یکشنبه - ۲۲ فروردین ۱۴۰۰ | Sunday - 11 April 2021لیست محصولات
کد کالا شرح کالا قیمت واحد (ریال)
435803 کلکتور b3 (11/2*3/4) 5,475,000 اضافه به لیست
435804 کلکتور b4 (11/2*3/4) 7,300,000 اضافه به لیست
435805 کلکتور b5 (11/2*3/4) 9,125,000 اضافه به لیست
435806 کلکتور b6 (11/2*3/4) 10,950,000 اضافه به لیست
435807 کلکتور b7 (11/2*3/4) 12,775,000 اضافه به لیست
435808 کلکتور b8 (11/2*3/4) 14,600,000 اضافه به لیست
435809 کلکتور b9 (11/2*3/4) 16,425,000 اضافه به لیست
435810 کلکتور b10 (11/2*3/4) 18,250,000 اضافه به لیست
438402 کلکتور b2 (11/2*1) 4,720,000 اضافه به لیست
438403 کلکتور b3 (11/2*1) 6,780,000 اضافه به لیست
438404 کلکتور b4 (11/2*1) 9,440,000 اضافه به لیست
438405 کلکتور b5 (11/2*1) 11,800,000 اضافه به لیست
438406 کلکتور b6 (11/2*1) 14,160,000 اضافه به لیست
438407 کلکتور b7 (11/2*1) 15,820,000 اضافه به لیست
438408 کلکتور b8 (11/2*1) 18,880,000 اضافه به لیست
438409 کلکتور b9 (11/2*1) 21,240,000 اضافه به لیست
438410 کلکتور b10 (11/2*1) 23,600,000 اضافه به لیست
438602 کلکتور b2 (2*3/4) 5,776,000 اضافه به لیست
438603 کلکتور b3 (2*3/4) 8,664,000 اضافه به لیست
438604 کلکتور b4 (2*3/4) 11,552,000 اضافه به لیست
438605 کلکتور b5 (2*3/4) 14,440,000 اضافه به لیست
438606 کلکتور b6 (2*3/4) 17,328,000 اضافه به لیست
438607 کلکتور b7 (2*3/4) 20,216,000 اضافه به لیست
438608 کلکتور b8 (2*3/4) 23,104,000 اضافه به لیست
پیش فاکتور
نام کالا تعداد فی جمع حذف
{{cartItem.name}}
{{cartItem.options.pack*cartItem.options.qty_second}} {{cartItem.options.unit_first}}
{{cartItem.options.price_orginal | number}} ریال {{cartItem.options.price_orginal_p | number}} ریال
جمع کل {{totalPriceOrginal | number}} ریال
تخفیف کل {{totalOff | number}} ریال
اضافات 0 ریال
مبلغ قابل پرداخت (جمع خالص) {{totalPriceWithOff | number}} ریال