دوشنبه - ۲۳ فروردین ۱۴۰۰ | Monday - 12 April 2021لیست محصولات
کد کالا شرح کالا قیمت واحد (ریال)
451220 بوشن روپیچ پرسی 11/2*40 4,244,000 اضافه به لیست
451302 بوشن توپیچ پرسی 1/2*16 387,900 اضافه به لیست
451303 بوشن توپیچ پرسی 3/4*16 583,000 اضافه به لیست
451304 بوشن توپیچ پرسی 1/2*20 422,200 اضافه به لیست
451306 بوشن توپیچ پرسی 3/4*20 552,000 اضافه به لیست
451310 بوشن توپیچ پرسی 3/4*25 677,000 اضافه به لیست
451312 بوشن توپیچ پرسی 1*25 940,000 اضافه به لیست
451314 بوشن توپیچ پرسی 1*32 1,060,500 اضافه به لیست
451316 بوشن توپیچ پرسی 11/4*32 1,490,700 اضافه به لیست
451318 بوشن توپیچ پرسی 11/4*40 3,696,000 اضافه به لیست
451320 بوشن توپیچ پرسی 11/2*40 4,038,000 اضافه به لیست
451102 بوشن تبدیل پرسی 16*20 379,500 اضافه به لیست
451104 بوشن تبدیل پرسی 16*25 538,000 اضافه به لیست
451106 بوشن تبدیل پرسی 20*25 607,900 اضافه به لیست
451107 بوشن تبدیل پرسی 16*32 618,500 اضافه به لیست
451108 بوشن تبدیل پرسی 20*32 624,300 اضافه به لیست
451110 بوشن تبدیل پرسی 25*32 763,100 اضافه به لیست
451112 بوشن تبدیل پرسی 25*40 3,117,000 اضافه به لیست
451114 بوشن تبدیل پرسی 32*40 3,381,000 اضافه به لیست
451116 بوشن تبدیل پرسی 32*50 3,641,000 اضافه به لیست
451118 بوشن تبدیل پرسی 40*50 4,032,000 اضافه به لیست
451120 بوشن تبدیل پرسی 40*63 7,848,000 اضافه به لیست
451122 بوشن تبدیل پرسی 50*63 8,322,000 اضافه به لیست
452002 زانو پرسی 16 476,800 اضافه به لیست
پیش فاکتور
نام کالا تعداد فی جمع حذف
{{cartItem.name}}
{{cartItem.options.pack*cartItem.options.qty_second}} {{cartItem.options.unit_first}}
{{cartItem.options.price_orginal | number}} ریال {{cartItem.options.price_orginal_p | number}} ریال
جمع کل {{totalPriceOrginal | number}} ریال
تخفیف کل {{totalOff | number}} ریال
اضافات 0 ریال
مبلغ قابل پرداخت (جمع خالص) {{totalPriceWithOff | number}} ریال