سه شنبه - ۱۲ مرداد ۱۴۰۰ | Tuesday - 03 August 2021لیست محصولات
کد کالا شرح کالا قیمت واحد (ریال)
486114 رابط پرسی مدولار 63 6,100,000 اضافه به لیست
486410 رابط کلمپی مدولار 40 3,058,000 اضافه به لیست
486412 رابط کلمپی مدولار 50 3,529,000 اضافه به لیست
486414 رابط کلمپی مدولار 63 6,100,000 اضافه به لیست
486210 رابط روپیچ مدولار 11/2 2,962,000 اضافه به لیست
486212 رابط روپیچ مدولار "2 3,980,000 اضافه به لیست
486214 رابط روپیچ مدولار 21/2 4,260,000 اضافه به لیست
486306 رابط تو پیچ مدولار "1 2,834,000 اضافه به لیست
486308 رابط تو پیچ مدولار 11/4 2,166,000 اضافه به لیست
486310 رابط تو پیچ مدولار 11/2 2,372,000 اضافه به لیست
486312 رابط تو پیچ مدولار "2 2,806,000 اضافه به لیست
486314 رابط تو پیچ مدولار 21/2 4,287,000 اضافه به لیست
464306 مهره ماسوره رزوه‌ای (روپیچ*توپیچ) 3/4*3/4 464,300 اضافه به لیست
464310 مهره ماسوره رزوه‌ای (روپیچ*توپیچ) 3/4*"1 601,500 اضافه به لیست
464312 مهره ماسوره رزوه‌ای (روپیچ*توپیچ) "1*"1 826,000 اضافه به لیست
464314 مهره ماسوره رزوه‌ای (روپیچ*توپیچ) "1*11/4 1,023,700 اضافه به لیست
464316 مهره ماسوره رزوه‌ای (روپیچ*توپیچ) 11/4*11/4 1,060,600 اضافه به لیست
464318 مهره ماسوره رزوه‌ای (روپیچ*توپیچ) 11/4*11/2 1,706,100 اضافه به لیست
444302 پایه کلکتور 11/4-"1 263,000 اضافه به لیست
444305 پایه کلکتور"2-11/2 263,000 اضافه به لیست
473702 سه راه 180 صفحدار توپیچ کوپلی 16*1/2*16 1,108,000 اضافه به لیست
473704 سه راه 180 صفحدار توپیچ کوپلی 20*1/2*20 1,361,400 اضافه به لیست
439806 سه راهی کلکتور "1 1,545,000 اضافه به لیست
439808 سه راهی کلکتور 11/4 2,530,000 اضافه به لیست
پیش فاکتور
نام کالا تعداد فی جمع حذف
{{cartItem.name}}
{{cartItem.options.pack*cartItem.options.qty_second}} {{cartItem.options.unit_first}}
{{cartItem.options.price_orginal | number}} ریال {{cartItem.options.price_orginal_p | number}} ریال
جمع کل {{totalPriceOrginal | number}} ریال
تخفیف کل {{totalOff | number}} ریال
اضافات 0 ریال
مبلغ قابل پرداخت (جمع خالص) {{totalPriceWithOff | number}} ریال