سه شنبه - ۱۲ مرداد ۱۴۰۰ | Tuesday - 03 August 2021لیست محصولات
کد کالا شرح کالا قیمت واحد (ریال)
452404 زانو دیواری پرسی 1/2*20 724,700 اضافه به لیست
452406 زانو دیواری پرسی 25*3/4 1,522,100 اضافه به لیست
452408 زانو دیواری پرسی 1*32 1,678,400 اضافه به لیست
452702 زانو صفحدار روپیچ پرسی 3/4*16 909,700 اضافه به لیست
452704 زانو صفحدار روپیچ پرسی 3/4*20 1,106,100 اضافه به لیست
452602 زانو صفحدارتوپیچ پرسی 1/2*16 819,000 اضافه به لیست
452604 زانو صفحدارتوپیچ پرسی 1/2*20 941,900 اضافه به لیست
453002 سه راه پرسی 16*16*16 740,000 اضافه به لیست
453004 سه راه پرسی 20*20*20 1,002,000 اضافه به لیست
453006 سه راه پرسی 25*25*25 1,771,200 اضافه به لیست
453008 سه راه پرسی 32*32*32 2,263,100 اضافه به لیست
453010 سه راه پرسی 40*40*40 9,284,000 اضافه به لیست
453102 سه راه تبدیل پرسی 16*20*16 1,005,500 اضافه به لیست
453103 سه راه تبدیل پرسی 16*25*16 1,540,000 اضافه به لیست
453104 سه راه تبدیل پرسی 16*16*20 814,600 اضافه به لیست
453106 سه راه تبدیل پرسی 20*16*20 869,400 اضافه به لیست
453107 سه راه تبدیل پرسی 20*25*16 1,543,000 اضافه به لیست
453108 سه راه تبدیل پرسی 16*20*20 1,066,000 اضافه به لیست
453109 سه راه تبدیل پرسی 20*25*20 1,613,000 اضافه به لیست
453110 سه راه تبدیل پرسی 16*16*25 1,205,000 اضافه به لیست
453112 سه راه تبدیل پرسی 20*16*25 1,197,500 اضافه به لیست
453114 سه راه تبدیل پرسی 25*16*25 1,246,600 اضافه به لیست
453115 سه راه تبدیل پرسی 16*20*25 1,311,800 اضافه به لیست
453116 سه راه تبدیل پرسی 20*20*25 1,370,200 اضافه به لیست
پیش فاکتور
نام کالا تعداد فی جمع حذف
{{cartItem.name}}
{{cartItem.options.pack*cartItem.options.qty_second}} {{cartItem.options.unit_first}}
{{cartItem.options.price_orginal | number}} ریال {{cartItem.options.price_orginal_p | number}} ریال
جمع کل {{totalPriceOrginal | number}} ریال
تخفیف کل {{totalOff | number}} ریال
اضافات 0 ریال
مبلغ قابل پرداخت (جمع خالص) {{totalPriceWithOff | number}} ریال