یکشنبه - ۰۴ آبان ۱۳۹۹ | Sunday - 25 October 2020لیست محصولات
ردیف کد کالا شرح کالا واحد تعداد در بسته قیمت واحد (ریال)
1 436010 شیر گازی "4 عدد 1 55,280,000 اضافه به لیست
2 480010 کلمپ 40 عدد 1 586,000 اضافه به لیست
3 480012 کلمپ 50 عدد 1 779,000 اضافه به لیست
4 480014 کلمپ 63 عدد 1 1,881,000 اضافه به لیست
5 461604 مغزی توپیچ رزوه‌ای 3/4 عدد 1 256,800 اضافه به لیست
6 461606 مغزی توپیچ رزوه‌ای "1 عدد 1 463,900 اضافه به لیست
7 461608 مغزی توپیچ رزوه‌ای 11/4 عدد 1 594,400 اضافه به لیست
8 461610 مغزی توپیچ رزوه‌ای 11/2 عدد 1 860,600 اضافه به لیست
9 461612 مغزی توپیچ رزوه‌ای "2 عدد 1 1,721,000 اضافه به لیست
10 461703 مغزی تبدیل توپیچ رزوه‌ای 1/2*"1 عدد 1 406,500 اضافه به لیست
11 436134 شیر مهره ماسوره‌دار توپیچ روپیچ "1 عدد 1 1,952,000 اضافه به لیست
12 436135 شیر مهره ماسوره‌دار توپیچ روپیچ 11/4 عدد 1 3,155,000 اضافه به لیست
13 436136 شیر مهره ماسوره‌دار توپیچ روپیچ 3/4 * توپیچ "1 عدد 1 1,902,000 اضافه به لیست
14 436137 شیر مهره ماسوره‌دار توپیچ روپیچ "1 * توپیچ 11/4 عدد 1 3,102,000 اضافه به لیست
15 432402 شیر تبدیل کوپلی 16*20 عدد 1 775,000 اضافه به لیست
16 436702 شیر پیسوار 3/8*1/2 عدد 1 348,000 اضافه به لیست
17 436704 شیر پیسوار1/2*1/2 عدد 1 348,000 اضافه به لیست
18 436603 سرشیلنگی شیر حیاطی 1/2 عدد 1 88,000 اضافه به لیست
19 436605 سرشیلنگی شیر حیاطی3/4 عدد 1 140,000 اضافه به لیست
20 436607 سرشیلنگی شیر حیاطی "1 عدد 1 286,000 اضافه به لیست
21 437502 درپوش توپیچ کلکتور 3/4 عدد 1 208,100 اضافه به لیست
22 437504 درپوش توپیچ کلکتور "1 عدد 1 279,800 اضافه به لیست
23 437506 درپوش توپیچ کلکتور 11/4 عدد 1 449,200 اضافه به لیست
24 437507 درپوش توپیچ کلکتور 11/2 عدد 1 684,700 اضافه به لیست
پیش فاکتور
ردیف کد نام کالا برند تعداد واحد فی جمع درصد تخفیف جمع خالص (ریال) حذف
{{$index + 1}} {{cartItem.options.code}} {{cartItem.name}} {{cartItem.options.brand}}
{{cartItem.options.pack*cartItem.options.qty_second}} {{cartItem.options.unit_first}}
{{cartItem.options.unit}}
{{cartItem.options.price_orginal | number}} ریال {{cartItem.options.price_orginal_p | number}} ریال {{cartItem.options.offProduct | number}} % {{cartItem.options.price_p | number}}
جمع کل {{totalPriceOrginal | number}} ریال
تخفیف کل {{totalOff | number}} ریال
اضافات 0 ریال
مبلغ قابل پرداخت (جمع خالص) {{totalPriceWithOff | number}} ریال