شنبه - ۱۰ آبان ۱۳۹۹ | Saturday - 31 October 2020لیست محصولات
ردیف کد کالا شرح کالا واحد تعداد در بسته قیمت واحد (ریال)
1 453117 سه راه تبدیل پرسی 20*25*25 عدد 1 1,182,000 اضافه به لیست
2 453118 سه راه تبدیل پرسی 25*20*25 عدد 1 1,028,600 اضافه به لیست
3 453119 سه راه تبدیل پرسی 16*25*25 عدد 1 1,177,000 اضافه به لیست
4 453120 سه راه تبدیل پرسی 32*16*25 عدد 1 1,089,000 اضافه به لیست
5 453122 سه راه تبدیل پرسی 32*16*32 عدد 1 1,231,600 اضافه به لیست
6 453124 سه راه تبدیل پرسی 32*20*32 عدد 1 1,352,800 اضافه به لیست
7 453126 سه راه تبدیل پرسی 25*25*32 عدد 1 1,252,800 اضافه به لیست
8 453128 سه راه تبدیل پرسی 32*25*32 عدد 1 1,406,900 اضافه به لیست
9 453123 سه راه تبدیل پرسی 20*25*32 عدد 1 1,249,300 اضافه به لیست
10 453125 سه راه تبدیل پرسی 25*20*32 عدد 1 1,246,400 اضافه به لیست
11 453130 سه راه تبدیل پرسی 40*20*40 عدد 1 5,299,000 اضافه به لیست
12 453132 سه راه تبدیل پرسی 40*25*40 عدد 1 5,446,000 اضافه به لیست
13 453134 سه راه تبدیل پرسی 32*32*40 عدد 1 5,222,000 اضافه به لیست
14 453136 سه راه تبدیل پرسی 40*32*40 عدد 1 5,928,000 اضافه به لیست
15 453138 سه راه تبدیل پرسی 32*40*40 عدد 1 6,005,000 اضافه به لیست
16 453302 سه راه توپیچ پرسی 16*1/2*16 عدد 1 621,300 اضافه به لیست
17 453304 سه راه توپیچ پرسی 20*1/2*20 عدد 1 770,100 اضافه به لیست
18 453306 سه راه توپیچ پرسی 20*3/4*20 عدد 1 947,300 اضافه به لیست
19 453308 سه راه توپیچ پرسی 25*1/2*25 عدد 1 1,003,100 اضافه به لیست
20 453310 سه راه توپیچ پرسی 25*3/4*25 عدد 1 1,295,500 اضافه به لیست
21 453311 سه راه توپیچ پرسی 25*1*25 عدد 1 1,381,400 اضافه به لیست
22 453312 سه راه توپیچ پرسی 32*3/4*32 عدد 1 1,509,400 اضافه به لیست
23 453313 سه راه توپیچ پرسی 32*1*33 عدد 1 1,842,800 اضافه به لیست
24 453402 سه راهی 180 دیواری پرسی 16*1/2*16 عدد 1 783,900 اضافه به لیست
پیش فاکتور
ردیف کد نام کالا برند تعداد واحد فی جمع درصد تخفیف جمع خالص (ریال) حذف
{{$index + 1}} {{cartItem.options.code}} {{cartItem.name}} {{cartItem.options.brand}}
{{cartItem.options.pack*cartItem.options.qty_second}} {{cartItem.options.unit_first}}
{{cartItem.options.unit}}
{{cartItem.options.price_orginal | number}} ریال {{cartItem.options.price_orginal_p | number}} ریال {{cartItem.options.offProduct | number}} % {{cartItem.options.price_p | number}}
جمع کل {{totalPriceOrginal | number}} ریال
تخفیف کل {{totalOff | number}} ریال
اضافات 0 ریال
مبلغ قابل پرداخت (جمع خالص) {{totalPriceWithOff | number}} ریال