سه شنبه - ۱۲ مرداد ۱۴۰۰ | Tuesday - 03 August 2021لیست محصولات
کد کالا شرح کالا قیمت واحد (ریال)
435043 کلکتور شیر مونتاژ b3 (1*20) 3,960,000 اضافه به لیست
435044 کلکتور شیر مونتاژ b4 (1*20) 5,280,000 اضافه به لیست
435045 کلکتور شیر مونتاژ b5 (1*20) 6,600,000 اضافه به لیست
435046 کلکتور شیر مونتاژ b6 (1*20) 7,920,000 اضافه به لیست
435047 کلکتور شیر مونتاژ b7 (1*20) 9,240,000 اضافه به لیست
435048 کلکتور شیر مونتاژ b8 (1*20) 10,560,000 اضافه به لیست
435049 کلکتور شیر مونتاژ b9 (1*20) 11,880,000 اضافه به لیست
435050 کلکتور شیر مونتاژ b10 (1*20) 13,200,000 اضافه به لیست
436903 شیر صافی‌دار توپیچ (دسته پروانه‌ای/گازی) 3/4- گ 1,504,000 اضافه به لیست
436904 شیر صافی‌دار توپیچ (دسته پروانه‌ای/گازی) "1- گ 2,692,000 اضافه به لیست
436913 شیر صافی‌دار توپیچ (دسته پروانه‌ای/گازی) 3/4- پ 1,504,000 اضافه به لیست
436914 شیر صافی‌دار توپیچ (دسته پروانه‌ای/گازی) "1- پ 2,692,000 اضافه به لیست
436923 شیر صافی‌دار توپیچ روپیچ (دسته پروانه‌ای/ گازی) 3/4-گ 1,619,000 اضافه به لیست
436924 شیر صافی‌دار توپیچ روپیچ (دسته پروانه‌ای/ گازی)"1-گ 2,852,000 اضافه به لیست
436933 شیر صافی‌دار توپیچ روپیچ (دسته پروانه‌ای/ گازی)3/4-پ 1,619,000 اضافه به لیست
436934 شیر صافی‌دار توپیچ روپیچ (دسته پروانه‌ای/ گازی)"1-پ 2,852,000 اضافه به لیست
432202 شیر توپی مینی 1/2 366,200 اضافه به لیست
432203 شیر توپی مینی3/4 533,700 اضافه به لیست
436502 شیر لباسشویی 496,400 اضافه به لیست
436602 شیر حیاطی 1/2 679,000 اضافه به لیست
436604 شیر حیاطی3/4 1,145,500 اضافه به لیست
436606 شیر حیاطی "1 1,820,000 اضافه به لیست
436612 شیر حیاطی زاویه‌دار 1/2 678,800 اضافه به لیست
436614 شیر حیاطی زاویه‌دار 3/4 1,146,000 اضافه به لیست
پیش فاکتور
نام کالا تعداد فی جمع حذف
{{cartItem.name}}
{{cartItem.options.pack*cartItem.options.qty_second}} {{cartItem.options.unit_first}}
{{cartItem.options.price_orginal | number}} ریال {{cartItem.options.price_orginal_p | number}} ریال
جمع کل {{totalPriceOrginal | number}} ریال
تخفیف کل {{totalOff | number}} ریال
اضافات 0 ریال
مبلغ قابل پرداخت (جمع خالص) {{totalPriceWithOff | number}} ریال