پنجشنبه - ۰۹ بهمن ۱۳۹۹ | Thursday - 28 January 2021لیست محصولات
کد کالا شرح کالا قیمت واحد (ریال)
435208 کلکتور b8 (11/4*1/2) 5,968,000 اضافه به لیست
435209 کلکتور b9 (11/4*1/2) 6,714,000 اضافه به لیست
435210 کلکتور b10 (11/4*1/2) 7,460,000 اضافه به لیست
434211 کلکتور b11(11/4*1/2) 8,206,000 اضافه به لیست
434212 کلکتور b12 (11/4*1/2) 8,952,000 اضافه به لیست
435602 کلکتور b2 (11/4*3/4) 2,312,000 اضافه به لیست
435603 کلکتور b3 (11/4*3/4) 3,468,000 اضافه به لیست
435604 کلکتور b4 (11/4*3/4) 4,624,000 اضافه به لیست
435605 کلکتور b5 (11/4*3/4) 5,780,000 اضافه به لیست
435606 کلکتور b6 (11/4*3/4) 6,936,000 اضافه به لیست
435607 کلکتور b7 (11/4*3/4) 8,092,000 اضافه به لیست
435608 کلکتور b8 (11/4*3/4) 9,248,000 اضافه به لیست
435609 کلکتور b9 (11/4*3/4) 10,404,000 اضافه به لیست
435610 کلکتور b10 (11/4*3/4) 11,560,000 اضافه به لیست
439402 کلکتور b2 (11/2*1/2) 3,372,000 اضافه به لیست
439403 کلکتور b3 (11/2*1/2) 5,058,000 اضافه به لیست
439404 کلکتور b4 (11/2*1/2) 6,744,000 اضافه به لیست
439405 کلکتور b5 (11/2*1/2) 8,430,000 اضافه به لیست
439406 کلکتور b6 (11/2*1/2) 10,116,000 اضافه به لیست
439407 کلکتور b7 (11/2*1/2) 11,802,000 اضافه به لیست
439408 کلکتور b8 (11/2*1/2) 13,488,000 اضافه به لیست
439409 کلکتور b9 (11/2*1/2) 15,174,000 اضافه به لیست
439410 کلکتور b10 (11/2*1/2) 16,860,000 اضافه به لیست
435802 کلکتور b2 (11/2*3/4) 3,386,000 اضافه به لیست
پیش فاکتور
نام کالا تعداد فی جمع حذف
{{cartItem.name}}
{{cartItem.options.pack*cartItem.options.qty_second}} {{cartItem.options.unit_first}}
{{cartItem.options.price_orginal | number}} ریال {{cartItem.options.price_orginal_p | number}} ریال
جمع کل {{totalPriceOrginal | number}} ریال
تخفیف کل {{totalOff | number}} ریال
اضافات 0 ریال
مبلغ قابل پرداخت (جمع خالص) {{totalPriceWithOff | number}} ریال