سه شنبه - ۱۲ مرداد ۱۴۰۰ | Tuesday - 03 August 2021لیست محصولات
کد کالا شرح کالا قیمت واحد (ریال)
453117 سه راه تبدیل پرسی 20*25*25 1,730,900 اضافه به لیست
453118 سه راه تبدیل پرسی 25*20*25 1,535,000 اضافه به لیست
453119 سه راه تبدیل پرسی 16*25*25 1,723,700 اضافه به لیست
453120 سه راه تبدیل پرسی 32*16*25 1,595,000 اضافه به لیست
453122 سه راه تبدیل پرسی 32*16*32 1,803,600 اضافه به لیست
453124 سه راه تبدیل پرسی 32*20*32 1,842,300 اضافه به لیست
453126 سه راه تبدیل پرسی 25*25*32 1,834,700 اضافه به لیست
453128 سه راه تبدیل پرسی 32*25*32 2,060,200 اضافه به لیست
453123 سه راه تبدیل پرسی 20*25*32 1,830,000 اضافه به لیست
453125 سه راه تبدیل پرسی 25*20*32 1,825,400 اضافه به لیست
453130 سه راه تبدیل پرسی 40*20*40 7,983,000 اضافه به لیست
453132 سه راه تبدیل پرسی 40*25*40 8,212,000 اضافه به لیست
453134 سه راه تبدیل پرسی 32*32*40 7,878,000 اضافه به لیست
453136 سه راه تبدیل پرسی 40*32*40 9,006,000 اضافه به لیست
453138 سه راه تبدیل پرسی 32*40*40 9,046,000 اضافه به لیست
453302 سه راه توپیچ پرسی 16*1/2*16 910,000 اضافه به لیست
453304 سه راه توپیچ پرسی 20*1/2*20 1,127,700 اضافه به لیست
453306 سه راه توپیچ پرسی 20*3/4*20 1,387,600 اضافه به لیست
453308 سه راه توپیچ پرسی 25*1/2*25 1,469,000 اضافه به لیست
453310 سه راه توپیچ پرسی 25*3/4*25 1,897,000 اضافه به لیست
453311 سه راه توپیچ پرسی 25*1*25 2,023,000 اضافه به لیست
453312 سه راه توپیچ پرسی 32*3/4*32 2,210,400 اضافه به لیست
453313 سه راه توپیچ پرسی 32*1*33 2,700,000 اضافه به لیست
453402 سه راهی 180 دیواری پرسی 16*1/2*16 1,148,100 اضافه به لیست
پیش فاکتور
نام کالا تعداد فی جمع حذف
{{cartItem.name}}
{{cartItem.options.pack*cartItem.options.qty_second}} {{cartItem.options.unit_first}}
{{cartItem.options.price_orginal | number}} ریال {{cartItem.options.price_orginal_p | number}} ریال
جمع کل {{totalPriceOrginal | number}} ریال
تخفیف کل {{totalOff | number}} ریال
اضافات 0 ریال
مبلغ قابل پرداخت (جمع خالص) {{totalPriceWithOff | number}} ریال