سه شنبه - ۱۲ مرداد ۱۴۰۰ | Tuesday - 03 August 2021لیست محصولات
کد کالا شرح کالا قیمت واحد (ریال)
1613118 سه راه گالوانیزه مک 2" 1,380,000 اضافه به لیست
1613120 سه راه گالوانیزه مک 21/2 1,900,000 اضافه به لیست
1613122 سه راه گالوانیزه مک 3" 2,580,000 اضافه به لیست
1613124 سه راه گالوانیزه مک 4" 4,000,000 اضافه به لیست
1613126 سه راه گالوانیزه مک 5" 5,600,000 اضافه به لیست
1611008 بوشن لبه دار گالوانیزه مک 1/2 77,000 اضافه به لیست
1611010 بوشن لبه دار گالوانیزه مک 3/4 150,000 اضافه به لیست
1611012 بوشن لبه دار گالوانیزه مک 1" 190,000 اضافه به لیست
1611014 بوشن لبه دار گالوانیزه مک 11/4 320,000 اضافه به لیست
1611016 بوشن لبه دار گالوانیزه مک 11/2 360,000 اضافه به لیست
1611018 بوشن لبه دار گالوانیزه مک 2" 750,000 اضافه به لیست
1611020 بوشن لبه دار گالوانیزه مک 21/2 1,200,000 اضافه به لیست
1611022 بوشن لبه دار گالوانیزه مک 3" 1,380,000 اضافه به لیست
1611024 بوشن لبه دار گالوانیزه مک 4" 1,950,000 اضافه به لیست
1611026 بوشن لبه دار گالوانیزه مک 5" 3,650,000 اضافه به لیست
1621208 مغزی گالوانیزه مک 1/2 77,000 اضافه به لیست
1621210 مغزی گالوانیزه مک 3/4 155,000 اضافه به لیست
1621212 مغزی گالوانیزه مک 1" 220,000 اضافه به لیست
1621214 مغزی گالوانیزه مک 11/4 310,000 اضافه به لیست
1621216 مغزی گالوانیزه مک 11/2 355,000 اضافه به لیست
1621218 مغزی گالوانیزه مک 2" 800,000 اضافه به لیست
1621220 مغزی گالوانیزه مک 21/2 1,200,000 اضافه به لیست
1621222 مغزی گالوانیزه مک 3" 1,490,000 اضافه به لیست
1621224 مغزی گالوانیزه مک 4" 1,950,000 اضافه به لیست
پیش فاکتور
نام کالا تعداد فی جمع حذف
{{cartItem.name}}
{{cartItem.options.pack*cartItem.options.qty_second}} {{cartItem.options.unit_first}}
{{cartItem.options.price_orginal | number}} ریال {{cartItem.options.price_orginal_p | number}} ریال
جمع کل {{totalPriceOrginal | number}} ریال
تخفیف کل {{totalOff | number}} ریال
اضافات 0 ریال
مبلغ قابل پرداخت (جمع خالص) {{totalPriceWithOff | number}} ریال