پنجشنبه - ۰۶ آذر ۱۳۹۹ | Thursday - 26 November 2020لیست محصولات
ردیف کد کالا شرح کالا واحد تعداد در بسته قیمت واحد (ریال)
1 1616001 چپقی گالوانیزه مک سیاه 1/2 مک MECH عدد 1 108,640 اضافه به لیست
2 1616003 چپقی گالوانیزه مک سیاه 3/4 مک MECH عدد 1 207,200 اضافه به لیست
3 1616005 چپقی گالوانیزه مک سیاه 1" مک MECH عدد 1 358,400 اضافه به لیست
4 1616007 چپقی گالوانیزه مک سیاه 11/4 مک MECH عدد 1 481,600 اضافه به لیست
5 1616009 چپقی گالوانیزه مک سیاه 11/2 مک MECH عدد 1 616,000 اضافه به لیست
6 1616011 چپقی گالوانیزه مک سیاه 2" مک MECH عدد 1 1,288,000 اضافه به لیست
7 1616013 چپقی گالوانیزه مک سیاه 21/2 مک MECH عدد 1 1,545,600 اضافه به لیست
8 1616015 چپقی گالوانیزه مک سیاه 3" مک MECH عدد 1 1,792,000 اضافه به لیست
9 1617001 روپیچ مک سیاه 1/2 مک MECH عدد 1 84,000 اضافه به لیست
10 1617003 روپیچ مک سیاه "1 مک MECH عدد 1 207,200 اضافه به لیست
11 1611028 بوشن مک 1/2*3/4 مک MECH عدد 1 168,000 اضافه به لیست
12 1611030 بوشن مک 1/2*"1 مک MECH عدد 1 218,400 اضافه به لیست
13 1611032 بوشن مک 3/4*"1 مک MECH عدد 1 218,400 اضافه به لیست
14 1611034 بوشن مک 1/2*11/2 مک MECH عدد 1 386,400 اضافه به لیست
پیش فاکتور
ردیف کد نام کالا برند تعداد واحد فی جمع درصد تخفیف جمع خالص (ریال) حذف
{{$index + 1}} {{cartItem.options.code}} {{cartItem.name}} {{cartItem.options.brand}}
{{cartItem.options.pack*cartItem.options.qty_second}} {{cartItem.options.unit_first}}
{{cartItem.options.unit}}
{{cartItem.options.price_orginal | number}} ریال {{cartItem.options.price_orginal_p | number}} ریال {{cartItem.options.offProduct | number}} % {{cartItem.options.price_p | number}}
جمع کل {{totalPriceOrginal | number}} ریال
تخفیف کل {{totalOff | number}} ریال
اضافات 0 ریال
مبلغ قابل پرداخت (جمع خالص) {{totalPriceWithOff | number}} ریال