یکشنبه - ۰۴ آبان ۱۳۹۹ | Sunday - 25 October 2020لیست محصولات
ردیف کد کالا شرح کالا واحد تعداد در بسته قیمت واحد (ریال)
1 435208 کلکتور b8 (11/4*1/2) عدد 1 6,400,000 اضافه به لیست
2 435209 کلکتور b9 (11/4*1/2) عدد 1 7,200,000 اضافه به لیست
3 435210 کلکتور b10 (11/4*1/2) عدد 1 8,000,000 اضافه به لیست
4 434211 کلکتور b11(11/4*1/2) عدد 1 8,800,000 اضافه به لیست
5 434212 کلکتور b12 (11/4*1/2) عدد 1 9,600,000 اضافه به لیست
6 435602 کلکتور b2 (11/4*3/4) عدد 1 2,480,000 اضافه به لیست
7 435603 کلکتور b3 (11/4*3/4) عدد 1 3,720,000 اضافه به لیست
8 435604 کلکتور b4 (11/4*3/4) عدد 1 4,960,000 اضافه به لیست
9 435605 کلکتور b5 (11/4*3/4) عدد 1 6,200,000 اضافه به لیست
10 435606 کلکتور b6 (11/4*3/4) عدد 1 7,440,000 اضافه به لیست
11 435607 کلکتور b7 (11/4*3/4) عدد 1 8,680,000 اضافه به لیست
12 435608 کلکتور b8 (11/4*3/4) عدد 1 9,920,000 اضافه به لیست
13 435609 کلکتور b9 (11/4*3/4) عدد 1 11,160,000 اضافه به لیست
14 435610 کلکتور b10 (11/4*3/4) عدد 1 12,400,000 اضافه به لیست
15 439402 کلکتور b2 (11/2*1/2) عدد 1 3,590,000 اضافه به لیست
16 439403 کلکتور b3 (11/2*1/2) عدد 1 5,385,000 اضافه به لیست
17 439404 کلکتور b4 (11/2*1/2) عدد 1 7,180,000 اضافه به لیست
18 439405 کلکتور b5 (11/2*1/2) عدد 1 8,975,000 اضافه به لیست
19 439406 کلکتور b6 (11/2*1/2) عدد 1 10,770,000 اضافه به لیست
20 439407 کلکتور b7 (11/2*1/2) عدد 1 12,565,000 اضافه به لیست
21 439408 کلکتور b8 (11/2*1/2) عدد 1 14,360,000 اضافه به لیست
22 439409 کلکتور b9 (11/2*1/2) عدد 1 16,155,000 اضافه به لیست
23 439410 کلکتور b10 (11/2*1/2) عدد 1 17,950,000 اضافه به لیست
24 435802 کلکتور b2 (11/2*3/4) عدد 1 3,624,000 اضافه به لیست
پیش فاکتور
ردیف کد نام کالا برند تعداد واحد فی جمع درصد تخفیف جمع خالص (ریال) حذف
{{$index + 1}} {{cartItem.options.code}} {{cartItem.name}} {{cartItem.options.brand}}
{{cartItem.options.pack*cartItem.options.qty_second}} {{cartItem.options.unit_first}}
{{cartItem.options.unit}}
{{cartItem.options.price_orginal | number}} ریال {{cartItem.options.price_orginal_p | number}} ریال {{cartItem.options.offProduct | number}} % {{cartItem.options.price_p | number}}
جمع کل {{totalPriceOrginal | number}} ریال
تخفیف کل {{totalOff | number}} ریال
اضافات 0 ریال
مبلغ قابل پرداخت (جمع خالص) {{totalPriceWithOff | number}} ریال