دوشنبه - ۲۳ فروردین ۱۴۰۰ | Monday - 12 April 2021لیست محصولات
کد کالا شرح کالا قیمت واحد (ریال)
452404 زانو دیواری پرسی 1/2*20 516,800 اضافه به لیست
452406 زانو دیواری پرسی 25*3/4 1,136,200 اضافه به لیست
452408 زانو دیواری پرسی 1*32 1,276,700 اضافه به لیست
452702 زانو صفحدار روپیچ پرسی 3/4*16 691,900 اضافه به لیست
452704 زانو صفحدار روپیچ پرسی 3/4*20 841,300 اضافه به لیست
452602 زانو صفحدارتوپیچ پرسی 1/2*16 622,900 اضافه به لیست
452604 زانو صفحدارتوپیچ پرسی 1/2*20 716,300 اضافه به لیست
453002 سه راه پرسی 16*16*16 547,000 اضافه به لیست
453004 سه راه پرسی 20*20*20 714,700 اضافه به لیست
453006 سه راه پرسی 25*25*25 1,347,200 اضافه به لیست
453008 سه راه پرسی 32*32*32 1,721,500 اضافه به لیست
453010 سه راه پرسی 40*40*40 6,864,000 اضافه به لیست
453102 سه راه تبدیل پرسی 16*20*16 764,700 اضافه به لیست
453103 سه راه تبدیل پرسی 16*25*16 1,173,800 اضافه به لیست
453104 سه راه تبدیل پرسی 16*16*20 607,900 اضافه به لیست
453106 سه راه تبدیل پرسی 20*16*20 620,100 اضافه به لیست
453107 سه راه تبدیل پرسی 20*25*16 1,172,300 اضافه به لیست
453108 سه راه تبدیل پرسی 16*20*20 810,800 اضافه به لیست
453109 سه راه تبدیل پرسی 20*25*20 1,226,800 اضافه به لیست
453110 سه راه تبدیل پرسی 16*16*25 907,200 اضافه به لیست
453112 سه راه تبدیل پرسی 20*16*25 910,900 اضافه به لیست
453114 سه راه تبدیل پرسی 25*16*25 889,200 اضافه به لیست
453115 سه راه تبدیل پرسی 16*20*25 997,800 اضافه به لیست
453116 سه راه تبدیل پرسی 20*20*25 1,042,200 اضافه به لیست
پیش فاکتور
نام کالا تعداد فی جمع حذف
{{cartItem.name}}
{{cartItem.options.pack*cartItem.options.qty_second}} {{cartItem.options.unit_first}}
{{cartItem.options.price_orginal | number}} ریال {{cartItem.options.price_orginal_p | number}} ریال
جمع کل {{totalPriceOrginal | number}} ریال
تخفیف کل {{totalOff | number}} ریال
اضافات 0 ریال
مبلغ قابل پرداخت (جمع خالص) {{totalPriceWithOff | number}} ریال