانیزه مک 4" مک MECH عدد 1 2,184,000 اضافه به لیست
پیش فاکتور
ردیف کد نام کالا برند تعداد واحد فی جمع درصد تخفیف جمع خالص (ریال) حذف
{{$index + 1}} {{cartItem.options.code}} {{cartItem.name}} {{cartItem.options.brand}}
{{cartItem.options.pack*cartItem.options.qty_second}} {{cartItem.options.unit_first}}
{{cartItem.options.unit}}
{{cartItem.options.price_orginal | number}} ریال {{cartItem.options.price_orginal_p | number}} ریال {{cartItem.options.offProduct | number}} % {{cartItem.options.price_p | number}}
جمع کل {{totalPriceOrginal | number}} ریال
تخفیف کل {{totalOff | number}} ریال
اضافات 0 ریال
مبلغ قابل پرداخت (جمع خالص) {{totalPriceWithOff | number}} ریال