شنبه - ۲۷ دی ۱۳۹۹ | Saturday - 16 January 2021لیست محصولات
کد کالا شرح کالا قیمت واحد (ریال)
453404 سه راهی 180 دیواری پرسی 20*1/2*20 969,700 اضافه به لیست
453902 سه راه 180 صفدار روپیچ پرسی 16*3/4*16 782,600 اضافه به لیست
453904 سه راه 180 صفدار روپیچ پرسی 20*3/4*20 944,500 اضافه به لیست
453702 سه راه 180 صفدار توپیچ پرسی 16*1/2*16 743,500 اضافه به لیست
453704 سه راه 180 صفدار توپیچ پرسی 20*1/2*20 875,900 اضافه به لیست
453602 سه راه 90 دیواری پرسی 16*1/2*16 468,000 اضافه به لیست
453605 سه راه 90 دیواری پرسی 20*1/2*16 662,000 اضافه به لیست
453604 سه راه 90 دیواری پرسی 20*1/2*20 666,000 اضافه به لیست
453606 سه راه 90 دیواری پرسی 16*1/2*20 660,000 اضافه به لیست
453502 سه راهی 90 صفحدار روپیچ پرسی 16*3/4*16 765,800 اضافه به لیست
453504 سه راهی 90 صفحدارروپیچ پرسی 20*3/4*20 947,000 اضافه به لیست
453802 سه راه 90 صفحدار توپیچ پرسی 16*1/2*16 743,500 اضافه به لیست
453804 سه راه 90 صفحدار توپیچ پرسی 20*1/2*20 875,900 اضافه به لیست
454002 مهره ماسوره توپیچ پرسی 1/2*16 432,600 اضافه به لیست
454004 مهره ماسوره توپیچ پرسی 1/2*20 649,600 اضافه به لیست
454005 مهره ماسوره توپیچ پرسی 3/4*20 720,700 اضافه به لیست
454006 مهره ماسوره توپیچ پرسی 3/4*25 1,004,000 اضافه به لیست
454007 مهره ماسوره توپیچ پرسی 1*25 1,149,500 اضافه به لیست
454008 مهره ماسوره توپیچ پرسی 1*32 1,375,800 اضافه به لیست
454302 مهره ماسوره روپیچ پرسی 1/2*16 440,000 اضافه به لیست
454303 مهره ماسوره روپیچ پرسی 3/4*16 515,000 اضافه به لیست
454305 مهره ماسوره روپیچ پرسی 3/4*20 692,100 اضافه به لیست
454307 مهره ماسوره روپیچ پرسی 3/4*25 1,144,200 اضافه به لیست
454306 مهره ماسوره روپیچ پرسی 1*25 1,152,000 اضافه به لیست
پیش فاکتور
نام کالا تعداد فی جمع حذف
{{cartItem.name}}
{{cartItem.options.pack*cartItem.options.qty_second}} {{cartItem.options.unit_first}}
{{cartItem.options.price_orginal | number}} ریال {{cartItem.options.price_orginal_p | number}} ریال
جمع کل {{totalPriceOrginal | number}} ریال
تخفیف کل {{totalOff | number}} ریال
اضافات 0 ریال
مبلغ قابل پرداخت (جمع خالص) {{totalPriceWithOff | number}} ریال