یکشنبه - ۰۴ آبان ۱۳۹۹ | Sunday - 25 October 2020لیست محصولات
ردیف کد کالا شرح کالا واحد تعداد در بسته قیمت واحد (ریال)
1 435803 کلکتور b3 (11/2*3/4) عدد 1 5,436,000 اضافه به لیست
2 435804 کلکتور b4 (11/2*3/4) عدد 1 7,248,000 اضافه به لیست
3 435805 کلکتور b5 (11/2*3/4) عدد 1 9,060,000 اضافه به لیست
4 435806 کلکتور b6 (11/2*3/4) عدد 1 10,872,000 اضافه به لیست
5 435807 کلکتور b7 (11/2*3/4) عدد 1 12,684,000 اضافه به لیست
6 435808 کلکتور b8 (11/2*3/4) عدد 1 14,496,000 اضافه به لیست
7 435809 کلکتور b9 (11/2*3/4) عدد 1 16,308,000 اضافه به لیست
8 435810 کلکتور b10 (11/2*3/4) عدد 1 18,120,000 اضافه به لیست
9 438402 کلکتور b2 (11/2*1) عدد 1 4,672,000 اضافه به لیست
10 438403 کلکتور b3 (11/2*1) عدد 1 7,008,000 اضافه به لیست
11 438404 کلکتور b4 (11/2*1) عدد 1 9,344,000 اضافه به لیست
12 438405 کلکتور b5 (11/2*1) عدد 1 11,680,000 اضافه به لیست
13 438406 کلکتور b6 (11/2*1) عدد 1 14,016,000 اضافه به لیست
14 438407 کلکتور b7 (11/2*1) عدد 1 16,352,000 اضافه به لیست
15 438408 کلکتور b8 (11/2*1) عدد 1 18,688,000 اضافه به لیست
16 438409 کلکتور b9 (11/2*1) عدد 1 21,024,000 اضافه به لیست
17 438410 کلکتور b10 (11/2*1) عدد 1 23,360,000 اضافه به لیست
18 438602 کلکتور b2 (2*3/4) عدد 1 5,732,000 اضافه به لیست
19 438603 کلکتور b3 (2*3/4) عدد 1 8,598,000 اضافه به لیست
20 438604 کلکتور b4 (2*3/4) عدد 1 11,464,000 اضافه به لیست
21 438605 کلکتور b5 (2*3/4) عدد 1 14,330,000 اضافه به لیست
22 438606 کلکتور b6 (2*3/4) عدد 1 17,196,000 اضافه به لیست
23 438607 کلکتور b7 (2*3/4) عدد 1 20,062,000 اضافه به لیست
24 438608 کلکتور b8 (2*3/4) عدد 1 22,928,000 اضافه به لیست
پیش فاکتور
ردیف کد نام کالا برند تعداد واحد فی جمع درصد تخفیف جمع خالص (ریال) حذف
{{$index + 1}} {{cartItem.options.code}} {{cartItem.name}} {{cartItem.options.brand}}
{{cartItem.options.pack*cartItem.options.qty_second}} {{cartItem.options.unit_first}}
{{cartItem.options.unit}}
{{cartItem.options.price_orginal | number}} ریال {{cartItem.options.price_orginal_p | number}} ریال {{cartItem.options.offProduct | number}} % {{cartItem.options.price_p | number}}
جمع کل {{totalPriceOrginal | number}} ریال
تخفیف کل {{totalOff | number}} ریال
اضافات 0 ریال
مبلغ قابل پرداخت (جمع خالص) {{totalPriceWithOff | number}} ریال