یکشنبه - ۰۴ آبان ۱۳۹۹ | Sunday - 25 October 2020لیست محصولات
ردیف کد کالا شرح کالا واحد تعداد در بسته قیمت واحد (ریال)
1 436616 شیر حیاطی زاویه‌دار "1 عدد 1 1,655,000 اضافه به لیست
2 432302 شیرمساوی کوپلی 16*16 عدد 1 663,000 اضافه به لیست
3 432304 شیرمساوی کوپلی 20*20 عدد 1 789,000 اضافه به لیست
4 432306 شیرمساوی کوپلی 25*25 عدد 1 1,362,000 اضافه به لیست
5 437402 شیر هواگیری اتوماتیک عدد 1 1,044,000 اضافه به لیست
6 437202 شیر هواگیری 1/8 عدد 1 65,800 اضافه به لیست
7 442002 فوم لوله 16 عدد 1 15,000 اضافه به لیست
8 442003 فوم لوله 20 عدد 1 18,400 اضافه به لیست
9 442004 فوم لوله 25 عدد 1 24,200 اضافه به لیست
10 442005 فوم لوله 32 عدد 1 31,000 اضافه به لیست
11 446102 بست لوله 16 عدد 1 5,100 اضافه به لیست
12 446103 بست لوله 20 عدد 1 5,700 اضافه به لیست
13 446104 بست لوله 25 عدد 1 6,600 اضافه به لیست
14 446105 بست لوله 32 عدد 1 12,000 اضافه به لیست
15 446202 بست دوقلو لوله 16 عدد 1 9,000 اضافه به لیست
16 446203 بست دوقلو لوله 20 عدد 1 9,200 اضافه به لیست
17 446204 بست دوقلو لوله 25 عدد 1 10,700 اضافه به لیست
18 446302 بست خاردار لوله عدد 1 1,800 اضافه به لیست
19 445102 صفحه نصب (تک 63) عدد 1 23,000 اضافه به لیست
20 445103 صفحه نصب (شیرمخلوط 153) عدد 1 48,800 اضافه به لیست
21 445104 صفحه نصب (زیرظرفشویی 280) عدد 1 68,200 اضافه به لیست
22 445105 صفحه نصب (رادیاتوری 500) عدد 1 141,800 اضافه به لیست
23 445202 صفحه نصب (قوس‌دار 280) عدد 1 70,300 اضافه به لیست
24 445302 صفحه نصب (زیر پکیج) عدد 1 119,700 اضافه به لیست
پیش فاکتور
ردیف کد نام کالا برند تعداد واحد فی جمع درصد تخفیف جمع خالص (ریال) حذف
{{$index + 1}} {{cartItem.options.code}} {{cartItem.name}} {{cartItem.options.brand}}
{{cartItem.options.pack*cartItem.options.qty_second}} {{cartItem.options.unit_first}}
{{cartItem.options.unit}}
{{cartItem.options.price_orginal | number}} ریال {{cartItem.options.price_orginal_p | number}} ریال {{cartItem.options.offProduct | number}} % {{cartItem.options.price_p | number}}
جمع کل {{totalPriceOrginal | number}} ریال
تخفیف کل {{totalOff | number}} ریال
اضافات 0 ریال
مبلغ قابل پرداخت (جمع خالص) {{totalPriceWithOff | number}} ریال