شنبه - ۱۰ آبان ۱۳۹۹ | Saturday - 31 October 2020لیست محصولات
ردیف کد کالا شرح کالا واحد تعداد در بسته قیمت واحد (ریال)
1 378520 سیفون 90 یک تکه با درپوش (با لوله) 20 cm عدد 1 810,000 اضافه به لیست
2 378540 سیفون 90 یک تکه با درپوش (با لوله) 75 cm عدد 1 1,212,000 اضافه به لیست
3 378560 سیفون 90 یک تکه با درپوش (با لوله) 90 cm عدد 1 1,331,000 اضافه به لیست
4 378600 سیفون 110 یک تکه با درپوش (با لوله) 60 cm عدد 1 2,185,000 اضافه به لیست
5 378601 سیفون 110 یک تکه با درپوش (با لوله 125 و طول PE)60 cm عدد 1 1,195,000 اضافه به لیست
6 378620 سیفون 110 یک تکه با درپوش (با لوله)20 cm عدد 1 1,557,000 اضافه به لیست
7 378621 سیفون 110 یک تکه با درپوش (با لوله 125 و طول PE)20 cm عدد 1 987,000 اضافه به لیست
8 378640 سیفون 110 یک تکه با درپوش (با لوله) 75 cm عدد 1 2,382,000 اضافه به لیست
9 378641 سیفون 110 یک تکه با درپوش (با لوله 125 و طول PE)75 cm عدد 1 1,303,000 اضافه به لیست
10 378660 سیفون 110 یک تکه با درپوش (با لوله)90 cm عدد 1 2,614,000 اضافه به لیست
11 378661 سیفون 110 یک تکه با درپوش (با لوله 125 و طول PE)90 cm عدد 1 1,385,000 اضافه به لیست
12 379600 سیفون 110 یک تکه با لوله سوکتدار 25 cm عدد 1 1,646,000 اضافه به لیست
13 379620 سیفون 110 یک تکه با لوله سوکتدار 35 cm عدد 1 1,803,000 اضافه به لیست
14 379660 سیفون 110 یک تکه با لوله سوکتدار 60 cm عدد 1 2,154,000 اضافه به لیست
15 379730 عصایی پشت بام 63 عدد 1 783,000 اضافه به لیست
16 379731 عصایی پشت بام 90 عدد 1 1,123,000 اضافه به لیست
17 379750 عصایی پشت بام 110 (با لوله) 200 cm عدد 1 1,378,000 اضافه به لیست
18 379751 عصایی پشت بام 150 90 cm عدد 1 1 اضافه به لیست
19 379760 عصایی پشت بام 110 (با لوله) 200 cm عدد 1 1 اضافه به لیست
20 379761 عصایی پشت بام 110 (با لوله) 150 cm عدد 1 1 اضافه به لیست
21 385200 بست آویز لوله 50 طرح جدید عدد 1 145,800 اضافه به لیست
22 385300 بست آویز لوله 63 طرح جدید عدد 1 166,800 اضافه به لیست
23 385400 بست آویز لوله 75 طرح جدید عدد 1 177,800 اضافه به لیست
24 385500 بست آویز لوله 90 طرح جدید عدد 1 198,300 اضافه به لیست
پیش فاکتور
ردیف کد نام کالا برند تعداد واحد فی جمع درصد تخفیف جمع خالص (ریال) حذف
{{$index + 1}} {{cartItem.options.code}} {{cartItem.name}} {{cartItem.options.brand}}
{{cartItem.options.pack*cartItem.options.qty_second}} {{cartItem.options.unit_first}}
{{cartItem.options.unit}}
{{cartItem.options.price_orginal | number}} ریال {{cartItem.options.price_orginal_p | number}} ریال {{cartItem.options.offProduct | number}} % {{cartItem.options.price_p | number}}
جمع کل {{totalPriceOrginal | number}} ریال
تخفیف کل {{totalOff | number}} ریال
اضافات 0 ریال
مبلغ قابل پرداخت (جمع خالص) {{totalPriceWithOff | number}} ریال