شنبه - ۱۰ آبان ۱۳۹۹ | Saturday - 31 October 2020لیست محصولات
ردیف کد کالا شرح کالا واحد تعداد در بسته قیمت واحد (ریال)
1 471302 بوشن توپیچ کوپلی 1/2*16 عدد 1 316,400 اضافه به لیست
2 471303 بوشن توپیچ کوپلی 3/4*16 عدد 1 464,000 اضافه به لیست
3 471304 بوشن توپیچ کوپلی 1/2*20 عدد 1 382,000 اضافه به لیست
4 471306 بوشن توپیچ کوپلی 3/4*20 عدد 1 470,000 اضافه به لیست
5 471309 بوشن توپیچ کوپلی 1/2*25 عدد 1 707,500 اضافه به لیست
6 471310 بوشن توپیچ کوپلی 3/4*25 عدد 1 531,800 اضافه به لیست
7 471312 بوشن توپیچ کوپلی 1*25 عدد 1 903,600 اضافه به لیست
8 471314 بوشن توپیچ کوپلی 1*32 عدد 1 992,200 اضافه به لیست
9 481318 بوشن توپیچ کلمپی 11/4*40 عدد 1 3,318,000 اضافه به لیست
10 481320 بوشن توپیچ کلمپی 11/2*40 عدد 1 3,622,000 اضافه به لیست
11 471102 بوشن تبدیل کوپلی 16*20 عدد 1 527,100 اضافه به لیست
12 471104 بوشن تبدیل کوپلی 16*25 عدد 1 627,600 اضافه به لیست
13 471106 بوشن تبدیل کوپلی 20*25 عدد 1 694,000 اضافه به لیست
14 471107 بوشن تبدیل کوپلی 16*32 عدد 1 1,084,500 اضافه به لیست
15 471108 بوشن تبدیل کوپلی 20*32 عدد 1 1,134,500 اضافه به لیست
16 471110 بوشن تبدیل کوپلی 25*32 عدد 1 1,176,000 اضافه به لیست
17 481112 بوشن تبدیل کلمپی به پرسی 25*40 عدد 1 2,798,000 اضافه به لیست
18 481114 بوشن تبدیل کلمپی به پرسی 32*40 عدد 1 3,028,000 اضافه به لیست
19 481116 بوشن تبدیل کلمپی به پرسی 32*50 عدد 1 3,269,000 اضافه به لیست
20 481118 بوشن تبدیل کلمپی به پرسی 40*50 عدد 1 3,617,000 اضافه به لیست
21 481120 بوشن تبدیل کلمپی به پرسی 40*63 عدد 1 7,045,000 اضافه به لیست
22 481122 بوشن تبدیل کلمپی به پرسی 50*63 عدد 1 7,469,000 اضافه به لیست
23 472002 زانو 90 کوپلی 16 عدد 1 567,400 اضافه به لیست
24 472004 زانو 90 کوپلی 20 عدد 1 641,400 اضافه به لیست
پیش فاکتور
ردیف کد نام کالا برند تعداد واحد فی جمع درصد تخفیف جمع خالص (ریال) حذف
{{$index + 1}} {{cartItem.options.code}} {{cartItem.name}} {{cartItem.options.brand}}
{{cartItem.options.pack*cartItem.options.qty_second}} {{cartItem.options.unit_first}}
{{cartItem.options.unit}}
{{cartItem.options.price_orginal | number}} ریال {{cartItem.options.price_orginal_p | number}} ریال {{cartItem.options.offProduct | number}} % {{cartItem.options.price_p | number}}
جمع کل {{totalPriceOrginal | number}} ریال
تخفیف کل {{totalOff | number}} ریال
اضافات 0 ریال
مبلغ قابل پرداخت (جمع خالص) {{totalPriceWithOff | number}} ریال