سه شنبه - ۱۲ مرداد ۱۴۰۰ | Tuesday - 03 August 2021لیست محصولات
کد کالا شرح کالا قیمت واحد (ریال)
453404 سه راهی 180 دیواری پرسی 20*1/2*20 1,464,000 اضافه به لیست
453902 سه راه 180 صفدار روپیچ پرسی 16*3/4*16 1,182,000 اضافه به لیست
453904 سه راه 180 صفدار روپیچ پرسی 20*3/4*20 1,426,000 اضافه به لیست
453702 سه راه 180 صفدار توپیچ پرسی 16*1/2*16 1,122,500 اضافه به لیست
453704 سه راه 180 صفدار توپیچ پرسی 20*1/2*20 1,322,300 اضافه به لیست
453602 سه راه 90 دیواری پرسی 16*1/2*16 753,600 اضافه به لیست
453605 سه راه 90 دیواری پرسی 20*1/2*16 1,018,500 اضافه به لیست
453604 سه راه 90 دیواری پرسی 20*1/2*20 1,072,400 اضافه به لیست
453606 سه راه 90 دیواری پرسی 16*1/2*20 1,008,800 اضافه به لیست
453502 سه راهی 90 صفحدار روپیچ پرسی 16*3/4*16 1,156,400 اضافه به لیست
453504 سه راهی 90 صفحدارروپیچ پرسی 20*3/4*20 1,429,400 اضافه به لیست
453802 سه راه 90 صفحدار توپیچ پرسی 16*1/2*16 1,122,500 اضافه به لیست
453804 سه راه 90 صفحدار توپیچ پرسی 20*1/2*20 1,322,400 اضافه به لیست
454002 مهره ماسوره توپیچ پرسی 1/2*16 653,200 اضافه به لیست
454004 مهره ماسوره توپیچ پرسی 1/2*20 980,800 اضافه به لیست
454005 مهره ماسوره توپیچ پرسی 3/4*20 1,088,100 اضافه به لیست
454006 مهره ماسوره توپیچ پرسی 3/4*25 1,234,600 اضافه به لیست
454007 مهره ماسوره توپیچ پرسی 1*25 1,735,500 اضافه به لیست
454008 مهره ماسوره توپیچ پرسی 1*32 2,077,000 اضافه به لیست
454302 مهره ماسوره روپیچ پرسی 1/2*16 664,300 اضافه به لیست
454303 مهره ماسوره روپیچ پرسی 3/4*16 777,000 اضافه به لیست
454305 مهره ماسوره روپیچ پرسی 3/4*20 1,045,000 اضافه به لیست
454307 مهره ماسوره روپیچ پرسی 3/4*25 1,727,500 اضافه به لیست
454306 مهره ماسوره روپیچ پرسی 1*25 1,739,600 اضافه به لیست
پیش فاکتور
نام کالا تعداد فی جمع حذف
{{cartItem.name}}
{{cartItem.options.pack*cartItem.options.qty_second}} {{cartItem.options.unit_first}}
{{cartItem.options.price_orginal | number}} ریال {{cartItem.options.price_orginal_p | number}} ریال
جمع کل {{totalPriceOrginal | number}} ریال
تخفیف کل {{totalOff | number}} ریال
اضافات 0 ریال
مبلغ قابل پرداخت (جمع خالص) {{totalPriceWithOff | number}} ریال