سه شنبه - ۱۲ مرداد ۱۴۰۰ | Tuesday - 03 August 2021لیست محصولات
کد کالا شرح کالا قیمت واحد (ریال)
378520 سیفون 90 یک تکه با درپوش (با لوله) 20 cm 791,700 اضافه به لیست
378540 سیفون 90 یک تکه با درپوش (با لوله) 75 cm 1,102,100 اضافه به لیست
378560 سیفون 90 یک تکه با درپوش (با لوله) 90 cm 1,200,000 اضافه به لیست
378600 سیفون 110 یک تکه با درپوش (با لوله) 60 cm 2,064,500 اضافه به لیست
378601 سیفون 110 یک تکه با درپوش (با لوله 125 و طول PE)60 cm 1,525,700 اضافه به لیست
378620 سیفون 110 یک تکه با درپوش (با لوله)20 cm 1,546,200 اضافه به لیست
378621 سیفون 110 یک تکه با درپوش (با لوله 125 و طول PE)20 cm 1,258,700 اضافه به لیست
378640 سیفون 110 یک تکه با درپوش (با لوله) 75 cm 2,210,100 اضافه به لیست
378641 سیفون 110 یک تکه با درپوش (با لوله 125 و طول PE)75 cm 1,676,900 اضافه به لیست
378660 سیفون 110 یک تکه با درپوش (با لوله)90 cm 2,399,900 اضافه به لیست
378661 سیفون 110 یک تکه با درپوش (با لوله 125 و طول PE)90 cm 1,784,000 اضافه به لیست
379600 سیفون 110 یک تکه با لوله سوکتدار 25 cm 1,622,700 اضافه به لیست
379620 سیفون 110 یک تکه با لوله سوکتدار 35 cm 1,752,900 اضافه به لیست
379660 سیفون 110 یک تکه با لوله سوکتدار 60 cm 2,025,000 اضافه به لیست
379730 عصایی پشت بام 63 979,300 اضافه به لیست
379731 عصایی پشت بام 90 1,409,800 اضافه به لیست
379750 عصایی پشت بام 110 (با لوله) 200 cm 1,722,000 اضافه به لیست
379751 عصایی پشت بام 150 90 cm 1 اضافه به لیست
379760 عصایی پشت بام 110 (با لوله) 200 cm 1 اضافه به لیست
379761 عصایی پشت بام 110 (با لوله) 150 cm 1 اضافه به لیست
385200 بست آویز لوله 50 طرح جدید 159,900 اضافه به لیست
385300 بست آویز لوله 63 طرح جدید 180,100 اضافه به لیست
385400 بست آویز لوله 75 طرح جدید 192,800 اضافه به لیست
385500 بست آویز لوله 90 طرح جدید 215,200 اضافه به لیست
پیش فاکتور
نام کالا تعداد فی جمع حذف
{{cartItem.name}}
{{cartItem.options.pack*cartItem.options.qty_second}} {{cartItem.options.unit_first}}
{{cartItem.options.price_orginal | number}} ریال {{cartItem.options.price_orginal_p | number}} ریال
جمع کل {{totalPriceOrginal | number}} ریال
تخفیف کل {{totalOff | number}} ریال
اضافات 0 ریال
مبلغ قابل پرداخت (جمع خالص) {{totalPriceWithOff | number}} ریال