یکشنبه - ۰۴ آبان ۱۳۹۹ | Sunday - 25 October 2020لیست محصولات
ردیف کد کالا شرح کالا واحد تعداد در بسته قیمت واحد (ریال)
1 435004 کلکتور b4 (1*1/2) عدد 1 2,244,000 اضافه به لیست
2 435005 کلکتور b5 (1*1/2) عدد 1 2,805,000 اضافه به لیست
3 435006 کلکتور b6 (1*1/2) عدد 1 3,366,000 اضافه به لیست
4 435007 کلکتور b7 (1*1/2) عدد 1 3,927,000 اضافه به لیست
5 435008 کلکتور b8 (1*1/2) عدد 1 4,488,000 اضافه به لیست
6 435009 کلکتور b9 (1*1/2) عدد 1 5,049,000 اضافه به لیست
7 435010 کلکتور b10 (1*1/2) عدد 1 5,610,000 اضافه به لیست
8 434011 کلکتور b11 (1*1/2) عدد 1 6,171,000 اضافه به لیست
9 434012 کلکتور b12 (1*1/2) عدد 1 6,732,000 اضافه به لیست
10 439202 کلکتور b2 (1*3/4) عدد 1 1,750,000 اضافه به لیست
11 439203 کلکتور b3 (1*3/4) عدد 1 2,625,000 اضافه به لیست
12 439204 کلکتور b4 (1*3/4) عدد 1 3,500,000 اضافه به لیست
13 439205 کلکتور b5 (1*3/4) عدد 1 4,375,000 اضافه به لیست
14 439206 کلکتور b6 (1*3/4) عدد 1 5,250,000 اضافه به لیست
15 439207 کلکتور b7 (1*3/4) عدد 1 6,125,000 اضافه به لیست
16 439208 کلکتور b8 (1*3/4) عدد 1 7,000,000 اضافه به لیست
17 439209 کلکتور b9 (1*3/4) عدد 1 7,875,000 اضافه به لیست
18 439210 کلکتور b10(1*3/4) عدد 1 8,750,000 اضافه به لیست
19 435202 کلکتور b2 (11/4*1/2) عدد 1 1,600,000 اضافه به لیست
20 435203 کلکتور b3 (11/4*1/2) عدد 1 2,400,000 اضافه به لیست
21 435204 کلکتور b4 (11/4*1/2) عدد 1 3,200,000 اضافه به لیست
22 435205 کلکتور b5 (11/4*1/2) عدد 1 4,000,000 اضافه به لیست
23 435206 کلکتور b6 (11/4*1/2) عدد 1 4,800,000 اضافه به لیست
24 435207 کلکتور b7 (11/4*1/2) عدد 1 5,600,000 اضافه به لیست
پیش فاکتور
ردیف کد نام کالا برند تعداد واحد فی جمع درصد تخفیف جمع خالص (ریال) حذف
{{$index + 1}} {{cartItem.options.code}} {{cartItem.name}} {{cartItem.options.brand}}
{{cartItem.options.pack*cartItem.options.qty_second}} {{cartItem.options.unit_first}}
{{cartItem.options.unit}}
{{cartItem.options.price_orginal | number}} ریال {{cartItem.options.price_orginal_p | number}} ریال {{cartItem.options.offProduct | number}} % {{cartItem.options.price_p | number}}
جمع کل {{totalPriceOrginal | number}} ریال
تخفیف کل {{totalOff | number}} ریال
اضافات 0 ریال
مبلغ قابل پرداخت (جمع خالص) {{totalPriceWithOff | number}} ریال