پنجشنبه - ۰۹ بهمن ۱۳۹۹ | Thursday - 28 January 2021لیست محصولات
کد کالا شرح کالا قیمت واحد (ریال)
160754 سه راه کوپلی تبدیل 25*20*25 967,400 اضافه به لیست
160758 سه راه کوپلی تبدیل 32*16*32 1,553,800 اضافه به لیست
160760 سه راه کوپلی تبدیل 32*20*32 1,669,300 اضافه به لیست
160762 سه راه کوپلی تبدیل 25*25*32 1,460,400 اضافه به لیست
160862 سه راه 180 توپیچ کوپلی 20*1/2*20 752,400 اضافه به لیست
160868 سه راه 180 توپیچ کوپلی 25*3/4*25 1,329,600 اضافه به لیست
161710 سه راه دیواری کوپلی 16*1/2*16 651,400 اضافه به لیست
161714 سه راه دیواری کوپلی 20*1/2*20 744,300 اضافه به لیست
161510 سه راه 90 دیواری کوپلی 16*1/2*16 609,500 اضافه به لیست
161512 سه راه 90 دیواری کوپلی 20*1/2*16 785,700 اضافه به لیست
161514 سه راه 90 دیواری کوپلی 20*1/2*20 729,900 اضافه به لیست
161516 سه راه 90 دیواری کوپلی 16*1/2*20 785,700 اضافه به لیست
161310 سه راه صفحدار توپیج کوپلی 16*1/2*16 699,000 اضافه به لیست
110110 مغزی 1/2 139,400 اضافه به لیست
110150 مغزی بلند 1/2 با طول 50 mm 240,200 اضافه به لیست
110112 مغزی 3/4 230,700 اضافه به لیست
110114 مغزی 1 364,800 اضافه به لیست
110116 مغزی 1/4 1 386,600 اضافه به لیست
110118 مغزی 1/2 1 500,300 اضافه به لیست
110210 تبدیل روپیچ 3/4*1/2 182,600 اضافه به لیست
110212 تبدیل روپیچ 3/4*1 353,100 اضافه به لیست
110310 مغزی روپیچ توپیچ 1/2 173,800 اضافه به لیست
110312 مغزی روپیچ توپیچ 3/4 233,300 اضافه به لیست
110314 مغزی روپیچ توپیچ 1 444,700 اضافه به لیست
پیش فاکتور
نام کالا تعداد فی جمع حذف
{{cartItem.name}}
{{cartItem.options.pack*cartItem.options.qty_second}} {{cartItem.options.unit_first}}
{{cartItem.options.price_orginal | number}} ریال {{cartItem.options.price_orginal_p | number}} ریال
جمع کل {{totalPriceOrginal | number}} ریال
تخفیف کل {{totalOff | number}} ریال
اضافات 0 ریال
مبلغ قابل پرداخت (جمع خالص) {{totalPriceWithOff | number}} ریال