شنبه - ۱۰ آبان ۱۳۹۹ | Saturday - 31 October 2020لیست محصولات
ردیف کد کالا شرح کالا واحد تعداد در بسته قیمت واحد (ریال)
1 435043 کلکتور شیر مونتاژ b3 (1*20) عدد 1 3,039,000 اضافه به لیست
2 435044 کلکتور شیر مونتاژ b4 (1*20) عدد 1 4,052,000 اضافه به لیست
3 435045 کلکتور شیر مونتاژ b5 (1*20) عدد 1 5,065,000 اضافه به لیست
4 435046 کلکتور شیر مونتاژ b6 (1*20) عدد 1 6,078,000 اضافه به لیست
5 435047 کلکتور شیر مونتاژ b7 (1*20) عدد 1 7,091,000 اضافه به لیست
6 435048 کلکتور شیر مونتاژ b8 (1*20) عدد 1 8,104,000 اضافه به لیست
7 435049 کلکتور شیر مونتاژ b9 (1*20) عدد 1 9,117,000 اضافه به لیست
8 435050 کلکتور شیر مونتاژ b10 (1*20) عدد 1 10,130,000 اضافه به لیست
9 436903 شیر صافی‌دار توپیچ (دسته پروانه‌ای/گازی) 3/4- گ عدد 1 1,273,000 اضافه به لیست
10 436904 شیر صافی‌دار توپیچ (دسته پروانه‌ای/گازی) "1- گ عدد 1 2,275,000 اضافه به لیست
11 436913 شیر صافی‌دار توپیچ (دسته پروانه‌ای/گازی) 3/4- پ عدد 1 1,273,000 اضافه به لیست
12 436914 شیر صافی‌دار توپیچ (دسته پروانه‌ای/گازی) "1- پ عدد 1 2,275,000 اضافه به لیست
13 436923 شیر صافی‌دار توپیچ روپیچ (دسته پروانه‌ای/ گازی) 3/4-گ عدد 1 1,378,000 اضافه به لیست
14 436924 شیر صافی‌دار توپیچ روپیچ (دسته پروانه‌ای/ گازی)"1-گ عدد 1 2,423,000 اضافه به لیست
15 436933 شیر صافی‌دار توپیچ روپیچ (دسته پروانه‌ای/ گازی)3/4-پ عدد 1 1,378,000 اضافه به لیست
16 436934 شیر صافی‌دار توپیچ روپیچ (دسته پروانه‌ای/ گازی)"1-پ عدد 1 2,423,000 اضافه به لیست
17 432202 شیر توپی مینی 1/2 عدد 1 314,000 اضافه به لیست
18 432203 شیر توپی مینی3/4 عدد 1 457,000 اضافه به لیست
19 436502 شیر لباسشویی عدد 1 423,000 اضافه به لیست
20 436602 شیر حیاطی 1/2 عدد 1 580,000 اضافه به لیست
21 436604 شیر حیاطی3/4 عدد 1 1,046,000 اضافه به لیست
22 436606 شیر حیاطی "1 عدد 1 1,655,000 اضافه به لیست
23 436612 شیر حیاطی زاویه‌دار 1/2 عدد 1 580,000 اضافه به لیست
24 436614 شیر حیاطی زاویه‌دار 3/4 عدد 1 1,046,000 اضافه به لیست
پیش فاکتور
ردیف کد نام کالا برند تعداد واحد فی جمع درصد تخفیف جمع خالص (ریال) حذف
{{$index + 1}} {{cartItem.options.code}} {{cartItem.name}} {{cartItem.options.brand}}
{{cartItem.options.pack*cartItem.options.qty_second}} {{cartItem.options.unit_first}}
{{cartItem.options.unit}}
{{cartItem.options.price_orginal | number}} ریال {{cartItem.options.price_orginal_p | number}} ریال {{cartItem.options.offProduct | number}} % {{cartItem.options.price_p | number}}
جمع کل {{totalPriceOrginal | number}} ریال
تخفیف کل {{totalOff | number}} ریال
اضافات 0 ریال
مبلغ قابل پرداخت (جمع خالص) {{totalPriceWithOff | number}} ریال