شنبه - ۱۰ آبان ۱۳۹۹ | Saturday - 31 October 2020لیست محصولات
ردیف کد کالا شرح کالا واحد تعداد در بسته قیمت واحد (ریال)
1 438006 کلکتور شیر سرخود b6 (1*16) عدد 1 5,142,000 اضافه به لیست
2 438007 کلکتور شیر سرخود b7 (1*16) عدد 1 5,999,000 اضافه به لیست
3 438008 کلکتور شیر سرخود b8 (1*16) عدد 1 6,856,000 اضافه به لیست
4 438009 کلکتور شیر سرخود b9 (1*16) عدد 1 7,713,000 اضافه به لیست
5 438010 کلکتور شیر سرخود b10 (1*16) عدد 1 8,570,000 اضافه به لیست
6 438202 کلکتور شیر سرخود b2 (1*20) عدد 1 1,876,000 اضافه به لیست
7 438203 کلکتور شیر سرخود b3 (1*20) عدد 1 2,814,000 اضافه به لیست
8 438204 کلکتور شیر سرخود b4 (1*20) عدد 1 3,752,000 اضافه به لیست
9 438205 کلکتور شیر سرخود b5 (1*20) عدد 1 4,690,000 اضافه به لیست
10 438206 کلکتور شیر سرخود b6 (1*20) عدد 1 5,628,000 اضافه به لیست
11 438207 کلکتور شیر سرخود b7 (1*20) عدد 1 6,566,000 اضافه به لیست
12 438208 کلکتور شیر سرخود b8 (1*20) عدد 1 7,504,000 اضافه به لیست
13 438209 کلکتور شیر سرخود b9 (1*20) عدد 1 8,442,000 اضافه به لیست
14 438210 کلکتور شیر سرخود b10 (1*20) عدد 1 9,380,000 اضافه به لیست
15 435022 کلکتور شیر مونتاژ b2 (1*16) عدد 1 1,904,000 اضافه به لیست
16 435023 کلکتور شیر مونتاژ b3 (1*16) عدد 1 2,856,000 اضافه به لیست
17 435024 کلکتور شیر مونتاژ b4 (1*16) عدد 1 3,808,000 اضافه به لیست
18 435025 کلکتور شیر مونتاژ b5 (1*16) عدد 1 4,760,000 اضافه به لیست
19 435026 کلکتور شیر مونتاژ b6 (1*16) عدد 1 5,712,000 اضافه به لیست
20 435027 کلکتور شیر مونتاژ b7 (1*16) عدد 1 6,664,000 اضافه به لیست
21 435028 کلکتور شیر مونتاژ b8 (1*16) عدد 1 7,616,000 اضافه به لیست
22 435029 کلکتور شیر مونتاژ b9 (1*16) عدد 1 8,568,000 اضافه به لیست
23 435030 کلکتور شیر مونتاژ b10 (1*16) عدد 1 9,520,000 اضافه به لیست
24 435042 کلکتور شیر مونتاژ b2 (1*20) عدد 1 2,026,000 اضافه به لیست
پیش فاکتور
ردیف کد نام کالا برند تعداد واحد فی جمع درصد تخفیف جمع خالص (ریال) حذف
{{$index + 1}} {{cartItem.options.code}} {{cartItem.name}} {{cartItem.options.brand}}
{{cartItem.options.pack*cartItem.options.qty_second}} {{cartItem.options.unit_first}}
{{cartItem.options.unit}}
{{cartItem.options.price_orginal | number}} ریال {{cartItem.options.price_orginal_p | number}} ریال {{cartItem.options.offProduct | number}} % {{cartItem.options.price_p | number}}
جمع کل {{totalPriceOrginal | number}} ریال
تخفیف کل {{totalOff | number}} ریال
اضافات 0 ریال
مبلغ قابل پرداخت (جمع خالص) {{totalPriceWithOff | number}} ریال