دوشنبه - ۲۳ فروردین ۱۴۰۰ | Monday - 12 April 2021لیست محصولات
کد کالا شرح کالا قیمت واحد (ریال)
471302 بوشن توپیچ کوپلی 1/2*16 336,300 اضافه به لیست
471303 بوشن توپیچ کوپلی 3/4*16 516,800 اضافه به لیست
471304 بوشن توپیچ کوپلی 1/2*20 406,000 اضافه به لیست
471306 بوشن توپیچ کوپلی 3/4*20 523,400 اضافه به لیست
471309 بوشن توپیچ کوپلی 1/2*25 788,200 اضافه به لیست
471310 بوشن توپیچ کوپلی 3/4*25 592,400 اضافه به لیست
471312 بوشن توپیچ کوپلی 1*25 1,006,500 اضافه به لیست
471314 بوشن توپیچ کوپلی 1*32 1,105,200 اضافه به لیست
481318 بوشن توپیچ کلمپی 11/4*40 3,696,000 اضافه به لیست
481320 بوشن توپیچ کلمپی 11/2*40 4,038,000 اضافه به لیست
471102 بوشن تبدیل کوپلی 16*20 587,200 اضافه به لیست
471104 بوشن تبدیل کوپلی 16*25 699,100 اضافه به لیست
471106 بوشن تبدیل کوپلی 20*25 773,100 اضافه به لیست
471107 بوشن تبدیل کوپلی 16*32 1,208,000 اضافه به لیست
471108 بوشن تبدیل کوپلی 20*32 1,263,800 اضافه به لیست
471110 بوشن تبدیل کوپلی 25*32 1,309,900 اضافه به لیست
481112 بوشن تبدیل کلمپی به پرسی 25*40 3,117,000 اضافه به لیست
481114 بوشن تبدیل کلمپی به پرسی 32*40 3,381,000 اضافه به لیست
481116 بوشن تبدیل کلمپی به پرسی 32*50 3,641,000 اضافه به لیست
481118 بوشن تبدیل کلمپی به پرسی 40*50 4,032,000 اضافه به لیست
481120 بوشن تبدیل کلمپی به پرسی 40*63 7,848,000 اضافه به لیست
481122 بوشن تبدیل کلمپی به پرسی 50*63 8,322,000 اضافه به لیست
472002 زانو 90 کوپلی 16 632,000 اضافه به لیست
472004 زانو 90 کوپلی 20 714,400 اضافه به لیست
پیش فاکتور
نام کالا تعداد فی جمع حذف
{{cartItem.name}}
{{cartItem.options.pack*cartItem.options.qty_second}} {{cartItem.options.unit_first}}
{{cartItem.options.price_orginal | number}} ریال {{cartItem.options.price_orginal_p | number}} ریال
جمع کل {{totalPriceOrginal | number}} ریال
تخفیف کل {{totalOff | number}} ریال
اضافات 0 ریال
مبلغ قابل پرداخت (جمع خالص) {{totalPriceWithOff | number}} ریال