یکشنبه - ۲۲ فروردین ۱۴۰۰ | Sunday - 11 April 2021لیست محصولات
کد کالا شرح کالا قیمت واحد (ریال)
435208 کلکتور b8 (11/4*1/2) 6,432,000 اضافه به لیست
435209 کلکتور b9 (11/4*1/2) 7,236,000 اضافه به لیست
435210 کلکتور b10 (11/4*1/2) 8,040,000 اضافه به لیست
434211 کلکتور b11(11/4*1/2) 8,844,000 اضافه به لیست
434212 کلکتور b12 (11/4*1/2) 9,648,000 اضافه به لیست
435602 کلکتور b2 (11/4*3/4) 2,496,000 اضافه به لیست
435603 کلکتور b3 (11/4*3/4) 3,744,000 اضافه به لیست
435604 کلکتور b4 (11/4*3/4) 4,992,000 اضافه به لیست
435605 کلکتور b5 (11/4*3/4) 6,240,000 اضافه به لیست
435606 کلکتور b6 (11/4*3/4) 7,488,000 اضافه به لیست
435607 کلکتور b7 (11/4*3/4) 8,736,000 اضافه به لیست
435608 کلکتور b8 (11/4*3/4) 9,984,000 اضافه به لیست
435609 کلکتور b9 (11/4*3/4) 11,232,000 اضافه به لیست
435610 کلکتور b10 (11/4*3/4) 12,480,000 اضافه به لیست
439402 کلکتور b2 (11/2*1/2) 3,640,000 اضافه به لیست
439403 کلکتور b3 (11/2*1/2) 5,460,000 اضافه به لیست
439404 کلکتور b4 (11/2*1/2) 7,280,000 اضافه به لیست
439405 کلکتور b5 (11/2*1/2) 9,100,000 اضافه به لیست
439406 کلکتور b6 (11/2*1/2) 10,920,000 اضافه به لیست
439407 کلکتور b7 (11/2*1/2) 12,740,000 اضافه به لیست
439408 کلکتور b8 (11/2*1/2) 14,560,000 اضافه به لیست
439409 کلکتور b9 (11/2*1/2) 16,380,000 اضافه به لیست
439410 کلکتور b10 (11/2*1/2) 18,200,000 اضافه به لیست
435802 کلکتور b2 (11/2*3/4) 3,650,000 اضافه به لیست
پیش فاکتور
نام کالا تعداد فی جمع حذف
{{cartItem.name}}
{{cartItem.options.pack*cartItem.options.qty_second}} {{cartItem.options.unit_first}}
{{cartItem.options.price_orginal | number}} ریال {{cartItem.options.price_orginal_p | number}} ریال
جمع کل {{totalPriceOrginal | number}} ریال
تخفیف کل {{totalOff | number}} ریال
اضافات 0 ریال
مبلغ قابل پرداخت (جمع خالص) {{totalPriceWithOff | number}} ریال