سه شنبه - ۱۲ مرداد ۱۴۰۰ | Tuesday - 03 August 2021لیست محصولات
کد کالا شرح کالا قیمت واحد (ریال)
454308 مهره ماسوره روپیچ پرسی 1*32 2,709,000 اضافه به لیست
454309 مهره ماسوره روپیچ پرسی 11/4*32 2,877,700 اضافه به لیست
450002 درپوش پرسی 16 260,200 اضافه به لیست
450004 درپوش پرسی 20 376,600 اضافه به لیست
450006 درپوش پرسی 25 413,700 اضافه به لیست
450008 درپوش پرسی 32 627,000 اضافه به لیست
471002 بوشن کوپلی 16*16 652,200 اضافه به لیست
471004 بوشن کوپلی 20*20 854,500 اضافه به لیست
471006 بوشن کوپلی 25*25 1,286,000 اضافه به لیست
471008 بوشن کوپلی 32*32 1,963,700 اضافه به لیست
481010 بوشن کلمپی 40*40 4,877,000 اضافه به لیست
481012 بوشن کلمپی 50*50 7,469,000 اضافه به لیست
481014 بوشن کلمپی 63*63 12,650,000 اضافه به لیست
471202 بوشن روپیچ کوپلی 1/2*16 443,300 اضافه به لیست
471203 بوشن روپیچ کوپلی 3/4*16 630,800 اضافه به لیست
471204 بوشن روپیچ کوپلی 1/2*20 604,400 اضافه به لیست
471206 بوشن روپیچ کوپلی 3/4*20 670,600 اضافه به لیست
471209 بوشن روپیچ کوپلی 1/2*25 815,600 اضافه به لیست
471210 بوشن روپیچ کوپلی 3/4*25 847,700 اضافه به لیست
471212 بوشن روپیچ کوپلی 1*25 1,300,400 اضافه به لیست
471214 بوشن روپیچ کوپلی 1*32 1,319,000 اضافه به لیست
471216 بوشن روپیچ کوپلی 11/4*32 1,792,700 اضافه به لیست
481218 بوشن روپیچ کلمپی 11/4*40 5,148,000 اضافه به لیست
481220 بوشن روپیچ کلمپی 11/2*40 5,794,000 اضافه به لیست
پیش فاکتور
نام کالا تعداد فی جمع حذف
{{cartItem.name}}
{{cartItem.options.pack*cartItem.options.qty_second}} {{cartItem.options.unit_first}}
{{cartItem.options.price_orginal | number}} ریال {{cartItem.options.price_orginal_p | number}} ریال
جمع کل {{totalPriceOrginal | number}} ریال
تخفیف کل {{totalOff | number}} ریال
اضافات 0 ریال
مبلغ قابل پرداخت (جمع خالص) {{totalPriceWithOff | number}} ریال