یکشنبه - ۰۴ آبان ۱۳۹۹ | Sunday - 25 October 2020لیست محصولات
ردیف کد کالا شرح کالا واحد تعداد در بسته قیمت واحد (ریال)
1 490310316 حلقه برنجی اتصال کوپلی 16 عدد 1 31,000 اضافه به لیست
2 490310320 حلقه برنجی اتصال کوپلی 20 عدد 1 44,500 اضافه به لیست
3 490310325 حلقه برنجی اتصال کوپلی 25 عدد 1 200,000 اضافه به لیست
4 490310332 حلقه برنجی اتصال کوپلی 32 عدد 1 100,000 اضافه به لیست
5 436010015 اورینگ 16 عدد 1 4,100 اضافه به لیست
6 436010023 اورینگ 20 عدد 1 6,800 اضافه به لیست
7 436010026 اورینگ 25 عدد 1 8,500 اضافه به لیست
8 436010034 اورینگ 32 عدد 1 11,400 اضافه به لیست
9 447102 درپوش پلاستیکی رزوه دار 1/2 عدد 1 13,700 اضافه به لیست
10 447103 درپوش پلاستیکی رزوه دار 3/4 عدد 1 19,700 اضافه به لیست
11 447104 درپوش پلاستیکی رزوه دار"1 عدد 1 27,400 اضافه به لیست
12 447002 درپوش پایه بلند پلاستیکی آبی 1/2 عدد 1 12,100 اضافه به لیست
13 447003 درپوش پایه بلند پلاستیکی قرمز 1/2 عدد 1 12,100 اضافه به لیست
14 447004 درپوش پایه بلند پلاستیکی آبی 3/4 عدد 1 30,500 اضافه به لیست
15 447005 درپوش پایه بلند پلاستیکی قرمز 3/4 عدد 1 30,500 اضافه به لیست
16 447006 درپوش پایه بلند پلاستیکی آبی"1 عدد 1 50,600 اضافه به لیست
17 447007 درپوش پایه بلند پلاستیکی قرمز "1 عدد 1 50,600 اضافه به لیست
18 443002 جعبه کلکتور 45*45 عدد 1 4,655,000 اضافه به لیست
19 443003 جعبه کلکتور 65*45 عدد 1 5,988,000 اضافه به لیست
20 443004 جعبه کلکتور 95*45 عدد 1 8,966,000 اضافه به لیست
21 443005 جعبه کلکتور ویژه 50*50 عدد 1 7,310,000 اضافه به لیست
22 443006 جعبه کلکتور ویژه 75*50 عدد 1 8,980,000 اضافه به لیست
23 443007 جعبه کلکتور ویژه 100*50 عدد 1 10,790,000 اضافه به لیست
24 490210416 حلقه استیل اتصال پرسی 16 عدد 1 71,000 اضافه به لیست
پیش فاکتور
ردیف کد نام کالا برند تعداد واحد فی جمع درصد تخفیف جمع خالص (ریال) حذف
{{$index + 1}} {{cartItem.options.code}} {{cartItem.name}} {{cartItem.options.brand}}
{{cartItem.options.pack*cartItem.options.qty_second}} {{cartItem.options.unit_first}}
{{cartItem.options.unit}}
{{cartItem.options.price_orginal | number}} ریال {{cartItem.options.price_orginal_p | number}} ریال {{cartItem.options.offProduct | number}} % {{cartItem.options.price_p | number}}
جمع کل {{totalPriceOrginal | number}} ریال
تخفیف کل {{totalOff | number}} ریال
اضافات 0 ریال
مبلغ قابل پرداخت (جمع خالص) {{totalPriceWithOff | number}} ریال