شنبه - ۱۰ آبان ۱۳۹۹ | Saturday - 31 October 2020لیست محصولات
ردیف کد کالا شرح کالا واحد تعداد در بسته قیمت واحد (ریال)
1 486114 رابط پرسی مدولار 63 عدد 1 4,062,000 اضافه به لیست
2 486410 رابط کلمپی مدولار 40 عدد 1 2,036,000 اضافه به لیست
3 486412 رابط کلمپی مدولار 50 عدد 1 2,350,000 اضافه به لیست
4 486414 رابط کلمپی مدولار 63 عدد 1 4,062,000 اضافه به لیست
5 486210 رابط روپیچ مدولار 11/2 عدد 1 1,972,000 اضافه به لیست
6 486212 رابط روپیچ مدولار "2 عدد 1 2,650,000 اضافه به لیست
7 486214 رابط روپیچ مدولار 21/2 عدد 1 2,842,000 اضافه به لیست
8 486306 رابط تو پیچ مدولار "1 عدد 1 1,883,000 اضافه به لیست
9 486308 رابط تو پیچ مدولار 11/4 عدد 1 1,442,000 اضافه به لیست
10 486310 رابط تو پیچ مدولار 11/2 عدد 1 1,580,000 اضافه به لیست
11 486312 رابط تو پیچ مدولار "2 عدد 1 1,869,000 اضافه به لیست
12 486314 رابط تو پیچ مدولار 21/2 عدد 1 2,854,000 اضافه به لیست
13 464306 مهره ماسوره رزوه‌ای (روپیچ*توپیچ) 3/4*3/4 عدد 1 317,100 اضافه به لیست
14 464310 مهره ماسوره رزوه‌ای (روپیچ*توپیچ) 3/4*"1 عدد 1 410,700 اضافه به لیست
15 464312 مهره ماسوره رزوه‌ای (روپیچ*توپیچ) "1*"1 عدد 1 564,100 اضافه به لیست
16 464314 مهره ماسوره رزوه‌ای (روپیچ*توپیچ) "1*11/4 عدد 1 699,000 اضافه به لیست
17 464316 مهره ماسوره رزوه‌ای (روپیچ*توپیچ) 11/4*11/4 عدد 1 724,000 اضافه به لیست
18 464318 مهره ماسوره رزوه‌ای (روپیچ*توپیچ) 11/4*11/2 عدد 1 1,164,500 اضافه به لیست
19 444302 پایه کلکتور 11/4-"1 عدد 1 289,000 اضافه به لیست
20 444305 پایه کلکتور"2-11/2 عدد 1 289,000 اضافه به لیست
21 473702 سه راه 180 صفحدار توپیچ کوپلی 16*1/2*16 عدد 1 756,600 اضافه به لیست
22 473704 سه راه 180 صفحدار توپیچ کوپلی 20*1/2*20 عدد 1 929,600 اضافه به لیست
23 439806 سه راهی کلکتور "1 عدد 1 1,195,000 اضافه به لیست
24 439808 سه راهی کلکتور 11/4 عدد 1 1,960,000 اضافه به لیست
پیش فاکتور
ردیف کد نام کالا برند تعداد واحد فی جمع درصد تخفیف جمع خالص (ریال) حذف
{{$index + 1}} {{cartItem.options.code}} {{cartItem.name}} {{cartItem.options.brand}}
{{cartItem.options.pack*cartItem.options.qty_second}} {{cartItem.options.unit_first}}
{{cartItem.options.unit}}
{{cartItem.options.price_orginal | number}} ریال {{cartItem.options.price_orginal_p | number}} ریال {{cartItem.options.offProduct | number}} % {{cartItem.options.price_p | number}}
جمع کل {{totalPriceOrginal | number}} ریال
تخفیف کل {{totalOff | number}} ریال
اضافات 0 ریال
مبلغ قابل پرداخت (جمع خالص) {{totalPriceWithOff | number}} ریال