پنجشنبه - ۰۹ بهمن ۱۳۹۹ | Thursday - 28 January 2021لیست محصولات
کد کالا شرح کالا قیمت واحد (ریال)
435803 کلکتور b3 (11/2*3/4) 5,079,000 اضافه به لیست
435804 کلکتور b4 (11/2*3/4) 6,772,000 اضافه به لیست
435805 کلکتور b5 (11/2*3/4) 8,465,000 اضافه به لیست
435806 کلکتور b6 (11/2*3/4) 10,158,000 اضافه به لیست
435807 کلکتور b7 (11/2*3/4) 11,851,000 اضافه به لیست
435808 کلکتور b8 (11/2*3/4) 13,544,000 اضافه به لیست
435809 کلکتور b9 (11/2*3/4) 15,237,000 اضافه به لیست
435810 کلکتور b10 (11/2*3/4) 16,930,000 اضافه به لیست
438402 کلکتور b2 (11/2*1) 4,380,000 اضافه به لیست
438403 کلکتور b3 (11/2*1) 6,570,000 اضافه به لیست
438404 کلکتور b4 (11/2*1) 8,760,000 اضافه به لیست
438405 کلکتور b5 (11/2*1) 10,950,000 اضافه به لیست
438406 کلکتور b6 (11/2*1) 13,140,000 اضافه به لیست
438407 کلکتور b7 (11/2*1) 15,330,000 اضافه به لیست
438408 کلکتور b8 (11/2*1) 17,520,000 اضافه به لیست
438409 کلکتور b9 (11/2*1) 19,710,000 اضافه به لیست
438410 کلکتور b10 (11/2*1) 21,900,000 اضافه به لیست
438602 کلکتور b2 (2*3/4) 5,360,000 اضافه به لیست
438603 کلکتور b3 (2*3/4) 8,040,000 اضافه به لیست
438604 کلکتور b4 (2*3/4) 10,720,000 اضافه به لیست
438605 کلکتور b5 (2*3/4) 13,400,000 اضافه به لیست
438606 کلکتور b6 (2*3/4) 16,080,000 اضافه به لیست
438607 کلکتور b7 (2*3/4) 18,760,000 اضافه به لیست
438608 کلکتور b8 (2*3/4) 21,440,000 اضافه به لیست
پیش فاکتور
نام کالا تعداد فی جمع حذف
{{cartItem.name}}
{{cartItem.options.pack*cartItem.options.qty_second}} {{cartItem.options.unit_first}}
{{cartItem.options.price_orginal | number}} ریال {{cartItem.options.price_orginal_p | number}} ریال
جمع کل {{totalPriceOrginal | number}} ریال
تخفیف کل {{totalOff | number}} ریال
اضافات 0 ریال
مبلغ قابل پرداخت (جمع خالص) {{totalPriceWithOff | number}} ریال