یکشنبه - ۰۴ آبان ۱۳۹۹ | Sunday - 25 October 2020لیست محصولات
ردیف کد کالا شرح کالا واحد تعداد در بسته قیمت واحد (ریال)
1 160754 سه راه کوپلی تبدیل 25*20*25 عدد 1 997,300 اضافه به لیست
2 160758 سه راه کوپلی تبدیل 32*16*32 عدد 1 1,686,140 اضافه به لیست
3 160760 سه راه کوپلی تبدیل 32*20*32 عدد 1 1,608,370 اضافه به لیست
4 160762 سه راه کوپلی تبدیل 25*25*32 عدد 1 1,505,540 اضافه به لیست
5 160862 سه راه 180 توپیچ کوپلی 20*1/2*20 عدد 1 775,700 اضافه به لیست
6 160868 سه راه 180 توپیچ کوپلی 25*3/4*25 عدد 1 1,370,720 اضافه به لیست
7 161710 سه راه دیواری کوپلی 16*1/2*16 عدد 1 671,560 اضافه به لیست
8 161714 سه راه دیواری کوپلی 20*1/2*20 عدد 1 767,360 اضافه به لیست
9 161510 سه راه 90 دیواری کوپلی 16*1/2*16 عدد 1 628,300 اضافه به لیست
10 161512 سه راه 90 دیواری کوپلی 20*1/2*16 عدد 1 830,690 اضافه به لیست
11 161514 سه راه 90 دیواری کوپلی 20*1/2*20 عدد 1 709,870 اضافه به لیست
12 161516 سه راه 90 دیواری کوپلی 16*1/2*20 عدد 1 800,270 اضافه به لیست
13 161310 سه راه صفحدار توپیج کوپلی 16*1/2*16 عدد 1 720,590 اضافه به لیست
14 110110 مغزی 1/2 عدد 1 143,750 اضافه به لیست
15 110150 مغزی بلند 1/2 با طول 50 mm عدد 1 247,680 اضافه به لیست
16 110112 مغزی 3/4 عدد 1 237,880 اضافه به لیست
17 110114 مغزی 1 عدد 1 376,090 اضافه به لیست
18 110116 مغزی 1/4 1 عدد 1 398,560 اضافه به لیست
19 110118 مغزی 1/2 1 عدد 1 515,760 اضافه به لیست
20 110210 تبدیل روپیچ 3/4*1/2 عدد 1 188,260 اضافه به لیست
21 110212 تبدیل روپیچ 3/4*1 عدد 1 364,000 اضافه به لیست
22 110310 مغزی روپیچ توپیچ 1/2 عدد 1 179,160 اضافه به لیست
23 110312 مغزی روپیچ توپیچ 3/4 عدد 1 240,470 اضافه به لیست
24 110314 مغزی روپیچ توپیچ 1 عدد 1 458,440 اضافه به لیست
پیش فاکتور
ردیف کد نام کالا برند تعداد واحد فی جمع درصد تخفیف جمع خالص (ریال) حذف
{{$index + 1}} {{cartItem.options.code}} {{cartItem.name}} {{cartItem.options.brand}}
{{cartItem.options.pack*cartItem.options.qty_second}} {{cartItem.options.unit_first}}
{{cartItem.options.unit}}
{{cartItem.options.price_orginal | number}} ریال {{cartItem.options.price_orginal_p | number}} ریال {{cartItem.options.offProduct | number}} % {{cartItem.options.price_p | number}}
جمع کل {{totalPriceOrginal | number}} ریال
تخفیف کل {{totalOff | number}} ریال
اضافات 0 ریال
مبلغ قابل پرداخت (جمع خالص) {{totalPriceWithOff | number}} ریال