یکشنبه - ۰۴ آبان ۱۳۹۹ | Sunday - 25 October 2020لیست محصولات
ردیف کد کالا شرح کالا واحد تعداد در بسته قیمت واحد (ریال)
1 438609 کلکتور b9 (2*3/4) عدد 1 25,794,000 اضافه به لیست
2 438610 کلکتور b10 (2*3/4) عدد 1 28,660,000 اضافه به لیست
3 438802 کلکتور b2(2*1) عدد 1 7,370,000 اضافه به لیست
4 438803 کلکتور b3 (2*1) عدد 1 11,055,000 اضافه به لیست
5 438804 کلکتور b4(2*1) عدد 1 14,740,000 اضافه به لیست
6 438805 کلکتور b5 (2*1) عدد 1 18,425,000 اضافه به لیست
7 438806 کلکتور b6(2*1) عدد 1 22,110,000 اضافه به لیست
8 438807 کلکتور b7(2*1) عدد 1 25,795,000 اضافه به لیست
9 438808 کلکتور b8(2*1) عدد 1 29,480,000 اضافه به لیست
10 438809 کلکتور b9 (2*1) عدد 1 33,165,000 اضافه به لیست
11 438810 کلکتور b10(2*1) عدد 1 36,850,000 اضافه به لیست
12 439002 کلکتور b2 (2*11/4) عدد 1 8,612,000 اضافه به لیست
13 439003 کلکتور b3 (2*11/4) عدد 1 12,918,000 اضافه به لیست
14 439004 کلکتور b4 (2*11/4) عدد 1 17,224,000 اضافه به لیست
15 439005 کلکتور b5 (2*11/4) عدد 1 21,530,000 اضافه به لیست
16 439006 کلکتور b6 (2*11/4) عدد 1 25,836,000 اضافه به لیست
17 439007 کلکتور b7(2*11/4) عدد 1 30,142,000 اضافه به لیست
18 439008 کلکتور b8 (2*11/4) عدد 1 34,448,000 اضافه به لیست
19 439009 کلکتور b9 (2*11/4) عدد 1 38,754,000 اضافه به لیست
20 439010 کلکتور b10 (2*11/4) عدد 1 43,060,000 اضافه به لیست
21 438002 کلکتور شیر سرخود b2 (1*16) عدد 1 1,714,000 اضافه به لیست
22 438003 کلکتور شیر سرخود b3 (1*16) عدد 1 2,571,000 اضافه به لیست
23 438004 کلکتور شیر سرخود b4 (1*16) عدد 1 3,428,000 اضافه به لیست
24 438005 کلکتور شیر سرخود b5 (1*16) عدد 1 4,285,000 اضافه به لیست
پیش فاکتور
ردیف کد نام کالا برند تعداد واحد فی جمع درصد تخفیف جمع خالص (ریال) حذف
{{$index + 1}} {{cartItem.options.code}} {{cartItem.name}} {{cartItem.options.brand}}
{{cartItem.options.pack*cartItem.options.qty_second}} {{cartItem.options.unit_first}}
{{cartItem.options.unit}}
{{cartItem.options.price_orginal | number}} ریال {{cartItem.options.price_orginal_p | number}} ریال {{cartItem.options.offProduct | number}} % {{cartItem.options.price_p | number}}
جمع کل {{totalPriceOrginal | number}} ریال
تخفیف کل {{totalOff | number}} ریال
اضافات 0 ریال
مبلغ قابل پرداخت (جمع خالص) {{totalPriceWithOff | number}} ریال