شنبه - ۱۰ آبان ۱۳۹۹ | Saturday - 31 October 2020لیست محصولات
ردیف کد کالا شرح کالا واحد تعداد در بسته قیمت واحد (ریال)
1 454308 مهره ماسوره روپیچ پرسی 1*32 عدد 1 1,849,500 اضافه به لیست
2 454309 مهره ماسوره روپیچ پرسی 11/4*32 عدد 1 1,964,700 اضافه به لیست
3 450002 درپوش پرسی 16 عدد 1 190,200 اضافه به لیست
4 450004 درپوش پرسی 20 عدد 1 275,400 اضافه به لیست
5 450006 درپوش پرسی 25 عدد 1 288,100 اضافه به لیست
6 450008 درپوش پرسی 32 عدد 1 458,500 اضافه به لیست
7 471002 بوشن کوپلی 16*16 عدد 1 437,000 اضافه به لیست
8 471004 بوشن کوپلی 20*20 عدد 1 572,500 اضافه به لیست
9 471006 بوشن کوپلی 25*25 عدد 1 878,100 اضافه به لیست
10 471008 بوشن کوپلی 32*32 عدد 1 1,341,000 اضافه به لیست
11 481010 بوشن کلمپی 40*40 عدد 1 3,237,000 اضافه به لیست
12 481012 بوشن کلمپی 50*50 عدد 1 4,911,000 اضافه به لیست
13 481014 بوشن کلمپی 63*63 عدد 1 8,402,000 اضافه به لیست
14 471202 بوشن روپیچ کوپلی 1/2*16 عدد 1 294,800 اضافه به لیست
15 471203 بوشن روپیچ کوپلی 3/4*16 عدد 1 430,700 اضافه به لیست
16 471204 بوشن روپیچ کوپلی 1/2*20 عدد 1 401,800 اضافه به لیست
17 471206 بوشن روپیچ کوپلی 3/4*20 عدد 1 457,800 اضافه به لیست
18 471209 بوشن روپیچ کوپلی 1/2*25 عدد 1 557,000 اضافه به لیست
19 471210 بوشن روپیچ کوپلی 3/4*25 عدد 1 578,800 اضافه به لیست
20 471212 بوشن روپیچ کوپلی 1*25 عدد 1 871,400 اضافه به لیست
21 471214 بوشن روپیچ کوپلی 1*32 عدد 1 884,200 اضافه به لیست
22 471216 بوشن روپیچ کوپلی 11/4*32 عدد 1 1,224,000 اضافه به لیست
23 481218 بوشن روپیچ کلمپی 11/4*40 عدد 1 3,383,000 اضافه به لیست
24 481220 بوشن روپیچ کلمپی 11/2*40 عدد 1 3,809,000 اضافه به لیست
پیش فاکتور
ردیف کد نام کالا برند تعداد واحد فی جمع درصد تخفیف جمع خالص (ریال) حذف
{{$index + 1}} {{cartItem.options.code}} {{cartItem.name}} {{cartItem.options.brand}}
{{cartItem.options.pack*cartItem.options.qty_second}} {{cartItem.options.unit_first}}
{{cartItem.options.unit}}
{{cartItem.options.price_orginal | number}} ریال {{cartItem.options.price_orginal_p | number}} ریال {{cartItem.options.offProduct | number}} % {{cartItem.options.price_p | number}}
جمع کل {{totalPriceOrginal | number}} ریال
تخفیف کل {{totalOff | number}} ریال
اضافات 0 ریال
مبلغ قابل پرداخت (جمع خالص) {{totalPriceWithOff | number}} ریال