یکشنبه - ۲۲ فروردین ۱۴۰۰ | Sunday - 11 April 2021لیست محصولات
کد کالا شرح کالا قیمت واحد (ریال)
436616 شیر حیاطی زاویه‌دار "1 1,655,000 اضافه به لیست
432302 شیرمساوی کوپلی 16*16 663,000 اضافه به لیست
432304 شیرمساوی کوپلی 20*20 789,000 اضافه به لیست
432306 شیرمساوی کوپلی 25*25 1,362,000 اضافه به لیست
437402 شیر هواگیری اتوماتیک 1,093,800 اضافه به لیست
437202 شیر هواگیری 1/8 73,200 اضافه به لیست
442002 فوم لوله 16 15,000 اضافه به لیست
442003 فوم لوله 20 18,400 اضافه به لیست
442004 فوم لوله 25 24,200 اضافه به لیست
442005 فوم لوله 32 31,000 اضافه به لیست
446102 بست لوله 16 4,300 اضافه به لیست
446103 بست لوله 20 4,500 اضافه به لیست
446104 بست لوله 25 5,200 اضافه به لیست
446105 بست لوله 32 10,200 اضافه به لیست
446202 بست دوقلو لوله 16 7,400 اضافه به لیست
446203 بست دوقلو لوله 20 7,300 اضافه به لیست
446204 بست دوقلو لوله 25 9,100 اضافه به لیست
446302 بست خاردار لوله 1,400 اضافه به لیست
445102 صفحه نصب (تک 63) 19,000 اضافه به لیست
445103 صفحه نصب (شیرمخلوط 153) 41,700 اضافه به لیست
445104 صفحه نصب (زیرظرفشویی 280) 55,600 اضافه به لیست
445105 صفحه نصب (رادیاتوری 500) 113,300 اضافه به لیست
445202 صفحه نصب (قوس‌دار 280) 57,200 اضافه به لیست
445302 صفحه نصب (زیر پکیج) 96,600 اضافه به لیست
پیش فاکتور
نام کالا تعداد فی جمع حذف
{{cartItem.name}}
{{cartItem.options.pack*cartItem.options.qty_second}} {{cartItem.options.unit_first}}
{{cartItem.options.price_orginal | number}} ریال {{cartItem.options.price_orginal_p | number}} ریال
جمع کل {{totalPriceOrginal | number}} ریال
تخفیف کل {{totalOff | number}} ریال
اضافات 0 ریال
مبلغ قابل پرداخت (جمع خالص) {{totalPriceWithOff | number}} ریال