یکشنبه - ۲۲ فروردین ۱۴۰۰ | Sunday - 11 April 2021لیست محصولات
کد کالا شرح کالا قیمت واحد (ریال)
160754 سه راه کوپلی تبدیل 25*20*25 1,110,898 اضافه به لیست
160758 سه راه کوپلی تبدیل 32*16*32 1,784,280 اضافه به لیست
160760 سه راه کوپلی تبدیل 32*20*32 1,916,913 اضافه به لیست
160762 سه راه کوپلی تبدیل 25*25*32 1,677,026 اضافه به لیست
160862 سه راه 180 توپیچ کوپلی 20*1/2*20 864,006 اضافه به لیست
160868 سه راه 180 توپیچ کوپلی 25*3/4*25 1,526,824 اضافه به لیست
161710 سه راه دیواری کوپلی 16*1/2*16 748,024 اضافه به لیست
161714 سه راه دیواری کوپلی 20*1/2*20 854,705 اضافه به لیست
161510 سه راه 90 دیواری کوپلی 16*1/2*16 699,909 اضافه به لیست
161512 سه راه 90 دیواری کوپلی 20*1/2*16 902,246 اضافه به لیست
161514 سه راه 90 دیواری کوپلی 20*1/2*20 838,169 اضافه به لیست
161516 سه راه 90 دیواری کوپلی 16*1/2*20 902,246 اضافه به لیست
161310 سه راه صفحدار توپیج کوپلی 16*1/2*16 802,685 اضافه به لیست
110110 مغزی 1/2 160,078 اضافه به لیست
110150 مغزی بلند 1/2 با طول 50 mm 275,830 اضافه به لیست
110112 مغزی 3/4 264,921 اضافه به لیست
110114 مغزی 1 418,912 اضافه به لیست
110116 مغزی 1/4 1 443,946 اضافه به لیست
110118 مغزی 1/2 1 574,511 اضافه به لیست
110210 تبدیل روپیچ 3/4*1/2 220,136 اضافه به لیست
110212 تبدیل روپیچ 3/4*1 405,477 اضافه به لیست
110310 مغزی روپیچ توپیچ 1/2 199,580 اضافه به لیست
110312 مغزی روپیچ توپیچ 3/4 267,906 اضافه به لیست
110314 مغزی روپیچ توپیچ 1 510,664 اضافه به لیست
پیش فاکتور
نام کالا تعداد فی جمع حذف
{{cartItem.name}}
{{cartItem.options.pack*cartItem.options.qty_second}} {{cartItem.options.unit_first}}
{{cartItem.options.price_orginal | number}} ریال {{cartItem.options.price_orginal_p | number}} ریال
جمع کل {{totalPriceOrginal | number}} ریال
تخفیف کل {{totalOff | number}} ریال
اضافات 0 ریال
مبلغ قابل پرداخت (جمع خالص) {{totalPriceWithOff | number}} ریال