جمعه - ۰۲ آبان ۱۳۹۹ | Friday - 23 October 2020لیست محصولات
ردیف کد کالا شرح کالا واحد تعداد در بسته قیمت واحد (ریال)
1 452004 زانو پرسی 20 عدد 1 541,600 اضافه به لیست
2 452006 زانو پرسی 25 عدد 1 797,600 اضافه به لیست
3 452008 زانو پرسی 32 عدد 1 1,036,000 اضافه به لیست
4 452010 زانو پرسی 40 عدد 1 4,538,000 اضافه به لیست
5 452012 زانو پرسی 50 عدد 1 6,712,000 اضافه به لیست
6 452014 زانو پرسی 63 عدد 1 12,861,000 اضافه به لیست
7 452102 زانو 45 درجه پرسی 40 عدد 1 4,534,000 اضافه به لیست
8 452202 زانو 90 روپیچ پرسی 1/2*16 عدد 1 385,300 اضافه به لیست
9 452203 زانو 90 روپیچ پرسی 1/2*20 عدد 1 506,800 اضافه به لیست
10 452204 زانو 90 روپیچ پرسی 3/4*20 عدد 1 565,900 اضافه به لیست
11 452206 زانو 90 روپیچ پرسی 3/4*25 عدد 1 728,700 اضافه به لیست
12 452207 زانو 90 روپیچ پرسی 1*25 عدد 1 1,004,100 اضافه به لیست
13 452208 زانو 90 روپیچ پرسی 1*32 عدد 1 1,065,700 اضافه به لیست
14 452212 زانو 90 روپیچ پرسی 11/4*40 عدد 1 3,961,000 اضافه به لیست
15 452214 زانو 90 روپیچ پرسی 11/2*40 عدد 1 4,264,000 اضافه به لیست
16 452302 زانو چپقی پرسی 1/2*16 عدد 1 463,700 اضافه به لیست
17 452304 زانو چپقی پرسی 1/2*20 عدد 1 533,600 اضافه به لیست
18 452306 زانو چپقی پرسی 3/4*20 عدد 1 637,500 اضافه به لیست
19 452308 زانو چپقی پرسی 3/4*25 عدد 1 614,900 اضافه به لیست
20 452309 زانو چپقی پرسی 1*25 عدد 1 863,800 اضافه به لیست
21 452310 زانو چپقی پرسی 1*32 عدد 1 1,122,500 اضافه به لیست
22 452312 زانو چپقی پرسی 11/4*40 عدد 1 3,570,000 اضافه به لیست
23 452314 زانو چپقی پرسی 11/2*40 عدد 1 4,426,000 اضافه به لیست
24 452402 زانو دیواری پرسی 1/2*16 عدد 1 355,500 اضافه به لیست
پیش فاکتور
ردیف کد نام کالا برند تعداد واحد فی جمع درصد تخفیف جمع خالص (ریال) حذف
{{$index + 1}} {{cartItem.options.code}} {{cartItem.name}} {{cartItem.options.brand}}
{{cartItem.options.pack*cartItem.options.qty_second}} {{cartItem.options.unit_first}}
{{cartItem.options.unit}}
{{cartItem.options.price_orginal | number}} ریال {{cartItem.options.price_orginal_p | number}} ریال {{cartItem.options.offProduct | number}} % {{cartItem.options.price_p | number}}
جمع کل {{totalPriceOrginal | number}} ریال
تخفیف کل {{totalOff | number}} ریال
اضافات 0 ریال
مبلغ قابل پرداخت (جمع خالص) {{totalPriceWithOff | number}} ریال