جمعه - ۰۲ آبان ۱۳۹۹ | Friday - 23 October 2020لیست محصولات
ردیف کد کالا شرح کالا واحد تعداد در بسته قیمت واحد (ریال)
1 451220 بوشن روپیچ پرسی 11/2*40 عدد 1 3,809,000 اضافه به لیست
2 451302 بوشن توپیچ پرسی 1/2*16 عدد 1 348,200 اضافه به لیست
3 451303 بوشن توپیچ پرسی 3/4*16 عدد 1 523,400 اضافه به لیست
4 451304 بوشن توپیچ پرسی 1/2*20 عدد 1 379,100 اضافه به لیست
5 451306 بوشن توپیچ پرسی 3/4*20 عدد 1 495,600 اضافه به لیست
6 451310 بوشن توپیچ پرسی 3/4*25 عدد 1 607,800 اضافه به لیست
7 451312 بوشن توپیچ پرسی 1*25 عدد 1 843,800 اضافه به لیست
8 451314 بوشن توپیچ پرسی 1*32 عدد 1 952,000 اضافه به لیست
9 451316 بوشن توپیچ پرسی 11/4*32 عدد 1 1,338,000 اضافه به لیست
10 451318 بوشن توپیچ پرسی 11/4*40 عدد 1 3,318,000 اضافه به لیست
11 451320 بوشن توپیچ پرسی 11/2*40 عدد 1 3,622,000 اضافه به لیست
12 451102 بوشن تبدیل پرسی 16*20 عدد 1 340,700 اضافه به لیست
13 451104 بوشن تبدیل پرسی 16*25 عدد 1 483,000 اضافه به لیست
14 451106 بوشن تبدیل پرسی 20*25 عدد 1 545,800 اضافه به لیست
15 451107 بوشن تبدیل پرسی 16*32 عدد 1 555,300 اضافه به لیست
16 451108 بوشن تبدیل پرسی 20*32 عدد 1 560,500 اضافه به لیست
17 451110 بوشن تبدیل پرسی 25*32 عدد 1 685,100 اضافه به لیست
18 451112 بوشن تبدیل پرسی 25*40 عدد 1 2,798,000 اضافه به لیست
19 451114 بوشن تبدیل پرسی 32*40 عدد 1 3,028,000 اضافه به لیست
20 451116 بوشن تبدیل پرسی 32*50 عدد 1 3,269,000 اضافه به لیست
21 451118 بوشن تبدیل پرسی 40*50 عدد 1 3,617,000 اضافه به لیست
22 451120 بوشن تبدیل پرسی 40*63 عدد 1 7,045,000 اضافه به لیست
23 451122 بوشن تبدیل پرسی 50*63 عدد 1 7,469,000 اضافه به لیست
24 452002 زانو پرسی 16 عدد 1 428,000 اضافه به لیست
پیش فاکتور
ردیف کد نام کالا برند تعداد واحد فی جمع درصد تخفیف جمع خالص (ریال) حذف
{{$index + 1}} {{cartItem.options.code}} {{cartItem.name}} {{cartItem.options.brand}}
{{cartItem.options.pack*cartItem.options.qty_second}} {{cartItem.options.unit_first}}
{{cartItem.options.unit}}
{{cartItem.options.price_orginal | number}} ریال {{cartItem.options.price_orginal_p | number}} ریال {{cartItem.options.offProduct | number}} % {{cartItem.options.price_p | number}}
جمع کل {{totalPriceOrginal | number}} ریال
تخفیف کل {{totalOff | number}} ریال
اضافات 0 ریال
مبلغ قابل پرداخت (جمع خالص) {{totalPriceWithOff | number}} ریال