شنبه - ۲۷ دی ۱۳۹۹ | Saturday - 16 January 2021لیست محصولات
کد کالا شرح کالا قیمت واحد (ریال)
471302 بوشن توپیچ کوپلی 1/2*16 292,800 اضافه به لیست
471303 بوشن توپیچ کوپلی 3/4*16 450,000 اضافه به لیست
471304 بوشن توپیچ کوپلی 1/2*20 353,500 اضافه به لیست
471306 بوشن توپیچ کوپلی 3/4*20 455,800 اضافه به لیست
471309 بوشن توپیچ کوپلی 1/2*25 686,300 اضافه به لیست
471310 بوشن توپیچ کوپلی 3/4*25 515,900 اضافه به لیست
471312 بوشن توپیچ کوپلی 1*25 876,500 اضافه به لیست
471314 بوشن توپیچ کوپلی 1*32 962,400 اضافه به لیست
481318 بوشن توپیچ کلمپی 11/4*40 3,218,000 اضافه به لیست
481320 بوشن توپیچ کلمپی 11/2*40 3,514,000 اضافه به لیست
471102 بوشن تبدیل کوپلی 16*20 511,400 اضافه به لیست
471104 بوشن تبدیل کوپلی 16*25 608,800 اضافه به لیست
471106 بوشن تبدیل کوپلی 20*25 673,300 اضافه به لیست
471107 بوشن تبدیل کوپلی 16*32 1,052,000 اضافه به لیست
471108 بوشن تبدیل کوپلی 20*32 1,100,500 اضافه به لیست
471110 بوشن تبدیل کوپلی 25*32 1,140,700 اضافه به لیست
481112 بوشن تبدیل کلمپی به پرسی 25*40 2,714,000 اضافه به لیست
481114 بوشن تبدیل کلمپی به پرسی 32*40 2,938,000 اضافه به لیست
481116 بوشن تبدیل کلمپی به پرسی 32*50 3,171,000 اضافه به لیست
481118 بوشن تبدیل کلمپی به پرسی 40*50 3,510,000 اضافه به لیست
481120 بوشن تبدیل کلمپی به پرسی 40*63 6,835,000 اضافه به لیست
481122 بوشن تبدیل کلمپی به پرسی 50*63 7,247,000 اضافه به لیست
472002 زانو 90 کوپلی 16 550,400 اضافه به لیست
472004 زانو 90 کوپلی 20 622,100 اضافه به لیست
پیش فاکتور
نام کالا تعداد فی جمع حذف
{{cartItem.name}}
{{cartItem.options.pack*cartItem.options.qty_second}} {{cartItem.options.unit_first}}
{{cartItem.options.price_orginal | number}} ریال {{cartItem.options.price_orginal_p | number}} ریال
جمع کل {{totalPriceOrginal | number}} ریال
تخفیف کل {{totalOff | number}} ریال
اضافات 0 ریال
مبلغ قابل پرداخت (جمع خالص) {{totalPriceWithOff | number}} ریال