شنبه - ۱۰ آبان ۱۳۹۹ | Saturday - 31 October 2020لیست محصولات
ردیف کد کالا شرح کالا واحد تعداد در بسته قیمت واحد (ریال)
1 453404 سه راهی 180 دیواری پرسی 20*1/2*20 عدد 1 999,700 اضافه به لیست
2 453902 سه راه 180 صفدار روپیچ پرسی 16*3/4*16 عدد 1 806,800 اضافه به لیست
3 453904 سه راه 180 صفدار روپیچ پرسی 20*3/4*20 عدد 1 973,700 اضافه به لیست
4 453702 سه راه 180 صفدار توپیچ پرسی 16*1/2*16 عدد 1 768,000 اضافه به لیست
5 453704 سه راه 180 صفدار توپیچ پرسی 20*1/2*20 عدد 1 978,400 اضافه به لیست
6 453602 سه راه 90 دیواری پرسی 16*1/2*16 عدد 1 505,700 اضافه به لیست
7 453605 سه راه 90 دیواری پرسی 20*1/2*16 عدد 1 672,400 اضافه به لیست
8 453604 سه راه 90 دیواری پرسی 20*1/2*20 عدد 1 719,700 اضافه به لیست
9 453606 سه راه 90 دیواری پرسی 16*1/2*20 عدد 1 671,300 اضافه به لیست
10 453502 سه راهی 90 صفحدار روپیچ پرسی 16*3/4*16 عدد 1 789,500 اضافه به لیست
11 453504 سه راهی 90 صفحدارروپیچ پرسی 20*3/4*20 عدد 1 976,300 اضافه به لیست
12 453802 سه راه 90 صفحدار توپیچ پرسی 16*1/2*16 عدد 1 766,000 اضافه به لیست
13 453804 سه راه 90 صفحدار توپیچ پرسی 20*1/2*20 عدد 1 882,300 اضافه به لیست
14 454002 مهره ماسوره توپیچ پرسی 1/2*16 عدد 1 446,000 اضافه به لیست
15 454004 مهره ماسوره توپیچ پرسی 1/2*20 عدد 1 670,000 اضافه به لیست
16 454005 مهره ماسوره توپیچ پرسی 3/4*20 عدد 1 743,000 اضافه به لیست
17 454006 مهره ماسوره توپیچ پرسی 3/4*25 عدد 1 1,034,600 اضافه به لیست
18 454007 مهره ماسوره توپیچ پرسی 1*25 عدد 1 1,185,000 اضافه به لیست
19 454008 مهره ماسوره توپیچ پرسی 1*32 عدد 1 1,418,300 اضافه به لیست
20 454302 مهره ماسوره روپیچ پرسی 1/2*16 عدد 1 453,700 اضافه به لیست
21 454303 مهره ماسوره روپیچ پرسی 3/4*16 عدد 1 530,900 اضافه به لیست
22 454305 مهره ماسوره روپیچ پرسی 3/4*20 عدد 1 713,500 اضافه به لیست
23 454307 مهره ماسوره روپیچ پرسی 3/4*25 عدد 1 1,179,600 اضافه به لیست
24 454306 مهره ماسوره روپیچ پرسی 1*25 عدد 1 1,187,600 اضافه به لیست
پیش فاکتور
ردیف کد نام کالا برند تعداد واحد فی جمع درصد تخفیف جمع خالص (ریال) حذف
{{$index + 1}} {{cartItem.options.code}} {{cartItem.name}} {{cartItem.options.brand}}
{{cartItem.options.pack*cartItem.options.qty_second}} {{cartItem.options.unit_first}}
{{cartItem.options.unit}}
{{cartItem.options.price_orginal | number}} ریال {{cartItem.options.price_orginal_p | number}} ریال {{cartItem.options.offProduct | number}} % {{cartItem.options.price_p | number}}
جمع کل {{totalPriceOrginal | number}} ریال
تخفیف کل {{totalOff | number}} ریال
اضافات 0 ریال
مبلغ قابل پرداخت (جمع خالص) {{totalPriceWithOff | number}} ریال