شنبه - ۱۰ آبان ۱۳۹۹ | Saturday - 31 October 2020لیست محصولات
ردیف کد کالا شرح کالا واحد تعداد در بسته قیمت واحد (ریال)
1 452404 زانو دیواری پرسی 1/2*20 عدد 1 486,400 اضافه به لیست
2 452406 زانو دیواری پرسی 25*3/4 عدد 1 1,020,000 اضافه به لیست
3 452408 زانو دیواری پرسی 1*32 عدد 1 1,146,100 اضافه به لیست
4 452702 زانو صفحدار روپیچ پرسی 3/4*16 عدد 1 621,100 اضافه به لیست
5 452704 زانو صفحدار روپیچ پرسی 3/4*20 عدد 1 755,300 اضافه به لیست
6 452602 زانو صفحدارتوپیچ پرسی 1/2*16 عدد 1 601,300 اضافه به لیست
7 452604 زانو صفحدارتوپیچ پرسی 1/2*20 عدد 1 691,500 اضافه به لیست
8 453002 سه راه پرسی 16*16*16 عدد 1 491,200 اضافه به لیست
9 453004 سه راه پرسی 20*20*20 عدد 1 672,600 اضافه به لیست
10 453006 سه راه پرسی 25*25*25 عدد 1 1,209,400 اضافه به لیست
11 453008 سه راه پرسی 32*32*32 عدد 1 1,545,500 اضافه به لیست
12 453010 سه راه پرسی 40*40*40 عدد 1 6,153,000 اضافه به لیست
13 453102 سه راه تبدیل پرسی 16*20*16 عدد 1 686,500 اضافه به لیست
14 453103 سه راه تبدیل پرسی 16*25*16 عدد 1 1,053,600 اضافه به لیست
15 453104 سه راه تبدیل پرسی 16*16*20 عدد 1 545,700 اضافه به لیست
16 453106 سه راه تبدیل پرسی 20*16*20 عدد 1 583,400 اضافه به لیست
17 453107 سه راه تبدیل پرسی 20*25*16 عدد 1 1,052,500 اضافه به لیست
18 453108 سه راه تبدیل پرسی 16*20*20 عدد 1 782,600 اضافه به لیست
19 453109 سه راه تبدیل پرسی 20*25*20 عدد 1 1,100,400 اضافه به لیست
20 453110 سه راه تبدیل پرسی 16*16*25 عدد 1 823,100 اضافه به لیست
21 453112 سه راه تبدیل پرسی 20*16*25 عدد 1 832,700 اضافه به لیست
22 453114 سه راه تبدیل پرسی 25*16*25 عدد 1 836,700 اضافه به لیست
23 453115 سه راه تبدیل پرسی 16*20*25 عدد 1 895,900 اضافه به لیست
24 453116 سه راه تبدیل پرسی 20*20*25 عدد 1 935,700 اضافه به لیست
پیش فاکتور
ردیف کد نام کالا برند تعداد واحد فی جمع درصد تخفیف جمع خالص (ریال) حذف
{{$index + 1}} {{cartItem.options.code}} {{cartItem.name}} {{cartItem.options.brand}}
{{cartItem.options.pack*cartItem.options.qty_second}} {{cartItem.options.unit_first}}
{{cartItem.options.unit}}
{{cartItem.options.price_orginal | number}} ریال {{cartItem.options.price_orginal_p | number}} ریال {{cartItem.options.offProduct | number}} % {{cartItem.options.price_p | number}}
جمع کل {{totalPriceOrginal | number}} ریال
تخفیف کل {{totalOff | number}} ریال
اضافات 0 ریال
مبلغ قابل پرداخت (جمع خالص) {{totalPriceWithOff | number}} ریال