یکشنبه - ۰۴ آبان ۱۳۹۹ | Sunday - 25 October 2020لیست محصولات
ردیف کد کالا شرح کالا واحد تعداد در بسته قیمت واحد (ریال)
1 490210420 حلقه استیل اتصال پرسی 20 عدد 1 105,000 اضافه به لیست
2 490210425 حلقه استیل اتصال پرسی 25 عدد 1 200,000 اضافه به لیست
3 490210432 حلقه استیل اتصال پرسی 32 عدد 1 2,400,000 اضافه به لیست
4 410440 حلقه استیل اتصال پرسی 40 عدد 1 345,000 اضافه به لیست
5 410450 حلقه استیل اتصال پرسی50 عدد 1 435,000 اضافه به لیست
6 410463 حلقه استیل اتصال پرسی 63 عدد 1 650,000 اضافه به لیست
7 433602 درپوش روپیچ کلکتور3/4 عدد 1 244,800 اضافه به لیست
8 433604 درپوش روپیچ کلکتور "1 عدد 1 277,700 اضافه به لیست
9 433606 درپوش روپیچ کلکتور 11/4 عدد 1 484,000 اضافه به لیست
10 433608 درپوش روپیچ کلکتور 11/2 عدد 1 554,300 اضافه به لیست
11 433610 درپوش روپیچ کلکتور "2 عدد 1 1,117,000 اضافه به لیست
12 433802 درپوش روپیچ کلکتور با سوراخ هواگیری ("1/8) 3/4 عدد 1 244,800 اضافه به لیست
13 433804 درپوش روپیچ کلکتور با سوراخ هواگیری ("1/8) "1 عدد 1 277,700 اضافه به لیست
14 433806 درپوش روپیچ کلکتور با سوراخ هواگیری ("1/8)11/4 عدد 1 484,000 اضافه به لیست
15 433808 درپوش روپیچ کلکتور با سوراخ هواگیری ("1) 11/2 عدد 1 554,300 اضافه به لیست
16 433810 درپوش روپیچ کلکتور با سوراخ هواگیری ("1) "2 عدد 1 1,117,000 اضافه به لیست
17 436002 شیر گازی 1/2 عدد 1 442,000 اضافه به لیست
18 436003 شیر گازی 3/4 عدد 1 677,000 اضافه به لیست
19 436004 شیر گازی "1 عدد 1 1,257,000 اضافه به لیست
20 436005 شیر گازی 11/4 عدد 1 2,405,000 اضافه به لیست
21 436006 شیر گازی 11/2 عدد 1 4,340,000 اضافه به لیست
22 436007 شیر گازی "2 عدد 1 5,840,000 اضافه به لیست
23 436008 شیر گازی 21/2 عدد 1 20,000,000 اضافه به لیست
24 436009 شیر گازی "3 عدد 1 29,600,000 اضافه به لیست
پیش فاکتور
ردیف کد نام کالا برند تعداد واحد فی جمع درصد تخفیف جمع خالص (ریال) حذف
{{$index + 1}} {{cartItem.options.code}} {{cartItem.name}} {{cartItem.options.brand}}
{{cartItem.options.pack*cartItem.options.qty_second}} {{cartItem.options.unit_first}}
{{cartItem.options.unit}}
{{cartItem.options.price_orginal | number}} ریال {{cartItem.options.price_orginal_p | number}} ریال {{cartItem.options.offProduct | number}} % {{cartItem.options.price_p | number}}
جمع کل {{totalPriceOrginal | number}} ریال
تخفیف کل {{totalOff | number}} ریال
اضافات 0 ریال
مبلغ قابل پرداخت (جمع خالص) {{totalPriceWithOff | number}} ریال