شنبه - ۲۷ دی ۱۳۹۹ | Saturday - 16 January 2021لیست محصولات
کد کالا شرح کالا قیمت واحد (ریال)
438006 کلکتور شیر سرخود b6 (1*16) 49,560,000 اضافه به لیست
438007 کلکتور شیر سرخود b7 (1*16) 57,820,000 اضافه به لیست
438008 کلکتور شیر سرخود b8 (1*16) 66,080,000 اضافه به لیست
438009 کلکتور شیر سرخود b9 (1*16) 74,340,000 اضافه به لیست
438010 کلکتور شیر سرخود b10 (1*16) 8,260,000 اضافه به لیست
438202 کلکتور شیر سرخود b2 (1*20) 1,810,000 اضافه به لیست
438203 کلکتور شیر سرخود b3 (1*20) 2,715,000 اضافه به لیست
438204 کلکتور شیر سرخود b4 (1*20) 3,620,000 اضافه به لیست
438205 کلکتور شیر سرخود b5 (1*20) 4,525,000 اضافه به لیست
438206 کلکتور شیر سرخود b6 (1*20) 5,430,000 اضافه به لیست
438207 کلکتور شیر سرخود b7 (1*20) 6,335,000 اضافه به لیست
438208 کلکتور شیر سرخود b8 (1*20) 7,240,000 اضافه به لیست
438209 کلکتور شیر سرخود b9 (1*20) 8,145,000 اضافه به لیست
438210 کلکتور شیر سرخود b10 (1*20) 9,050,000 اضافه به لیست
435022 کلکتور شیر مونتاژ b2 (1*16) 18,340,000 اضافه به لیست
435023 کلکتور شیر مونتاژ b3 (1*16) 27,510,000 اضافه به لیست
435024 کلکتور شیر مونتاژ b4 (1*16) 36,680,000 اضافه به لیست
435025 کلکتور شیر مونتاژ b5 (1*16) 45,850,000 اضافه به لیست
435026 کلکتور شیر مونتاژ b6 (1*16) 55,020,000 اضافه به لیست
435027 کلکتور شیر مونتاژ b7 (1*16) 64,190,000 اضافه به لیست
435028 کلکتور شیر مونتاژ b8 (1*16) 73,360,000 اضافه به لیست
435029 کلکتور شیر مونتاژ b9 (1*16) 82,530,000 اضافه به لیست
435030 کلکتور شیر مونتاژ b10 (1*16) 91,700,000 اضافه به لیست
435042 کلکتور شیر مونتاژ b2 (1*20) 19,560,000 اضافه به لیست
پیش فاکتور
نام کالا تعداد فی جمع حذف
{{cartItem.name}}
{{cartItem.options.pack*cartItem.options.qty_second}} {{cartItem.options.unit_first}}
{{cartItem.options.price_orginal | number}} ریال {{cartItem.options.price_orginal_p | number}} ریال
جمع کل {{totalPriceOrginal | number}} ریال
تخفیف کل {{totalOff | number}} ریال
اضافات 0 ریال
مبلغ قابل پرداخت (جمع خالص) {{totalPriceWithOff | number}} ریال