پنجشنبه - ۰۹ بهمن ۱۳۹۹ | Thursday - 28 January 2021لیست محصولات
کد کالا شرح کالا قیمت واحد (ریال)
435004 کلکتور b4 (1*1/2) 2,104,000 اضافه به لیست
435005 کلکتور b5 (1*1/2) 2,630,000 اضافه به لیست
435006 کلکتور b6 (1*1/2) 3,156,000 اضافه به لیست
435007 کلکتور b7 (1*1/2) 3,682,000 اضافه به لیست
435008 کلکتور b8 (1*1/2) 4,208,000 اضافه به لیست
435009 کلکتور b9 (1*1/2) 4,734,000 اضافه به لیست
435010 کلکتور b10 (1*1/2) 5,260,000 اضافه به لیست
434011 کلکتور b11 (1*1/2) 5,786,000 اضافه به لیست
434012 کلکتور b12 (1*1/2) 6,312,000 اضافه به لیست
439202 کلکتور b2 (1*3/4) 894,400 اضافه به لیست
439203 کلکتور b3 (1*3/4) 2,448,000 اضافه به لیست
439204 کلکتور b4 (1*3/4) 3,264,000 اضافه به لیست
439205 کلکتور b5 (1*3/4) 4,080,000 اضافه به لیست
439206 کلکتور b6 (1*3/4) 4,896,000 اضافه به لیست
439207 کلکتور b7 (1*3/4) 5,712,000 اضافه به لیست
439208 کلکتور b8 (1*3/4) 6,528,000 اضافه به لیست
439209 کلکتور b9 (1*3/4) 7,344,000 اضافه به لیست
439210 کلکتور b10(1*3/4) 8,160,000 اضافه به لیست
435202 کلکتور b2 (11/4*1/2) 1,492,000 اضافه به لیست
435203 کلکتور b3 (11/4*1/2) 2,238,000 اضافه به لیست
435204 کلکتور b4 (11/4*1/2) 2,984,000 اضافه به لیست
435205 کلکتور b5 (11/4*1/2) 3,730,000 اضافه به لیست
435206 کلکتور b6 (11/4*1/2) 4,476,000 اضافه به لیست
435207 کلکتور b7 (11/4*1/2) 5,222,000 اضافه به لیست
پیش فاکتور
نام کالا تعداد فی جمع حذف
{{cartItem.name}}
{{cartItem.options.pack*cartItem.options.qty_second}} {{cartItem.options.unit_first}}
{{cartItem.options.price_orginal | number}} ریال {{cartItem.options.price_orginal_p | number}} ریال
جمع کل {{totalPriceOrginal | number}} ریال
تخفیف کل {{totalOff | number}} ریال
اضافات 0 ریال
مبلغ قابل پرداخت (جمع خالص) {{totalPriceWithOff | number}} ریال