سه شنبه - ۱۲ مرداد ۱۴۰۰ | Tuesday - 03 August 2021لیست محصولات
کد کالا شرح کالا قیمت واحد (ریال)
441302 لوله (pex - al - pert ) 16 mm 104,500 اضافه به لیست
441303 لوله (pex - al - pert ) 20 mm 184,200 اضافه به لیست
441304 لوله (pex - al - pert ) 25 mm 342,800 اضافه به لیست
441305 لوله (pex - al - pert ) 32 mm 493,300 اضافه به لیست
441306 لوله (pex - al - pert ) 40 mm 948,000 اضافه به لیست
441307 لوله (pex - al - pert ) 50 mm 1,230,000 اضافه به لیست
441308 لوله (pex - al - pert ) 63 mm 1,558,000 اضافه به لیست
451002 بوشن پرسی 16 434,000 اضافه به لیست
451004 بوشن پرسی 20 580,400 اضافه به لیست
451006 بوشن پرسی 25 853,500 اضافه به لیست
451008 بوشن پرسی 32 1,194,600 اضافه به لیست
451010 بوشن پرسی 40 4,877,000 اضافه به لیست
451012 بوشن پرسی 50 7,469,000 اضافه به لیست
451014 بوشن پرسی 63 12,650,000 اضافه به لیست
451202 بوشن روپیچ پرسی 1/2*16 385,100 اضافه به لیست
451203 بوشن روپیچ پرسی 3/4*16 627,000 اضافه به لیست
451204 بوشن روپیچ پرسی 1/2*20 520,400 اضافه به لیست
451206 بوشن روپیچ پرسی 3/4*20 702,400 اضافه به لیست
451209 بوشن روپیچ پرسی 1/2*25 742,500 اضافه به لیست
451210 بوشن روپیچ پرسی 3/4*25 851,500 اضافه به لیست
451212 بوشن روپیچ پرسی 1*25 1,176,400 اضافه به لیست
451214 بوشن روپیچ پرسی 1*32 1,271,500 اضافه به لیست
451216 بوشن روپیچ پرسی 11/4*32 1,951,500 اضافه به لیست
451218 بوشن روپیچ پرسی 11/4*40 5,148,000 اضافه به لیست
پیش فاکتور
نام کالا تعداد فی جمع حذف
{{cartItem.name}}
{{cartItem.options.pack*cartItem.options.qty_second}} {{cartItem.options.unit_first}}
{{cartItem.options.price_orginal | number}} ریال {{cartItem.options.price_orginal_p | number}} ریال
جمع کل {{totalPriceOrginal | number}} ریال
تخفیف کل {{totalOff | number}} ریال
اضافات 0 ریال
مبلغ قابل پرداخت (جمع خالص) {{totalPriceWithOff | number}} ریال