سه شنبه - ۱۲ مرداد ۱۴۰۰ | Tuesday - 03 August 2021لیست محصولات
کد کالا شرح کالا قیمت واحد (ریال)
471302 بوشن توپیچ کوپلی 1/2*16 476,000 اضافه به لیست
471303 بوشن توپیچ کوپلی 3/4*16 679,400 اضافه به لیست
471304 بوشن توپیچ کوپلی 1/2*20 574,700 اضافه به لیست
471306 بوشن توپیچ کوپلی 3/4*20 688,200 اضافه به لیست
471309 بوشن توپیچ کوپلی 1/2*25 1,036,300 اضافه به لیست
471310 بوشن توپیچ کوپلی 3/4*25 793,700 اضافه به لیست
471312 بوشن توپیچ کوپلی 1*25 1,323,400 اضافه به لیست
471314 بوشن توپیچ کوپلی 1*32 1,453,100 اضافه به لیست
481318 بوشن توپیچ کلمپی 11/4*40 5,047,000 اضافه به لیست
481320 بوشن توپیچ کلمپی 11/2*40 5,513,000 اضافه به لیست
471102 بوشن تبدیل کوپلی 16*20 772,000 اضافه به لیست
471104 بوشن تبدیل کوپلی 16*25 919,200 اضافه به لیست
471106 بوشن تبدیل کوپلی 20*25 1,016,500 اضافه به لیست
471107 بوشن تبدیل کوپلی 16*32 1,588,300 اضافه به لیست
471108 بوشن تبدیل کوپلی 20*32 1,661,700 اضافه به لیست
471110 بوشن تبدیل کوپلی 25*32 1,722,000 اضافه به لیست
481112 بوشن تبدیل کلمپی به پرسی 25*40 4,217,000 اضافه به لیست
481114 بوشن تبدیل کلمپی به پرسی 32*40 4,574,000 اضافه به لیست
481116 بوشن تبدیل کلمپی به پرسی 32*50 4,925,000 اضافه به لیست
481118 بوشن تبدیل کلمپی به پرسی 40*50 5,450,000 اضافه به لیست
481120 بوشن تبدیل کلمپی به پرسی 40*63 10,610,000 اضافه به لیست
481122 بوشن تبدیل کلمپی به پرسی 50*63 11,250,000 اضافه به لیست
472002 زانو 90 کوپلی 16 831,000 اضافه به لیست
472004 زانو 90 کوپلی 20 939,300 اضافه به لیست
پیش فاکتور
نام کالا تعداد فی جمع حذف
{{cartItem.name}}
{{cartItem.options.pack*cartItem.options.qty_second}} {{cartItem.options.unit_first}}
{{cartItem.options.price_orginal | number}} ریال {{cartItem.options.price_orginal_p | number}} ریال
جمع کل {{totalPriceOrginal | number}} ریال
تخفیف کل {{totalOff | number}} ریال
اضافات 0 ریال
مبلغ قابل پرداخت (جمع خالص) {{totalPriceWithOff | number}} ریال